Dr. Lomnici Zoltán és Martényi Árpád (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség és az Emberi Méltóság Tanácsa megállapodást kötött arról, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem szellemi örökségének népszerűsítése érdekében együttműködik.

A megállapodás aláírására március 27-ét választották, azt a napot, amelyet a Magyar Országgyűlés 2015-ben ellenszavazat nélkül nyilvánított Rákóczi-emléknappá.

A nagyságos fejedelem életművének minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében a két szervezet évente megemlékezéseket szervez a március 27-i emléknapon; országszerte és a határon túli területeken a központi megemlékezéseken túl kiállításokat, tárlatokat rendez, hogy életműve, szellemi öröksége az egész Kárpát-medence magyarságához eljusson.

A két szervezet nyomtatott népszerűsítő kiadvány és audiovizuális ismeretterjesztő anyagok, valamint Rákóczi életművét bemutató film megalkotását kezdeményezi, és mindkét szervezet indítványozza az Emberi Méltóság Tanácsa elnökének korábbi javaslatai mintájára egy Rákóczi-emlékév meghirdetését.

A felek kinyilvánították, hogy a megállapodás végrehajtásában a Rákóczi-szabadságharc jelszavának:

„Istennel a hazáért és a szabadságért!”

– szellemében járnak el.
Az aláíró felek, dr. Halzl József elnök megbízásából Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke és dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke a megállapodás hivatalos szövegét személyes gondolataikkal is kiegészítették.

Martényi Árpád idézte Petőfit, aki így kezdte versét Rákócziról: „Hazánk szentje, szabadság vezére, Sötét éjben fényes csillagunk…”, és azóta is minden nemzedék számára Rákóczi az a történelmi személyiség, akinek alakját egyöntetű tisztelet övezi.

Dr. Lomnici Zoltán pedig emlékeztetett arra, hogy a három nagy szabadságharcunkból 1848-at még a Rákosi-korszakban is ünnepelhettük, 1956-ot csak a rendszerváltozás után, de az a Rákóczi-kultusz, amely a II. világháború előtt létezett, még feltámasztásra vár. Ezért javasolják, hogy a 2017-es Szent László-év, és az idei Mátyás király éve után 2019 legyen II. Rákóczi Ferenc éve, ugyanis 1704-ben, 315 éve választották erdélyi fejedelemmé, 1705-ben pedig a szécsényi országgyűlésen vezérlő fejedelemmé.

A nagyságos fejedelem személye, történelmi szerepe szép üzenet lehetne Trianon évfordulóján.