Vančo Kremmer Ildikó (Fotó: http://szmat.sk)

A Szemtől szemben az STV2-es csatornáján pénteken, április 6-án 15.15-től jelentkezik új műsorral. Ismétlés hétfőn, április 9-én 9.30-tól.

Dolgozott fordítóként, alapiskolai és gimnáziumi tanárként. 2003-tól a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karát erősíti. Részt vett a kar kiépítésében, ahol dékán-helyettesként és a tudományos tanács tagjaként is tevékenykedett.

Oktat és kutat. Nem bánta meg, hogy tanár lett: szeret tanítani, amikor bemegy az osztályba, elfelejti minden gondját-baját, és kizárólag a hallgatókra figyel.

Nyelvészként a kétnyelvűséget, az államnyelv oktatásának problémáit, a kisebbségi oktatásügy tannyelv-politikáját, a nyelvelsajátítás témakörét kutatja. Életét a családból hozott útravaló jellemzi: amit csinálsz, ne csak magadért, hanem a közösségért is tedd.

Rácz Vince vendége Vančo Ildikó nyelvész, egyetemi oktató.