Nt. Kassai Gyula, Kiss Beáta, Kiss Balázs, Vitézné Deák Katalin és Ft. Fazekas László ünnepélyes keretek között adja át a református kollégium épületét (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Április utolsó vasárnapján adták át a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiumát. Ugyanakkor a leendő magyar bölcsőde alapkőletételére is sor került. Reményteljesen erősödik a lévai magyar közösség, jelezték egyöntetűen az ünnep felszólalói.

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel vette kezdetét a református templomban. Igehirdetésében Ft. Fazekas László kifejtette, Magyarország kormánya felismerte a járható utat, ezen az úton járva az élet útját járjuk. „Komoly feladat és kihívás a tanuló gyermekek és a felnőttek figyelmét Istenre fordítani. A keresztyénség dinamikus harccal teli élet. Fontos a templom és az iskola” – hangzott el a püspök úr igehirdetésében. Hitében megrendült és számában is töredezett közösség reményét erősíti a mai nap, jelezte Fazekas László.

A lévai magyar közösség gyarapodása a cél

Nt. Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese, a lévai református egyházközség lelkésze köszöntőjében kitért a lévai magyar közösség összefogásának fontosságára, valamint arra, hogy annak gyarapodását segíteni kell. „A magyarság gyarapodása és megerősödése érdekében dolgozunk” – fogalmazott az esperes, majd így folytatta – a lévai közösség számtalan megpróbáltatáson ment keresztül, Istenben való hittel reményteljessé, állhatatossá válunk, ez a kulcsa a megmaradásunknak és gyarapodásunknak.”

Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke az igehirdetés közben (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kollégium átadása és a bölcsőde alapkőletétele nem csupán a lévai közösséget erősíti, hanem az összetartozás jegyében a teljes magyar közösség védőbástyájává válik. Reménység szigete lesz az épülő kőház mellett, mellyel egyetemben a lelki ház is erősödik – tette hozzá az esperes. A jövő nemzedékeiért épülnek a lévai intézmények, bekapcsolódva a Kárpát-medencei magyarság közösségébe – mondta végezetül Kassai Gyula.

Iskolánk másfél évtizedes álma valósul most meg – kezdte beszédét Kiss Beáta, a Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója. Röviden ismertette az intézmény fejlődésének szakaszait. Ugyanakkor jelezte, folyamatosan csökken a diákság létszáma, a küldetés teljesítése érdekében kiterjesztette a vonzáskörzetét, távolabbi térségből is fogadva tanulókat. Ehhez azonban szükséges egy kollégium – emlékezett vissza az intézmény vezetője.

A kollégiumra kiterjesztik a gimnázium szellemiségét, szakkollégiumot kiépítve. Olyan foglalkozáscsomagokat és tervet képzelnek el, amelyek a lakhatás mellett teljessé teszik a gimnáziumi tanulást a diákok számára – magyarázta Kiss Beáta.

Nt. Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese, a lévai egyházközség lelkipásztora köszönti az ünneplő közösséget (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)
Gyermekek a jövőnk zálogai

A református egyházközség gondnoka, Andruska Csilla elmondta, a mai alkalomnak hosszú múltja van, sok kudarc és beletörődés után jobbra fordult a sorsuk. „A hűség, a kiállás, s a nemzet együvé tartozásának jó példája az ünnepi alkalom” – jegyezte meg. A végváron álló egyházközség az itt élő magyar közösség legszilárdabb bástyájaként működteti a gimnáziumot s mostantól a kollégiumot is.

A lelkészi hivatal felső szintjének átalakítása nagyrészt magyarországi állami támogatásból valósult meg. Vitézné Deák Katalin, a Bethlen Gábor Alap igazgatója megjegyezte, különös jelentősége van az iskolaközpontnak a szórvány vidéken. „A gyermekek a jövőnk zálogai, így minden gyermekbe vetett erőforrás az összefogásról szól. Ezt ismerte fel a magyar kormány s indította el a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot” – hangsúlyozta. A program céljai többek között óvodák, bölcsődék, közösségi komplexumok felújítása és építése.

Az ünnepélyes alapkőletétel a lelkészi hivatal udvarán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A hálaadó istentisztelet után a neves vendégek jelenlétében a kollégium udvarán a leendő bölcsőde alapkőletételére került sor, majd a kollégium hivatalos átadása következett.

Kollégium, bölcsőde, közösségi terem

Eredetileg a lelkészi hivatalnak otthont adó épület felső emeletén kezdte el működését a gyülekezet által fenntartott magyar gimnázium. Az intézmény közel három évvel ezelőtt költözött el a Jesenský utcában található Juhász Gyula Alapiskola és az Eszterlánc óvoda melletti épületrészbe, így alakítva ki egy magyar iskolakomplexumot a járási székhelyen.

A lelkészi hivatal épületén a munkálatokat tavaly októberében kezdték el. A földszint jelentős részének kivételével  teljes külső és belső felújítást hajtottak végre. Megújult a közel százötven éves épület homlokzata, tetőzete és a nyílászárók cseréjére is sor került.

Ft. Fazekas László püspök áldása (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A diákokat a két- illetve háromágyas szobák mellett kisebb közösségi helyiségek, tanulószobák, közös konyha és szociális helyiségek várják. A kollégium átalakítását a Bethlen Gábor Alap 400 000 euróval támogatta. Az épület felső szintjén, az egykori gimnázium osztályai és szaktantermei helyén harminc férőhelyes kollégiumot alakítottak ki.

Az egykori gimnázium nagyterme szolgált a lévai református gyülekezet közösségi termeként is. A  kollégium építésével az egyházközség elveszítette nagytermét. Ezért az épület udvarán az egykori melléképület helyén tervezik az új közösségi terem kialakítását. A Birta József közösségi ház és közösségi terem létrehozásához a magyar állam további 80 000 euróval járul hozzá.

Ugyancsak az udvaron épül fel a Forrás Bölcsőde. Az ehhez szükséges anyagi források nagy részét szintén a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának kereteiből merítik.  Az építkezést a közeljövőben kezdik el.

Az ünnepi alkalomról szóló képriportunk ITT található.