Bakajsza András előadó és az Arany Emlékkönyv (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Előadással és verses-zenés programmal egybekötött rendezvény keretében mutatták be a Bodrogközi Magyar Közösség Házában (BMKH) Királyhelmecen a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás (LZSBFT) gondozásában megjelent Arany Emlékkönyv című kötetet.

A kötet idén nyáron jelent meg, bemutatójára október 29-én került sor Bakajsza András, irodalmár, történész méltatásával. A könyvbemutatót az irodalmár értékes információkat közreadó előadása, valamint Oltman Vivien gimnazista színvonalas verses-zenés összeállítása gazdagította.

A rendezvényen megjelenteket Pásztor István, a LZSBFT elnöke üdvözölte, miközben a társulás nevében minden résztvevőnek egy ajándékkötetet adtak át.

A kötet tartalmát illetően elmondta, hogy 2017-ben az Arany-emlékév keretében (2017. június 16. és 2018. március 28. között) a BMKH-ban „Arany Napok Királyhelmecen” címmel gazdag programsorozat zajlott. Ennek keretében neves előadók előadásaira, zenés irodalmi összeállítások bemutatására, Arany János szobrának felavatására, Emlékérmek átadására, emlékkonferenciára, Arany János Daloskönyvének kiadására, és tanulmányi kirándulásra került sor.

Bakajsza András és Pásztor István (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Mindezek összegzése kíván lenni a kötet abból a célból, hogy a programsorozat keretében közreadott tartalmas ismeret- és képanyag megmaradjon az utókor számára is.

A rövid bevezetőt követően Bakajsza András elismerő szavakkal méltatta a kötet küllemét és tartalmát egyaránt. Elmondta, hogy a könyvekre Arany, a „legnagyobb magyar nyelvművész” úgy tekintett, mint „néma barátra”, és a mai kor emberének, a fiataloknak is barátként kell a könyvekre tekinteniük.

A kötet borítóján a Kertben című költeményből való,

„Közönyös a világ… az élet egy összezsúfolt táncterem”

kezdetű idézettel vont párhuzamot az Arany általi korjellemzés és a mai világ történései között. Máig igazak a költő szavai, amikor rohanó világunkban sajnos sokan arra sem szánnak időt, hogy köszöntsék egymást, s az idézet zárszava szerint sokszor már az is nagy dolog „…nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst…megismeri.”

Az előadó arra intette a jelenlévőket, hogy mozduljanak ki az említett közönyből, és egy ilyen kisvárosban, mint Királyhelmec is, távol a nagyvárosok túlzsúfoltságától és zajától, ahol még mindenki mindenkit ismer, keressék egymás társaságát idősek és fiatalok egyaránt.

Kérte a résztvevőket, járjanak el rendezvényekre, olvassanak, mert szavai szerint: „versekkel és zenével szebb és igazabb az élet”, mert a vers beépül a lélekbe, és szebbé teszi a mindennapokat.

Az Arany Emlékkönyv versanyagát méltatva ismételten a fiatalokhoz szólt. Felidézte, hogy fiatal korában könnyen megragadtak a szép verssorok az emlékezetében, de a kor előrehaladtával már nehezebb azokat rögzíteni.

Az előadó elmondta, hogy egykor Zelk Zoltán 72 versszakos Sirály című versét is megtanulta, és probléma nélkül idézett most is belőle emlékezetből. Motivációnak szánta ezt a fiatalok számára, és intésnek a versek szeretetére.

A közönség megzenésített verseket hallgat Oltman Vivien előadásában (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az Arany versek és a rendezvények gazdag képanyaga mellett a kötet tartalmának nagy részét az emlékév keretében elhangzott neves előadók előadásai adják, Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke bevezetőjével.

A bevezetőből csak egy mondatot kiragadva Arany János méltatása így hangzik Juhász Judit tollából:

„A Gondviselés csodálatos ajándéka és a magyarság felmérhetetlen mértékű szellemi kincse számunkra Arany János művészete”.

Ebből a kincsből próbál megőrizni egy szeletet a Királyhelmecen napvilágot látott kötet is

Bakajsza András a könyvbemutatót követően „Nem árt, ha tudjuk Aranyról” címmel, „Ember lenni mindég….” mottóval tartott előadást, ahol a költőtől vett idézetek elemzésén keresztül mutatott rá Arany költészetének üzenetére.

A 75. életévén túl lévő előadó magyar-történelem szakos középiskolai tanárként dolgozott, Fényeslitkéről érkezett. Az előadó nem először járt Királyhelmecen, hiszen az Arany-emlékév keretében is tartott előadást, amelyet a kötet is tartalmaz. Dobos László és Mécs László művein keresztül ismerte korábban a vidéket, amelyet egyre inkább a szívébe zár.

Elmondta azt is, hogy az élet első 16 éve nagyon meghatározó az ember életében, s így volt ez Arany esetében is, aki soha nem tudta elfeledni szülőhelyét Szalontát, ahol ifjúkorát töltötte.

Népi sarjadékként határozta meg önmagát, a tisztes szegénységről azt vallotta, hogy az tisztességben tart, és fontosnak ítélte meg az erkölcsi világrend egyensúlyát, mely szerint a vétkes bűnhődjön, aki pedig jót cselekszik, annak jár az elismerés.

A mai világban gyakran tapasztalható, hogy ez sajnos nem így van, ezért is példa lehet Arany jelleme, költészete és intése a mai fiatalok számára. Aranyon kívül számos költő szavait idézte, hogy az igaz emberi értékekre rámutasson. A tisztesség, a becsület, a szeretet, az egymásra való odafigyelés fontosságát hangsúlyozta, mindenszentek közeledtével a megemlékezés valódi értéke gyanánt, amely nem a pénzről, nem a drága koszorúkról szól, Juhász Gyula sorait említette „Halotti koszorú helyett kivittem hozzád szívemet….”

Rámutatott az értékválsággal küzdő világunk ellentétére, az igaz emberi értékekre

Ezen értékek közé tartozik a barátság is, amelyből Arany Petőfivel való barátsága révén szintén példát mutatott. Arany költészetét tovább elemezve úgy fogalmazott, hogy Aranynak nincs szerelmi költészete, talán azért, mert nem élvezte az élet nagy-nagy örömeit felhőtlenül. Humora viszont számos költeményében megmutatkozik.

Érdekességként megjegyezte, hogy tanárként dolgozatot javítva a diáknak, aki a kevésbé szót két „bb”-vel írta, szójátékkal közölte, hogy a kevésbé, az kevés „b” . Arany nagyságának méltatását Szerb Antal idézetével zárta az előadó:

„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja”.

A közönség (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A tartalmas, számos idézettel gazdagított előadást Oltman Vivien, a helyi gimnázium diákja verses–zenés irodalmi összeállítása követte. A színvonalas előadás keretében gitárjátékával és énekével Arany János, József Attila és Radnóti Miklós költészetét idézte megzenésített verseken keresztül az ígéretes ifjú tehetség. Oltman Vivien előadása méltán kiérdemelte a közönség elismerését.

A bemutatott kötet megjelenését az Arany János Emlékbizottság, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.