(Fotó: pixabay.com)

A Világosság református egyházi műsor október 21-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával a Pátria Rádióban.

A műsorban szó lesz arról, hogy Pál Efezusban találkozik Keresztelő János tanítványaival, akiket Jézus nevében megkeresztel. Perbetén is lesz református óvoda és bölcsőde, és Füleki István gályarab prédikátorról is szólnak.

Pál Korinthusból Efezusba megy, innen Cézáreába hajózik, majd lemegy Antiókhiába. Innen indult el harmadik missziói útjára.Végigjárta Galácia vidékét és Frigiát a tanítványok megerősítése céljából. Majd Efezusba érkezett, ahol találkozott Keresztelő János tizenkét tanítványával. Hogy mi lett ennek a találkozásnak az eredménye, arról Bihari János Richárd volt rimajánosi helyettes lelkipásztor osztja meg gondolatait.

Egy adományként felajánlott telken építené fel a magyar kormány támogatásával a Perbetei Református Egyházközség azt az épületkomplexumot, amelyben egyházközségi alapítású magyar nevelési nyelvű bölcsődét és óvodát működtetnének. Amennyiben időben elkezdődnek a munkálatok, akkor akár a következő év szeptemberében megnyithatná kapuját az intézmény a gyermekek előtt. A részleteket Erdélyi Zoltán lelkipásztortól tudjuk meg.

A magyarországi protestánsok kiirtását I. Lipót trónra lépése után határozták el Bécsben. Kollonich Lipót érsek összehívta Pozsonyba a vésztörvényszéket és beidézte az ország összes protestáns prédikátorát és rektorát. Közéjük tartozott Füleki István naprágyi prédikátor is. Hogy miként reagált ő a beidézésre, illetve a többi lelkipásztor, arról Buza Zsolt lelkipásztorral beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető Iski Ibolya. Ismétlésre másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.