(Fotó: TASR)

Az elmúlt évben jelentős munkát végeztünk, és a 2017-es évet sikeresnek tartom, jelentette be Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos a tevékenységéről szóló 2017-es kormányjelentés előterjesztése során.

A kormánybiztos szerint újrakezdték a szakmai munkát az egyes minisztériumokban, és olyan dolgokat hajtottak végre, amelyeket Szlovákiában az utolsó évtizedben elhanyagoltak. Mint mondta, munkájukban jelentős szerepet játszanak a jogalkotási prioritások. „Ha képtelenek leszünk rendezni a törvényeinket, akkor a projektjeink, beavatkozásaink és különböző kezdeményezéseink támogatása sokkal gyengébb lesz” – jelentette ki Ravasz.

A kormánybiztos szerint a jól beállított jogszabálykeretre való orientálódásnak vannak konkrét eredményei. A kormánybiztosi hivatalnak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárcával együttműködésben sikerült keresztülvinnie például a telekrendezésről, a telkek tulajdonjogának rendezéséről szóló törvényt, amelynek köszönhetően 2017. szeptember 1-jétől a polgármesterek már végeztethetnek egyszerű tereprendezési munkálatokat a romatelepeken. Ez megkönnyítheti az infrastruktúra kiépítését, így például az ivóvízhez való hozzáférést, vagy a csatornázást, illetve a bekötőutakra való csatlakozást is. A törvénymódosítás célja, hogy a romák lakta telepekből „új falvakat” hozzanak létre.

Következő sikeres jogalkotási lépés volt a jelentés szerint a terepmunkások képesítési feltételeinek a megváltoztatása. A munka-, szociális és családügyi tárcával közösen előkészített módosítás jelentős mértékben megnöveli a közvetlenül a romatelepekről származó helyi munkaerő foglalkoztatását a terepmunkaprojektekben. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a szociális munkási pozícióra közvetlenül a romatelepekről is felvehessenek dolgozókat, akik jól ismerik a kérdéskört, és hajlandóak ennek érdekében továbbképezni magukat.

Az elkövetkező időszak legfontosabb jogalkotási prioritása marad a kötelező iskolaelőkészítő oktatás bevezetése minden gyermek számára. „A fő céljaim változatlanok, még mindig úgy gondolom, hogy támogatni kell a roma nevelést, különösen az iskoláskor előtti szinteken, de az oktatás következő szintjei során is. Elsődleges oktatási prioritásom továbbra is a gyermekek kötelező óvodai oktatása. Ez a lépés az alfája és omegája a roma gyermekek oktatáshoz való hozzáférésének, és mi mindent megteszünk azért, hogy ezt elérjük” – jelentette ki Ravasz.

A kötelező óvodai oktatás bevezetéséről a kormánybiztos már tárgyalt Peter Pellegrini kormányfővel és Martina Lubyová oktatási miniszterrel is, aki hajlandóságot mutatott az intézkedésre.

De a hivatal tevékenységei a foglalkoztatás növelésére is irányulnak, főleg a kisegítő szakmák létrehozására, amelyek segíthetnének a roma közösség fejlődésében. „Munkánk részeként 1405 ember számára sikerült 2018 márciusáig munkahelyeket teremteni. Ezek mind olyan munkahelyek, amelyek a roma közösségeket segítik. Célunk, hogy ezek a munkahelyek a projektfinanszírozás befejezése után is fennmaradjanak. Az egyik, főleg romákat foglalkoztató sikeres projektünk például az az elképzelés, hogy ezek a munkavállalók rendőrségi asszisztensekként bekerüljenek az államigazgatásba” – mondja Ravasz.

A jogszabályi változtatásokon és a nemzeti projekteken túlmenően a hivatal tevékenysége a romák politikai döntéshozatali folyamatokba való integrálására irányul. A kormánybiztos 2017-ben létrehozta a polgármesterek és civilszervezetek tanácsadói testületét, valamint az ifjúsági terület tanácsadói testületét is azzal a céllal, hogy a roma népesség új nemzedékét bevonja ezekbe a folyamatokba.

(Parlamentnelisty.sk/Felvidék.Ma)