balról Boros Károly, Róbert diakónus, Sankó Szabolcs, Beke Zsolt és Parák László atyák (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Június, azaz Szent Iván havának 13. napján hagyományosan fatimai imadélutánt tartottak a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán. 

A lelki program keretében negyed hattól a helyi és környékbeli hívek a Mária Légió vezetésével elimádkozták a rózsafüzér-imádságot. A mise előtt Boros Károly atya gyóntatott.

A szentmise főcelebránsa Sankó Szabolcs atya volt, szónoka Róbert diakónus Győrből, koncelebráltak Boros Károly, Beke Zsolt és Parák László atyák.

A szentbeszédben többek között szó esett a győri bazilika március 17-éhez kötődő, Szent Patrik vértanúhoz kapcsolódó búcsújáról. Elmondta, milyen buzgón énekelték oltártestvérei a Mária-énekeket, ő meg csak úgy elénekelte. Ezt gyóntatójának is megemlítve azt a választ kapta, nem baj, ez nagyon jó, idővel majd kialakul a saját „Mária-képed”.

Az áldozati liturgiában a kenyér és bor felmutatásakor (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A boldogságokkal kapcsolatos evangéliumról elmondta, ezt nemcsak azért szándékozta olvasni, mivel Mária-ünnepeken szokás, hanem ezzel arra is rá kívánt mutatni, hogy akik boldogok, azoknak ezen állapota arra utal, hogy üdvözülnek.

A mise végén a Dercsikát is ellátó Parák László bakai esperesplébános megköszönte a buzdító szavakat Róbert diakónus úrnak, a főcelebrálást Szabolcs atyának és Beke Zsolt atyának is, hogy támogatja az anyaországból is ezeket a dercsikai havi alkalmakat, s több alkalommal zarándokokat is hozott magával a Veszprémi Egyházmegyéből. Megköszönte továbbá a közelebbi és távolabbi egyházközségekből érkezettek buzgalmát is, amiért hónapról hónapra elzarándokolnak Dercsikára.

Simon Antal kántor vezetésével elénekelték a Szép Íria tündökölt, május volt éppen kezdetű éneket, majd a mise végén a felajánló ima hangzott el a fatimai Szűzanyához.