Ádám Zita (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A tanítónap alkalmából többféleképpen ismerik el a pedagógusok tevékenységét. Egy jó könyv is szép ajándék, s még nagyobb kincs, amikor az elmúlt tíz év pedagógiai projektjeinek teremtő munkáját összegző kiadványt vehetjük kézbe.

Az Ádám Zita által megalkotott könyvben az összegyűlt tapasztalatokat, tudást foglalták rendszerbe. A projektoktatás az egyik leghatékonyabb formája a differenciálásnak, a tanulói képességek fejlesztésének és a tehetséggondozásnak.

„Az utat kitapostuk, megjártuk, folyamatosan új ösvényeket taposunk, amit másoknak felkínálunk, illetve másokat is magunkkal hívunk. Nem az út a cél, úton lenni fontosabb, mert az kínálja a felfedezést, az értékek közötti válogatást, az értékek feltárását, felhasználását, a lehetőségek felkutatását” – írja Ádám Zita. S valóban így tesz Gömör-Nógrádban már tizedik esztendeje 12-17 alap- és középiskola 50-100 pedagógusa, akik jól tudják, ahogy a szerző is írja, hogy az út a valamivé válásról is szól, s az út porában nemesednek a tulajdonságok.

Könyvbemutató a projektmegbeszélésen (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„A könyv az alázatos és kreatív gömöri és nógrádi pedagógusokról szól, a régió őrzőiről, akik a hagyomány útján járva egyszerre értékteremtők és értékmentők. Ezért kezdtem összerakni az emlékeket, hogy maradjon nyoma az elmúlt tíz év projektjeinek” – mondta Ádám Zita, aki magát a hagyományteremtő utazás földi krónikásának nevezi, de attól sokkal több, a lelke és ötletadója a projekteknek.

A könyvhöz Fodor Attila írt ajánlást, melyben úgy fogalmaz, hiánypótló, a pedagógusképzésben és továbbképzésben jól használható jegyzet született, hiszen Ádám Zita külön fejezetekben foglalkozik a projektpedagógiával, a konstruktív pedagógiával, a differenciálás legfontosabb elméleti ismereteivel.

„Ádám Zita, a rendszerváltást követő időszak kiemelkedő tudású felvidéki magyar pedagógusa, szakmai közösségünk fáradhatatlan mozgatója, aki úgy szövi a krónika sorait, hogy egyben bemutatja, megvallja saját pedagógiai hitvallását, nevelésfilozófiáját és gyakorlati tapasztalatait” – írja. Hozzáteszi, pedagógiai szemléletében a gyermek szeretete és tisztelete, valamint az a meggyőződés áll, hogy minden tanuló tehetséges valamiben, s a nevelő feladata nem más, mint segíteni ennek felismerésében és fejlesztésében.

Könyvbemutató a projektmegbeszélésen (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tíz év alatt 155 saját pedagógiai produktumot hoztak létre. Minden féléves projekt kétszintű: az iskolában elkészítik a projektet, a fő témát egy-egy altémára bontják, majd egy csapat a projektnapon bemutatja a féléves munkát, kutatásuk produktumát. 2008-ban Vivat Mathias Rex címmel Sajógömörben tizenhat produkcióban mindent bemutattak, amit Mátyás királyról tudni lehet. A következő évben Kazinczy Ferenccel és Radnóti Miklóssal foglalkoztak, Tornalján volt a projektnap, ahol már huszonnégy produktummal álltak színpadra. 2010-ben Várhosszúréten Erkel Ferenccel, 2011-ben Füleken a szülőfölddel, 2012-ben Bátkában híres szülötteinkkel, 2013-ban Rimaszécsen a török világgal foglalkoztak.

Mindig ötletesek voltak a témák és a feldolgozások is. 2014-ben Almágyban a régi mesterségek, 2015-ben Sajógömörben a hiedelmek és babonák, 2016-ban Tornalján az iskolatörténetek kerültek bemutatásra. Tavaly Tompa Mihály, a velünk élő költő címmel Rimaszombatban rendezték a projektnapot, idén pedig Feleden készülnek a Száll a rege várról várra című bemutatóra. A szakmai felügyeletet az Ádám Zita vezette regionális pedagógiai központ és a Pro Scholis Polgári Társulás biztosítja.

„A regionális fejlesztések a pedagógiai projekt műhelyszerű megszervezésével kezdődtek. A reformpedagógiai szakirodalom áttanulmányozására irányult a figyelmem. Minden ember másként működik, de a legfontosabb, hogy kíváncsi legyen. Nincs más motiváció, csak a nehézség feletti győzelem, önmagunk lustaságának legyőzése, a lehetőség teremtette munka, az alkotás és annak eredménye fölötti öröm” – mondja Ádám Zita.

Könyvbemutató a projektmegbeszélésen (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A szerző kiadványában a szerzett öröm bemutatásának is teret ad, hiszen az iskolák pedagógusai, a projektek vezetői összefoglalóikban beszámolhattak élményeikről és munkamódszereikről, eredményeikről. Megjelenteti az írásokat, tudósításokat a projektnapokról. A könyvnek nagy értéke, hogy százoldalas színes mellékletet is tartalmaz a projektnapok páratlan okleveleivel és az emlékezetes fényképekkel.

A kiadványt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége adta ki. Beszerezhető Rimaszombatban a Tompa Mihály Könyvesboltban, vagy megrendelhető az rpk.rsz@szmpsz.sk e-mail címen.