Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma

A gyerekek a nyári vakáció utolsó napjait töltik. A nyári szünetre visszatekintve szülő, gyermek és pedagógus egyaránt számvetést készít, sikerült-e tartalmasan eltölteni a két hónapot. A családi kirándulások, képzések, táborozások egyaránt élményt, kikapcsolódást és szórakozást nyújtó programok. Az utóbbi években a nyári táborok kínálatát tekintve valóban színes paletta tárul elénk.

A Bodrogközben is számos lehetőség kínálkozott a szünidő tartalmas eltöltésére a gyerekek számára. Az egyház, az iskola, szabadidőközpont, esetleg civil szervezetek által szervezett táborozások mellett az idén egyedi kínálatnak számító művészeti tábornak is örülhettek a bodrogközi gyerekek a vakáció végéhez közeledve.

Királyhelmecen a Művészeti Alapiskola szervezésében valósult meg augusztus végén az egy hétig tartó, kreatív foglalkozásokat kínáló tábor azzal a céllal, hogy a művészetek iránt érdeklődő gyerekeknek tartalmas programot kínáljanak. A tábor programjában ének, zene, tánc, kreatív foglalkozás, papírhajtogatás, kollázs, mozaik és logó készítése, festés és különböző egyéb képzőművészeti technikák megismerése szerepelt. Hornyák Izabella rajztanár elmondta, hogy elsősorban a könnyen elsajátítható technikák megismerésére helyezték a hangsúlyt. Így szerepelt a programban batikolás, viasztechnika alkalmazása és márványozás is. Batikolással változatos mintájú pólókat készítettek, a kreatív foglalkozásokon virágdíszes hajpántokat, az ének-, zene- és tánctagozaton pedig táncos, zenés, dalos összeállítást készítettek a gyerekekkel.

Ének és zeneszó a táborban (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A gyerekek munkáit a tábor utolsó napján kiállították az épület előtti téren, és ott adták elő a megtanult dalokat, táncokat is úgy, hogy közben a maguk készítette batikolt pólóban és virágos hajpántokban parádéztak. A tábort vezető pedagógusok elmondása szerint a gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat, sikerélményt jelentett számukra egy-egy kreatív darab elkészítése, örültek az új képzőművészeti technikák megismerésének. Szemmel láthatóan fejlődött a kézügyességük, kreativitásuk, de az sem elhanyagolható, hogy ismerkedtek, megtanultak alkalmazkodni egymáshoz, és a tábor végére egy igazi összetartó baráti közösség alakult ki. A tábor a Művészeti Alapiskola épületében zajlott, a 7-től 15 éves korosztály számára, napi bejárással. A város jóvoltából térítésmentesen látogathatták az érdeklődő fiatalok. Az étkeztetést egyénileg oldották meg a résztvevő gyerekek szülei. 

A tábor ideje alatt ellátogattunk a Királyhelmeci Művészeti Alapiskolába, ahol a tábort vezető lelkes pedagógusokkal találkoztunk, az iskola vezetőjével pedig az iskola mindennapjairól beszélgettünk.

Pentya Diana igazgatónő ötödik éve áll az iskola élén, amely több éve 500 fős diáklétszámmal működik. A zene, képzőművészet és a tánc területén kínálnak képzést. A közel harminc pedagógust foglalkoztató királyhelmeci központú intézménynek hat kihelyezett tagozata van a közeli bodrogközi településeken, ahol az iskola, vagy a kultúrotthon ad otthont a képzésnek. Ezzel nagyban megkönnyítik mind a szülők, mind a gyerekek helyzetét, hiszen nem terhelik őket az utazással.

