Zsinati ülés (Fotó: Szarvas László)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mellett több szervezet is önállóan működik, melyek a legutóbbi zsinati ülésen adtak számot a 2017-es évi tevékenységükről. Többnyire az építkezés, fejlődés évének látták az elmúlt évet.

Az egyetemes református egyházban a Felvidéken 2017-ben 190 anya- és 130 leányegyházközséget jegyeztek, a szórványgyülekezetek száma 62 volt. Az egyházközségi kimutatási összesítés alapján a református egyháznak összesen 60 ezer tagja van, ebből 36 ezer név szerepel a választók névjegyzékében. Háromszáz templom, 75 gyülekezeti ház, 120 gyülekezeti terem szolgálta a híveket a lelki megerősödésben, és  183 parókia biztosította a lelkipásztorok lakhatóságát.

Összesen 228 lelkipásztor szolgált az egyetemes egyházban különböző beosztásban. Az elmúlt évben 822 gyermeket kereszteltek meg, 536-an tettek hitvallást, 273 házasság köttetett a református templomokban és 1 269 személytől vettek végső búcsút református szertartás szerint.

Fazekas László (Fotó: Szarvas László)

A püspöki beszámoló tartalmazta a kilenc egyházmegye esperesének az elmúlt évről szóló jelentését is. Ft. Fazekas László felidézte a tavaly május 6-án  a Komáromban idősek otthonaként szolgáló Timóteus Ház, szeptember 17-én Kassán a Fiatal Reformátusok Szövetségének tulajdonát képező belvárosi épület, a Magyar Református Központ, illetve november 17-én Rimaszombatban a Csillagház Egyházi Központ átadóját.

Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapon keresztül a 2016. decemberi kormányhatározat értelmében a református egyház magyar egyházmegyéit stratégiai terveinek és beruházásainak megvalósítása céljából 1 750 270 000 forinttal (azaz 5 662 870,24 euró) támogatta. Ebből az összegből 160 gyülekezet újíthatta fel ingatlanjait, hat iskola pedig fejlesztésre és beruházásra kapott támogatást. Emellett óvodaprojektek is futnak a támogatásnak köszönhetően, amelyek szerint 16 óvoda és 4 különálló bölcsőde épülhet.

A református egyház keretein belül működik az Egyházzenei Osztály, Közoktatási Tanács, a Calvin János Teológiai Akadémia, a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete, a Fiatal Reformátusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség, továbbá a Diakóniai Központ, a Missio Reformata, a Kulturális és Közművelődési Központ, a RE-MI-DIA, amely szervezetek önálló tevékenységet fejtenek ki a hit mélyítésére.

Ibos Henrietta (Fotó: Szarvas László)
Diakóniai Központ

Ibos Henrietta igazgató elmondta, hogy az elmúlt év a Diakóniai Központ életében ismét a fellendülés éve volt. Több saját projektet indítottak, bekapcsolódtak nemzetközi projektekbe, bővült a házi gondozói szolgálat is. A segítségre szorulók számával együtt azonban kénytelenek emelni az alkalmazottak számát is, ami több munkát és elvárást jelent a központban szolgálók számára.

A jelentés szerint a 2017-es esztendő januárjától egy munkahellyel bővült a védett műhelyük, az új alkalmazott feladata a házi gondozói szolgálat koordinálása a nyugati országrészben. A komáromi munkahivatalon keresztül pedig sikerült munkahelyi asszisztenst is alkalmazniuk.

Az elmúlt évben négy gondozói képzést szerveztek, amelybe negyvennyolcan kapcsolódtak be. A tanfolyamokra Királyhelmecen, Rimaszombatban és Gálszécsen került sor  a Svájci Evangélikus Egyház segélyszervezetének, a HEKS-nek 5 680 eurós és az Egyetemes Egyháznak 2 070 eurós támogatásával. A képzésben a kárpátaljai testvérek is részt vettek. Az elmúlt évben tovább folytatódott a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal Házi Gondozói Szolgálatot Támogató Projektje, melynek keretében 84 rászorulónak nyújtottak gondoskodást.

Ibos Henrietta beszámolt arról is, hogy a projekt idén áprilisban lezárult, de a minisztérium ígérete szerint néhány hónap múlva – eltérő feltételekkel – újraindul. Az áthidaló időszakra, a gondozói szolgálat megsegítésére a Diakóniai Központ a Zsinati Tanács határozatának értelmében összegyházi gyűjtést hirdetett. Köszönetét fejezte ki az eddig beérkezett adományokért.

Molnár Sándor (Fotó: Szarvas László)
Missio Reformata

A reformata.sk beszámolója szerint az elmúlt évi jelentést Molnár Sándor zsinati főtanácsos terjesztette be. A Missio Reformata nonprofit szervezet a közhasznú szolgáltatások nyújtásában a 2017-es évben is elsősorban a hátrányos helyzetűekre összpontosított, a cigány kisebbségre és a büntetés-végrehajtási intézetek lakóira és azok családtagjaira.

Antala Éva, a misszió vezetője részletes beszámolót készített a börtönmisszió tevékenységéről. Beszámolt a börtönlátogatásokról és a családok rendszeres látogatásáról, ifjúsági tábor szervezéséről, nemzetközi és hazai kapcsolatokról.

Tóth Zsuzsanna cigánymisszós koordinátor a képzésekről, a táborokról, a HEKS által támogatott gyülekezetekben folyó munkáról beszélt. Nagybalogon, Szalócon, Vigtelkén,  Nagygéresben és Csatán zajlik sikeres cigánymisszió. Jelentésében számot adott az ünnepváró és evangelizációs alkalmakról, valamint a missziót támogatókról is, illetve arról a nemzetközi megállapodási szerződésről is, amely a cigánymissziót hivatott támogatni.

Kulturális és Közművelődési Központ

A Kulturális és Közművelődési Központ 2017. április 1-jén kezdte meg valós tevékenységét. Molnár Sándor zsinati főtanácsos beszámolt a szervezet gazdálkodásáról is. A pénzügyi jelentés szerint a központnak az elmúlt évben 185 430 eurós bevétele és  47 525 eurós kiadása volt. Támogatták a gyülekezetekben megvalósult Vakációs Bibliahetet, a kántorképző tanfolyamot, a Calvin János Teológiai Akadémia működését, a Firesz 25. jubileumának ünnepségét, az egyházmegyei családi napokat, a Firesz Cantate Domino kórusa Körbeölel című hanghordozójának a kiadását. Ebből a bevételi forrásból fedezték a Magyar Református Központ és a Tudományos Gyűjtemények működését, a református hittankönyv kiadását, a médiamissziót és a Kulturális és Közművelődési Központ működését is.

Zsinat a Csillagházban (Fotó: Szarvas László)
RE-MI-DIA tevékenysége

Az elmúlt évben a nonprofit szervezet nyári bibliai táborokat, továbbképzéseket, fiatalok közötti missziós munkát, fiatalok hétvégéjét, református családok konferenciáját és  jótékonysági bált szervezett. A szeretetszolgálati tevékenységeik között szerepelt a nyugdíjasok találkozóinak megszervezése és a perbenyiki krízisközpont támogatása, de az elmúlt évben is kiadták a Re-Mi-DIA újságot és a református kalendáriumot.
A programpontok zárásaként Fazekas László püspök többek között elmondta, elképzelhető, hogy nehezebb esztendő áll előttünk, ezért odafigyelve és körültekintéssel kell viselni a szolgálatokat.

(Reformata.sk/Felvidék.ma)