Száll a rege várról várra (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A pedagógiai projektnek a gömöri pedagógusok már igazi mesterei. Az élményekre és a tehetségek kibontakoztatására alapoznak, ilyenkor mindenki győztes. Bár a könyvajándékok sem maradnak el, de a valódi jutalom a projektbe való bekapcsolódás lehetősége és maga a munka.

Már a tanév elejétől készültek az iskolák, hogy bemutathassák a választott várak történetét, a környék nevezetességeit. Nagybalog a balogi várral, Sajógömör Csetnekkel, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola városuk várával, Almágy az ajnácskői várral, Cakó Sajógömörrel, Tornalja Kékkővel és Szádalmás Tornával foglalkozott. Várgede a falu névadójának a várát, a rimaszécsi speciális iskola Ó-zólyom várát, Bátka és Rimaszécs Murányt, Dernő Krasznahorkát, a Tompa Mihály Református Gimnázium Korponát, a Szombathy Viktor Alapiskola a serkei Klapa várát vállalta.

A közös bemutató nagy napra, s a munka megkoronázására június 8-án került sor Feleden a kultúrotthonban. Így ért össze a tizennégy gömöri iskola Várról várra című projektje, hogy számot adtak kutatásaik eredményeiről. Itt mindenki bemutathatta, hogyan zajlott a felkészülés, milyen tudásra sikerült szert tenni, s hogy szerepükben milyen biztonsággal állnak a színpadon. Minden bizonnyal ez maradandó élmény marad számukra.

Gyerekek jelmezben, készülnek a szereplésre (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A tanulók megelevenítették a vártörténeteket, versekkel, élményekkel, zenés benyomásokkal mélyítették el a tudásukat a régmúltról, a kövek, várromok, tájak rejtélyeiről. A pedagógiai projektet idén tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Pro scholis és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ).

Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke elmondta, azzal, hogy a régmúlt történéseibe betekintettek, s várról várra jártak, újra egyedit alkottak. Hozzátette, az elmúlt években sok száz tanuló kapott már itt lehetőséget tehetsége kibontakoztatására. „A projektek az önbecsülésüket szolgálják, kíváncsiságukat kielégítik. S mindez a valakivé válásról szól. Itt a jutalom a munka. S ez a nevelőmunka a pedagógust is formálja” – mondta.

Kifejtette, eddigi projektjeik alkalmával a Gömör-Nógrád került a fókuszba, ezúttal pedig a történelmi haza megismerésére vállalkoztak Szombathy Viktor Száll a rege várról várra mondáskönyve nyomán. Mint megtudtuk, idén sokkal igényesebb volt a felkészülés, mint a korábbi években. Az iskolák szorgalmi feladatokat teljesítettek, verseket írtak, társasjátékot találtak ki, bábjátékot, vármaketteket készítettek. Az alkotásokat Feledre is elhozták, s parádés kiállítást rendeztek belőle.

Megnyitó – Mihályi Gábor, Ádám Zita és Ziman Ágota (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A házigazda, a feledi Szombathy Viktor Alapiskola és munkatársai mindent elkövettek, hogy mindenki otthonosan érezze itt magát. Ziman Ágota köszöntőjében szólt Szombathy Viktorról, aki példa az iskolának, de az lehet minden diáknak is.

„Olyan egyéniség, akinek mindig igaz szerelme volt a szülőföldje, imádta a természetet, rengeteget járta a vidék hegyeit. Szerette az itteni népet, Budapesten is megmaradt gömörinek. Sosem keseredett el, nem kallódott el, büszke volt hovatartozására. Rengeteg útikönyvet, ifjúsági regényt írt. Legismertebb műve a Száll a rege várról várra. S ezt meg kell ismertetnünk, hiszen a név kötelez. Mi is az ő nyomdokaiban haladunk, sok olyan programot próbálunk készíteni, amire büszke lenne. Bábcsoport, futballcsapat, szavalók, mazsorettek, néptáncok híresbítik az iskolát” – sorolta.

