Pécsi L. Dániel előadás közben (Fotó: Lukács Erika/Felvidék.ma)

Április 19-én délután könyvbemutató helyszíne volt a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár olvasóterme, ahol Pécsi L. Dániel jelképművész Címerekkel írt történelem című kötetének a bemutatójára gyűlt össze az érdeklődő közönség.

Ennek a késő délutánnak a hangulatát emelte Varga Zaránd Ágoston, aki népdalokat adott elő népi hangszereken – miközben e sorok írójának egyből a Felszállott a páva ifjú tehetségei jutottak az eszébe.

A bemutató elején Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár a kötetről írt méltatását olvasták fel, amelyben három dolgot emelt ki. Nevezetesen azt, hogy a könyv heraldikai és földrajzi, ezen belül térképészeti szakkönyv, ugyanakkor állam- és kultúrtörténeti kézikönyv, ismeretközvetítő, képes történelmi olvasókönyv, mely egy elkötelezett végvári vitéz nem karddal, hanem „pennával” írt-rajzolt nemzeti hitvallása.

Szabó Lóránt olvassa fel Kukorelli István méltatását (Fotó: Lukács Erika/Felvidék.ma)

Ami az első megjegyzést illeti, a könyv egésze igazolja, hogy Pécsi L. Dániel kitűnő heraldikus. Bevezet minket a heraldika világágba, hogy értsük és megértsük a címerek történelmi üzenetét, ami nem más, mint az összetartozás, a nemzeti identitástudat.

A címertani jelképek lexikona, az egyes ország- és nemzetrészek címereinek történelmi hitelességű leírása nélkül minden bizonnyal nehezebben boldogulnánk a címermegfejtésekkel. E „mankók” és a vizualitást adó térképek segítségével elénk tárul, valósággal megelevenedik előttünk az egyes ország- és nemzetrészek valós története.

Dániel fegyelmezett alkotó. Ismerve küldetéstudatát, szenvedélyességét, lánglelkűségét, óriási dolog ez, mert így válik jószándékúvá és hitelessé az egész életmű, az üzenet a Kárpát-medence más népei irányába is. Mert ez a könyv nem csak nekünk, magyaroknak szól.

A közönség (Fotó: Lukács Erika/Felvidék.ma)

A fegyelmezett jelképművész ars poeticája a könyvben is olvasható: „Az a jó címer, amelyik mindenki számára közérthető és szellemi üzenete a jelenen át a jövőbe mutató!” Címerei nemcsak jók, kifejezőek, érthetőek, hanem szabályosak, színesek, szépek. Aki félreérti őket, valószínűleg nem érti a történelmet és a jó szándékot. Számukra Szent István király intelmeit ajánlanám nyugtató olvasmányként, különösen annak a vendégek befogadásáról és gyámolításáról szóló fejezetét.”

Ezután Pécsi L. Dániel vette át a szót, aki rövid előadásában a kötet elkészültének kulisszatitkaiba, az évekig tartó kutatás részleteibe avatta be a jelenlévőket. Elmondta, hogy a Felvidéken is számos település, intézmény címerét tervezte már meg.

Az előadás után kötetlen beszélgetés alakult ki, melynek során kérdésekre válaszolva Pécsi L. Dániel elárulta nekünk, valójában mi vezette el őt ahhoz, hogy címertannal foglalkozzon, beavatta hallgatóságát a címerek rejtelmeibe, s betekinthettünk egy nem mindennapi életpályába.