Közös ének a gálaest végén (Fotó: Krűger Viktor)

Wass Albert Gálaestet rendeztek a komáromi Duna Menti Múzeum dísztermében március 11-én. Az esemény keretében átadták az első határon túli Wass Albert Örökség Díjat és bemutatták a Wass Albert Örökségkönyvet. Az est háziasszonya Kondor Katalin újságíró, a Magyar Rádió egykori elnöke volt.

A nagy sikerű Wass Albert Gálaestet Komáromban a Panoráma Világklub, a Czegei Wass Alapítvány és a Wass Albert Tisztelőinek Társasága (WATT) rendezte az erdélyi írófejedelem születésének 110. és halálának 20. évfordulója tiszteletére meghirdetett Wass Albert Emlékév keretében.

A Panoráma Világklub és a Czegei Wass Alapítvány által alapított kitüntetést ezúttal Jónás Csaba és Tarics Péter felvidéki előadóművészek vették át ünnepélyes keretek között. A díjalapítók a kitüntetést azoknak ítélik oda, akik az elmúlt évtizedekben a leghatékonyabban vitték tovább Wass Albert szellemi örökségét, s a legtöbbet tették azért, hogy Wass Albert életművét minél szélesebb körben megismerhesse a magyarság.

Kondor Katalin konferál (Fotó: Krűger Viktor)

A laudációt Kondor Katalin, a gálaest konferansziéja, a Magyar Rádió egykori elnöke olvasta fel. Elmondta, Jónás Csaba és Tarics Péter 15 éve dolgoznak együtt. Az elmúlt másfél évtized alatt több egész estét betöltő zenés-irodalmi, illetve színházi előadóestet állítottak össze, melyekkel rendszeresen szerepelnek a Felvidéken, Magyarországon, Erdélyben, a Vajdaságban, a Kárpátalján, a Muravidéken, az Őrvidéken, Csehországban, de vendégszerepeltek Ausztria, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Svájc és Svédország magyar diaszpóra közösségeiben is.

Ugyancsak többször adtak műsort a Panoráma Világklub rendezvényein. Előadóestjeik anyagából öt lemez készült, melyek közül a legjelentősebbek a Wass Albert életművéből készült CD, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcot, illetve az azt követő megtorlást feldolgozó 160 perces dupla CD, illetve a „Koszorú” című lemez. Az elmúlt másfél évtizedben 856 előadást tartottak.

2008. január 8-án állították színpadra „A kő marad…” című Wass Albert-előadóestjüket itt, a felvidéki Révkomáromban, az írófejedelem születésének 100. és halálának 10. évfordulója tiszteletére. Ezzel egy időben elkészítették azonos című 80 perces lemezüket, amely az előadás anyagából született, zenével és Wass Albert saját hangjával gazdagítva. Később „Gondozzátok hűséggel a mustármagvakat!” címmel vendégszerepeltek az előadással – Szabó Andrea énekművész közreműködésével –, melynek egy része jótékonysági jellegű volt.

Tarics Péter és Jónás Csaba a díjjal (Fotó: Krűger Viktor)

Kondor Katalin felidézte, hogy idén, a magyar kultúra napja alkalmából mutatták be Révkomáromban új Wass Albert-estjüket, illetve mindketten szép közönségsikerrel szerepeltek 2018. január 7-én, a budapesti Duna Palotában – a Wass Albert Emlékévet megnyitó – ünnepi Wass Albert Gálaesten.

Mindketten több Wass Albert vers- és prózamondó versenyen voltak zsűritagok, illetve zsűrielnökök. Rendszeresen oktatják és felkészítik a fiatal magyar versmondókat a különböző vers- és prózamondó versenyekre.

Jónás Csaba 2005. január 8-án, Bonyhádon megnyerte az első Wass Albert nemzetközi vers- és prózamondó versenyt, illetve 2007. március 10-én főszereplője volt Wass Albert Tavaszi szél című műve ősbemutatójának Kisbéren, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas Érdemes Művész rendezésében. Jónás Csaba Tomori Imrét alakította a darabban, kitűnően formálva meg szerepét.

A közönség (Fotó: Krűger Viktor)

Tarics Péter az elmúlt tíz évben 104 irodalomtörténeti előadást tartott szerte a Kárpát-medencében Wass Albertről és életművéről. 2008-tól 2012-ig hatékonyan együttműködött a 2015-ben elhunyt Kölcsey-díjas Turcsány Péterrel, a Wass Albert műveit megjelentető Kráter Műhely Egyesület elnökével és kiadásvezetőjével, annak érdekében, hogy népszerűsítse Wass Albert műveit a magyar olvasóközönség körében.

„Amikor Jónás Csaba és Tarics Péter Wass Albert műveit tolmácsolják a színpadon, a hűség, a helytállás, a magyarságtudat és az emberség megrendítő hitelességű olvasókönyve tárul elénk. Előadásmódjukkal együttlélegzünk, átérezzük az írófejedelem igazságát, együtt iszunk a lélektisztító forrásból. A két előadóművész kibontakozott tehetségével, szorgalmával, komoly művészi értékeivel, valamint a Wass Albert életműve iránt érzett szeretetével és elkötelezett alázatával méltóan őrzi és viszi tovább Wass Albert rendkívül termékeny és gazdag életművét. Ezért a kitüntetést odaítélő díjalapítók egyhangú döntése alapján érdemesek a Wass Albert Örökség Díjra” – mondta Kondor Katalin.

A díj tárgyiasult formája: a Panoráma Világklub elismerő oklevele, Józsa Judit erdélyi származású kerámiaművész Magyar Életfa című kerámia keresztje, valamint Tölgyesi Poós Anna hódmezővásárhelyi szobrászművész Wass Albert szobrának makettje.

dr. Tanka László bemutatja a Wass Albert könyvet (Fotó: Krűger Viktor)

A kitüntetést a nevezetteknek dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke adta át. Jónás Csaba és Tarics Péter egy-egy Wass Albert-vers tolmácsolásával köszönte meg a kitüntetést.

A gálaesten nagy sikerrel szerepelt a felvidéki Borostyán együttes, illetve Vincze B. András énekes-előadóművész Erdélyből, ők megzenésített Wass Albert-verseket adtak elő a hallgatóságnak. Sunyovszky Sylvia Jászai Mari-díjas színművész, felvidéki származású magyar diplomata, Rozsnyó város díszpolgára pedig két Wass Albert-verset tolmácsolt a hálás közönségnek.

Nt. Bartha József holtmarosi (Erdély) református lelkész, a Tulipán Árvaház vezetője Wass Albert életművét, tartását és vállalásait méltatta, mondanivalóját vastaps kísérte.

Sunyovszky Sylvia (Fotó: Krűger Viktor)

Végül dr. Tanka László mutatta be az „Örökségkönyv – Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban” című reprezentatív, 320 oldalas könyvet, amely bemutatja az író és műveinek hatását szerte a nagyvilágban, s amely megismertet bennünket Wass Albert szellemi örökségével, hagyatékával.

A kötet főszerkesztője maga dr. Tanka László, társszerkesztője dr. Lukácsi Éva, lektora Tarics Péter.

Az esten hallhattuk Wass Albert tolmácsolásában – hangfelvételről – az Adjátok vissza a hegyeimet! című művet is. A komáromi Wass Albert Gálaest közös énekléssel fejeződött be: a szereplők és a közönség együtt énekelte Wass Albert A bujdosó imája című versét, a Kormorán együttes megzenésítésében.