Barslédeci imádság (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

Még 2014 márciusában került sor első alkalommal a koloni templomdombon a hagyományőrzők keresztúti ájtatosságára. Azóta hagyománnyá vált, hogy Márk atya vezetésével a zoboralji hagyományőrzők és hívők a nagyböjti időszakban évente találkoznak Kolonban.

Március 11-én a Zobor-vidék szinte összes községéből érkeztek hagyományőrzők, hogy a közösen megtett keresztutat a zoboralji hívek lelki megújulásának és egységének szenteljék. A koloni, barslédeci, gímesi, pogrányi, nyitragesztei, csitári, nagycétényi, csehi és kalászi csoportok mellett a cserkészek is részt vettek a szertartáson. Az elmélkedő imádságokat az állomásoknál a hagyományőrző csoportok tagjai és vezetői mondták el. A keresztúti ájtatosság végeztével Márk atya, a koloni plébános szólt nagyböjt üzenetéről és figyelmeztette a híveket: a keresztútnak rendszerint tizennégy stációja van, viszont nem szabad elfeledni, a tizenötödik a legfontosabb, a feltámadás.

A keresztúti ájtatosságot követően a hívek lerótták tiszteletüket Szent István király ereklyéje előtt és szeretetvendégségen vettek részt a koloni templomban.

Tóth Klára felvételei.

https://www.facebook.com/pg/felvidek.ma/photos/?tab=album&album_id=1809404332415208