Köszöntötte a résztvevőket Mihályi Gábor, Feled polgármestere is. Mint mondta, a tanulók a tegnap történelmét hozták ide Feledre, s itt mindenki megajándékozott mindenkit. „Minden vár egyedi különlegességet hordoz. Meggyőződésem, hogy ahogyan a múltban megváltoztatták a világ arcát, így ezt a ma fiataljai is meg tudják tenni” – biztatta a tehetséges tanulókat.

Ádám Zita (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Megtisztelte jelenlétével az összejövetelt Vörös Mária, az SZMPSZ megbízott elnöke is több munkatársával, s több területi választmány elnökével együtt.

„Már több projektnapon is voltam Gömörben, s abban a tíz évben óriási munka van. Hálásak vagyunk a szövetség részéről Ádám Zitának, hogy ezt elindította, s a tíz évet egy csodálatos kötetben össze is foglalta. Azt gondolom, hogy az iskolák számára ez egy biztos pont az éves munkatervben, amelyet nem hagynak ki, s örömmel készülnek rá mind a gyerekek, mind a felnőttek. Ez a közös munka gazdagítja a gyerekeket, s ide mindenkinek el kell egyszer jönnie, hogy átélje ezt az összefogást” – mondta.

Vörös Mária a Felvidék.ma-nak kifejtette, hogy itt Gömörben a fiatalok minden egyes megmozdulásán érződik a szülőföld, a szűkebb régió iránti szeretet. „Ezt a lokálpatriotizmust mindenkinek el kellene tanulni” – tette hozzá.

A gömöri vár története (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Felvidéken már tehetségnapot is rendeznek. Magyarországi és vajdasági példa nyomán négy évvel ezelőtt valósították meg először, hogy be tudjanak mutatkozni iskoláink kiváló tehetségei. Idén épp a projektnap előtt, június 7-én Tornalján rendezték az országos tehetségnapot, ahol ezúttal csoportokat jutalmaztak, így harminc tehetséges formáció kiemelkedő munkáját díjazták. A tehetséges tanulócsoportok 2018-ban ITT érhetők el. Az év felfedezettje idén a hetényi Gál Réka Ágota lett a komáromi Selye János Gimnáziumból.

„Mindenhol vannak kiemelkedő tehetségek és csoportok. Úgy gondoltuk, nem elég, ha csak bemutatkoznak, fontos, hogy jutalmazzuk is őket, hogy érezzék, a pedagógustársadalom megbecsüli azt a munkát, amit a fiatalok végeznek, hogy önbizalmat kapjanak, s hogy tudatosítsák azt is, hogy számítunk rájuk idehaza” – nyilatkozta Vörös Mária.

„Az elismerést mindenki nagyon szívesen veszi. A tehetségre egy életet lehet alapozni, ha kellően kitartó és szorgalmas valaki. Ehhez még szükséges az elhivatottság és az alázat az iránt, amit végez” – hívta fel a figyelmet Vörös Mária. Mint mondta, ezért tartották fontosnak, hogy létrehozzanak egy díjat is, a Tehetség Nagykövete címet. Tavaly Korpás Éva kapta, 2018-ban pedig Vadkerti Imrének ajánlották fel ezt a kitüntetést.

A díjat Vörös Mária és Ádám Zita adta át Vadkerti Imrének  (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Vadkerti Imre fáradhatatlanul járja az iskolákat, s talán nincs is olyan szeglete az országnak, ahol ne fordult volna meg, egyedül vagy a trióval együtt. Sipos Dávid és Zsapka Attila a díjátadóra is elkísérte Feledre, ugyanis Tornalján színházi elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Viszont ide is tehetségek közé érkezett, s nagyon hálás volt a gyereksereg, állótapssal köszöntötték őt. Példaképe lehet az ifjúságnak, s ezúttal is bizonyított. Üzenettel érkezett, melyet dalban mondott el, József Attila Tiszta szívvel című versével, merthogy csak így érdemes, tiszta szívvel…