Fazekas László, Molnár Sándor és Molnárné Pelle Beáta és Grezsa István elhelyezik az időkapszulát (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Rimaszombatban az új református óvoda ünnepélyes alapkőletételére 2018. szeptember 4-én került sor, amikor is Grezsa István, Fazekas László, Molnár Sándor és Molnárné Pelle Beáta közösen elhelyezték az időkapszulát, mellyel a püspök szavai szerint egy téglát építettek a magyar közösségünk falába.

Mint arról beszámoltunk Rimaszombatban az új református óvoda épületének 2019. március végéig kell elkészülnie. A tavaszi hónapokra a területrendezési, parkosítási munkák elvégzését tervezik, valamint az épület bebútorozását. A tervek szerint jövő szeptember 1-től a református egyház fenntartása alatt egy háromcsoportos óvodával is rendelkező magyar tannyelvű iskolaközpont kezdi meg működését Rimaszombatban.

Az ünnepség a Tompa Mihály Református Gimnázium hátsó udvarában, a leendő új óvoda alapjain valósult meg. Zenei áhítattal az iskola és a helyi református gyülekezet dicsőítő csoportja szolgált.

A rimaszombati református dicsőítő csoport (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az alkalmat megtisztelték jelenlétükkel Magyarország kormányának képviselői, a református és evangélikus egyház vezetői, a református és evangélikus gyülekezetek tagjai, iskolaigazgatók, a református iskola diáksága és tanárai, valamint Rimaszombat város vezetése, a város és a régió magyarjai.

Közösen kérték Isten áldását a munkálatokra és a leendő intézményre. Az alkalom házigazdája Molnár Sándor református lelkész volt, aki bevezetőjében emlékeztetett, hogy a gyülekezet már a keresztelőkor fogadalmat tesz arra, hogy megad minden segítséget ahhoz, hogy a gyermeket hitben nevelhessék. Emlékeztetett, már 2016-ban elkezdtek álmodni és tervezni egy református magyar óvodáról. Az elképzelés találkozott az óvodafejlesztési programmal, és elkezdődhetett az építkezés.

„Sok apró, de fontos lépést kellett megtenni ahhoz, hogy 2018. július 24-én hatályos építési engedéllyel rendelkezzünk. A mai napon a leendő épület lebetonozott alapjain állva újabb lépést tehettünk meg afelé, hogy nyugodt szívvel mondhassuk, ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzuk, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadunk ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ebben a leendő óvoda és iskolaközpont legyenek az Úrtól rendelt eszközök” – mondta Molnár Sándor.

Nt. Molnár Sándor rimaszombati református lelkipásztor (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Igei útmutatóval Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke szolgált. Az Úr üzenetét Lukács evangéliuma 14. fejezetének 28-30. verséből olvasta, mely arra int, hogy az építkezést be is tudják fejezni.

„Úgy gondolom, többen vagyunk itt olyanok, akik nemcsak ezt a hatalmas földrakást és a leöntött alapot látjuk. Néhányan vagyunk, akik kalkulálunk, tanácskozunk, kérvényeket írunk, szerződéseket írunk alá, az utóbbi hónapjainknak tetemes részét ezek határozzák meg” – mondta.

A püspök kifejtette, hogy az építkezéssel együtt számot is kell vetnünk azzal, amink van. Az indíttatást és az anyagi hátteret egy olyan magyar kormánytól kapják Kárpát-medence- szerte, amelyik az Istenbe vetett hittel vallja: ajándék, hogy mi magyarok itt vagyunk, s meg is kell maradnunk magyarnak.

A rimaszombati református óvoda alapja elkészült (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Azzal, hogy itt egy magyar óvoda kezdi majd meg a működését, egy téglát beteszünk a magyarságunk falába, amely a mi gyermekeinket szolgálja. A számvetésünkhöz Istent hívtuk segítségül” – szögezte le Fazekas László.

Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programért felelős miniszteri biztos beszéde elején kifejtette, hogy a református iskola a hit, a tudomány, az anyanyelv védelmét szolgálja.

„A XXI. században a hit védelme új értelmet nyert, hiszen mindannyian látjuk, hogy mi történik körülöttünk a világban” – mondta. Hangsúlyozta, hogy az önmagunkkal való önazonosság vállalása, a keresztyén/keresztény gyökereink megvallása és annak védelme a jövőt jelenti.

Az ünnepségen a Magyar Közösség Pártját Kiss Beáta oktatási alelnök képviselte /jobbról/ (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Rimaszombatban most egy sziklára épített várat építünk. De, hogy itt az épülő óvodában, hátul a gimnáziumban, s az alakuló alapfokú iskolában milyen erős szellemiség lesz, az alapvetően rajtatok múlik, szüleiteken, testvéreiteken, nagyszüleiteken, pedagógusaitokon, azaz mindnyájukon. Hiszen olyan találóan adta Gárdonyi Géza Dobó István egri várvédő szájába, hogy egy vár ereje nem a kövekben van, hanem a védők szívében vagyon” – szólt a jelenlévőkhöz Grezsa István.

Itt is ígéretet tett, hogy a Kárpát-medence magyarságát újra egy nemzeti közösségbe akarják szervezni. Mint mondta, versenyelőnyt szeretnének kovácsolni abból, ami Trianonban elveszett.

„Az országhatárok nem módosulnak, ezt tényként kell elfogadjuk, viszont semmi sem áll az utunkba, hogy a Kárpát-medencét tekintsük újra hazánknak. Ha képesek vagyunk ezt a lelki lépést megtenni, hogy higgyünk újra magunkban, akkor a nyertesek sorába fog minden magyar tartozni” – szólt a jelenlévőkhöz.

Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programért felelős miniszteri biztos (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az ünnepségen egy időkapszulát engedtek le a leendő épület tornyának alapjába. Az időkapszula – annak tartalmával – a bejárat fölötti torony mértani közepébe került beépítésre. A beruházás befejezését követően a pontos hely megjelölésre kerül, azzal a javallattal, hogy a reformáció 600. évfordulója alkalmából, 2117. október 31-én kerülhet először kibontásra.