Nagyszombati magyar mise 2018. május 8-án (Fotó: Új Krisztina)

Májusban ez alkalommal éppen a nyolcadikai szabadnapra esett a hónap második keddje, amikor megtartották ebben a szemeszterben az utolsó előtti havi magyar misét Nagyszombat Szent Ilona-templomában és az azt követő találkozót a szomszédos pasztorációs központban.

Az est vendége volt Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. A szentmise elején Kiss Róbert vikárius megemlékezett a vasárnap elhunyt Pogány Erzsébetről, de a hívek könyörgésében is imádkoztak lelki üdvéért. Hírportálunk létrehozója több alkalommal is ellátogatott a nagyszombati magyar közösségbe, s férjével, Pogány Tiborral koszorúztak is a március idusán rendezett 1848/49-es megemlékezésen a nagyszombati csata emlékművénél. Ha tehette, sok más teendője mellett erősítette ezt a kicsi, de kitartó közösséget.

A homíliában Róbert atya a vasárnap ünnepelt anyák napjáról is említést tett. Leonidasz spártai királyról beszélt, aki csak 300 katonát vihetett a csatába. Az édesanyák abban a tudatban búcsúztak harcba induló fiaiktól, hogy azok élve nem térnek haza az ütközetből.

Ez az ünnep, anyák napja olyan alkalom, amikor kifejezhetjük hálánkat édesanyánknak, s imádkozhatunk érte, ha már az örökkévalóságba költözött. Persze ezt bármikor tehetjük és illő is, hogy tegyük, az év minden napján. Emellett ott van a mi Égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária, aki közbenjár értünk az Atyánál és mindnyájunk édesanyja.

A szentmisén hegedűn közreműködött Új Sámuel, az énekeket vezették Új Krisztina Dunaszerdahelyről és Csámpai Boglárka Nyitracsehiből. A közösséget Bárdos Gyula Csemadok elnök is megtisztelte jelenlétével.

Bárdos Gyula a nagyszombati magyar mise résztvevői körében (Fotó: Új Krisztina)

A mise végén Zilizi Kristóf tolmácsolásában elhangzott Nagy Ferenc Édesanyám és Donászy Magda Anyák napján című verse, mellyel a jelen lévő édesanyákat, nagymamákat köszöntötte. Az áldás után a kivonulásra  a Mária, Mária, szép virágszál kezdetű éneket énekelték el.

A baráti találkozón Róbert atya felkérte Bárdos Gyulát, szóljon néhány szót a jelenlévőkhöz. Bárdos elmondta, régebben készült már Nagyszombatba, s nagy öröm számára, hogy ezúttal sikerült eljutnia. Mozgalmas napja során a korábbi órákban Budapesten járt, az országgyűlés alakulási ünnepségén. Meghívást kapott a csütörtöki ülésre is, ahol miniszterelnököt választanak – tette hozzá Bárdos.

Ezután nagy elismeréssel szólt az immáron hatodik esztendeje zajló nagyszombati magyar misékről, köszönetet mondott Róbert atyának, a fiatal zenészeknek, Zilizi Tihamérnak, Kristófnak és ezen alkalmak minden mozgatórugójának, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Örömmel állapította meg, hogy tulajdonképpen itt van az egész Felvidék, hiszen Pozsonytól a Csallóközön, Mátyusföldön át, Zoboraljáról, sőt  egészen Gömörből is vannak résztvevők a nagyszombati törzstagok mellett. Megköszönte azt is, hogy négy esztendeje, amikor indult a köztársaságielnök-választáson, őrá adták a voksukat. Bár nem volt esély a győzelemre, mégis jelentősége volt, hogy megmutathattuk, mi itt, az ősi földünkön, magyarok vagyunk, mint az anyaországhoz tartozó nemzetrész.

Elismerését fejezte ki a megjelenteknek és támogatásáról biztosította őket. Hangsúlyozta, ha vannak buzgó, lelkes személyek, akik kitartóan végeznek papi szolgálatot, valamint szerveznek, intézkednek, akkor nincs veszve a hitünk, sem a nemzetünk, anyanyelvünk és magyarságunk, melyek megtartására nagyon nagy szükségünk van. A találkozó kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel ért véget.