Pentya Diana igazgatónő (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A Művészeti Alapiskola célja elsősorban a tehetségek gondozása, a művészetek iránti nyitottság, és érzékenység fejlesztése. Nem ritka, hogy az iskolát látogató gyermek a későbbiekben művészi pályát választ hivatásként, tehát az itt szerzett tudással alapozza meg a továbbtanulását. Erre számos példa van, és arra is, hogy a helyi iskolából egykor elindult diák pedagógusként tér vissza az intézménybe. Az igazgatónő elmondása szerint nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás színvonalára és minőségére. Jóleső érzés számukra, hogy kiérdemelték a szülők bizalmát, ez meglátszik az érdeklődésen és az együttműködés során is. Bár a beiskolázásra váró gyerekek száma évről évre csökken, a művészeti képzésben résztvevők száma ennek ellenére folyamatosan nő.

A város vezetése, és a városban működő szervezetek és kulturális programokat bonyolító intézmények is elismerik a Művészeti Alapiskola munkáját, hiszen részt vesznek a kulturális rendezvényeken, önálló ünnepi koncerteket szerveznek, kiállításmegnyitókon, városi rendezvényeken, megemlékezéseken, egyházi rendezvényeken zenei programjaikkal rendszeresen jelen vannak.

A képzőművészeti tevékenységük is jelentős, hiszen az iskola diákjainak munkáit több kiállításon bemutatták, és Hornyák Izabella rajztanárnak szintén önálló és közös kiállításokon is megjelennek munkái, valamint fotóverseny győzteseként is ismert. Egyik ilyen kiállításuk volt a Ticce Klub jóvoltából megszervezett kiállítás a városháza nagytermében Királyhelmecen, ahol különböző technikákkal készült számos alkotást mutattak be, a zene- és tánctagozatosok, valamint a pedagógusok pedig színvonalas zenei programmal emelték a kiállítás fényét. Az év során megmutatkozó kiváló versenyeredmények is az iskolában folyó igényes, színvonalas munkáról tanúskodnak. Szereplésük nemzetközinek mondható, hiszen határon túl is jelen vannak egy-egy versenyen, rendezvényen. Az igazgatónő fontosnak tartja, hogy a város, mint az iskola fenntartója pozitívan áll az iskola munkájához, az általuk biztosított pénzügyi stabilitás és a fejlesztésekhez való hozzáállásuk is nagyban segíti munkájukat. 


A Művészeti Alapiskolának otthont adó épület homlokzatán lévő címer is az épület műemlék jellegéről tanúskodik (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az igazgatónő elmondása szerint pozitív változást eredményezett, hogy a tantestület megfiatalodott, kiválóan együttműködő, jól képzett, lelkes csapattal dolgoznak, nyitottabb lett az intézmény, új lendületet kapott a képzőművészeti képzés. A tábor megszervezése is erről tanúskodik. Először volt rá példa, hogy Királyhelmecen a Művészeti Alapiskola ilyen irányba is nyitott a szülők és gyerekek felé. Arra törekedtek, hogy a gyerekek szabad foglalkozások keretében, nyugodt környezetben elmélyülhessenek a művészetek világában a maguk igénye szerint, de szakképzett pedagógusok irányításával.

A tábor legnagyobb hozadékának azt tartja, hogy olyan gyerekek is betekinthettek az intézmény tevékenységébe, akiknek eddig nem voltak ilyen irányú tapasztalataik, és segített kibontakoztatni olyan készségeket és képességeket, amelyek eddig nem kerültek előtérbe egy-egy gyereknél. A beszélgetés során az iskola múltjáról is szó esett. Nem véletlenül, hiszen a jövő tanévben ünneplik az intézmény fennállásának 60. évfordulóját. Az 1959 óta létező művészeti iskolának otthont adó reneszánsz Lorántffy-kastélyt I. Rákóczi György özvegye, Lorántffy Zsuzsanna építtette a 17. század közepén. Az épület folyamatosan rekonstrukcióra szorul, de jellegéből, elhelyezkedéséből és beosztásából adódóan kiváló helyszín a művészeti képzés számára. A műemléképület felújítása nem egyszerű feladat, de a városvezetés folyamatosan foglalkozik az üggyel.

Az évforduló tiszteletére megemlékezést szerveznek majd, és abban reménykednek, hogy talán teljesülhet egy nem titkolt vágyuk, hogy az iskola egy koncertzongorával gazdagodjon.