Az emlékezők egy része Bikszárdy Vince sírjánál (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Bikszárdy Vincére, Pozsony 1939. április 24-ére virradó éjszakán kivégzett mártírjára már a kilencvenes évek elejétől emlékeznek a koronázóvárosban.

Idén, halála 79. évfordulóján is rá emlékeztek délután négy óra után a pozsony-óvárosi Szent András temetőben található sírjánál, melyet sajnos annak ellenére, hogy utódai, családtagjai élnek Pozsonyban, nem tartanak az őt megillető módon rendben. Az emlékezők tiszteletüket kifejezve erre is fordítottak időt.

Bikszárdy Vince, a magyar munkásság mártírja 1894. június 2-án született Pozsonyban. A négy középiskolai osztály elvégzése után 1913-ban a tengerészeti kadétiskolába vonult be. A világháború alatt számos csatában helytállt. Bátorságát három magas kitüntetéssel is jutalmazták. A szerencsétlen sorsú Szent István csatahajó katasztrófájakor lélekjelenlétével mentette meg számos tengerészbajtársa életét.

Családja, barátai körében mindig szeretett visszaemlékezni a tengerészetnél eltöltött éveire. Civil életéről ugyancsak elmondható, hogy a kötelesség- és szaktudás jellemezte. Az Atlon moziban operatőrként dolgozott, s a mai Szabadság tér közelében, az akkori Kutik utcában lakott családjával. Az 1938-as pozsonyi községi választásokon a Magyar Párt listájának 3. helyén indult, megválasztása után a munkások képviselője lett. A bécsi döntés után Bikszárdy azok közé tartozott, akik derekasan kivették részüket a magyar szervező- és alkotómunkából, melyben élete legutolsó pillanatáig helytállt.

Az Egyesült Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt, mint a Szlovákiában élő magyarság egységes szervezete, megrendülve és mély fájdalommal tudatta a magyar családokkal, hogy Bikszárdy Vince „munkatestvérük“, a párt egyik leghűségesebb tagja, a magyar munkások és munkanélküliek önzetlen vezetője és harcos védelmezője tragikus körülmények között elhunyt – olvasható a párt által kiadott és terjesztett, halálhíréről értesítő tájékoztatóban. Az Egyesült Magyar Párt saját halottjának nyilvánította őt, akit a magyar munka frontjáról szólított el a kegyetlen sors. Emlékét méltóképpen őrizzük meg, hogy magatartásunkat mindenkor hozzáillesszük a nagy magyar törekvésekhez. Gyászunk jeléül egy héten át tartózkodjunk minden vigasságtól és szenteljük emlékezetünket hálatelt szívvel a mindösszesen 45 éves korában eltávozott magyar testvérünknek – ezekkel a szavakkal zárul Bikszárdy Vince gyászjelentése.