Szabó József főtanácsos a Petőfi Program ösztöndíjasaival  (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

A Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán indította el a Petőfi Sándor Programot, amelynek célja, hogy az abban résztvevő fiatal értelmiségiek segítsék a Kárpát-medence magyarságát, magyar szervezeteit, az egyházakat, az oktatási intézményeket.

Alapvető elképzelés a sajnos egyre inkább tapasztalható magyarság számbeli fogyásának megfékezése, az identitástudat erősítése, olyan rendezvények szervezése, amelyek hagyományainkat továbbéltetik, ugyanakkor az anyaországi és a határokon túlra szakadt magyarság közötti kapcsolatok kiépítése is.

A program iránt érdeklődő fiatalokat pályázat által választják ki, az elkövetkező időszakra 101 fiatal nyújtotta be pályázatát. Közülük személyes interjú után 65 fiatalt tartottak alkalmasnak a feladatra, akik a Délvidéken, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában, Macedóniában, Lengyelországban, Csehországban, a Kárpátalján, Erdélyben illetve nálunk, a Felvidéken működnek majd.

A Felvidékre tizenhárman kerültek, köztük pedagógiai, történészi, néprajzos, hitoktatói végzettségűek. Pozsonyban, Magyarország Szlovákiai Nagykövetségén Szabó József, a nagykövetség főtanácsosa, ideiglenes ügyvivő köszöntötte a Felvidék különböző térségeiben tevékenységet vállaló ösztöndíjasokat.

Szabó József főtanácsos úr (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

Közvetlen hangú beszédében felvázolta, hogy Magyarországnak elemi fontosságú a határontúli magyarságról való gondoskodás nemcsak a nagyvonalú anyagi támogatások formájában, hanem erős erkölcsi, szellemi háttér biztosításával is. A most ide érkezett fiatalok ugyanis jövőbeni tevékenységük révén ugyancsak gazdagítják majd az itteni, sok helyütt már csupán szórványban élő magyarságot.

A rendezvényen résztvevő lányok és fiúk sorra elmondták az állomáshelyükön eddig tapasztaltakat és felvázolták jövőbeni elképzeléseiket.

Rozsnyói Zsolczer Csilla Galántán dolgozik majd mentorával Horváth Judittal és a galántai iskolákon kívül a környéken, így Hidaskürtön, Felsőszeliben is szervezi a Ringató foglalkozásokat és népművészeti programokat. Jóleső érzéssel vette a városban iránta megnyilvánuló segítőkészséget. A hivatalokban például mindenhol intézkedhetett magyarul, amennyiben szlovákoktól kért útbaigazítást, ha tört magyarsággal is, de igyekeztek azt megadni.

Krupár Luca Kassán szeretné jobban felpörgetni a kulturális életet, a rendezvényekbe nagyobb számban bevonni az ott tanuló diákokat. Murányi Veronika Szencen és Somorján már második évét tölti majd. Eddigi sokrétű tevékenységét folytatja, valamint a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézettel együttműködve a bősi vízi erőmű vonzáskörzetébe tartozó falvak történetét dolgozza fel, arra fókuszálva, hogy milyenek voltak a hétköznapok errefelé az erőmű megépítése előtt, mennyire befolyásolta az erőmű az itteniek életét és milyen kihatása lett annak a természetre.

Balázs Lilla Kaposkelecsény, Királyhelmec, Bodrogszerdahely ifjúságát szeretné a népi kultúra, a néptánctanulás irányába terelgetni, illetve hitoktatóként hitbéli megerősítésüket segíteni főleg tartalmas beszélgetések, hittanversenyek útján. Pap Boglárka Pozsonyban elsősorban a Csemadok rendezvényeinek szervezését segíti Görföl Jenő és Fekete Márta mentori irányításával. Fontos feladatának tartja a Pozsonyban tanuló fiatalok bevonását a különféle szervezetek és társulások programjaiba, valamint ezek koordinálását, hogy ne forduljon elő a rendezvények, műsorok halmozása ugyanarra az időpontra.

Léván már második éve örülhetnek Martin Vivien személyének és munkájának. Ő Kárpátaljáról származik, és az elmúlt év hozadéka az volt számára, hogy nemcsak ő segítette a lévai magyarságot, hanem ő is kapott tőlük ötleteket, ismereteket. Ugyancsak második éve dolgozik a következő időszakban Füleken Endrődi-Mike Attila, aki mindenekelőtt a város színjátszó köreiben végzett munkájával támogatta az ottani magyar közösséget. Farkas Márton Ipolynyéken készségfejlesztő foglalkozásokat, tehetséggondozást vállal a fiatalok körében. Népdalénekesként fontosnak tartja a gyerekekben is felkelteni az érdeklődést a népi kultúra, a hagyományok iránt.

Ádámosy Gábor Erdélyből érkezett és Nagykaposra irányították, ahol a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal kíván foglalkozni, segítve felzárkózásukat. Ugyanakkor fontolgatja egy cserkészcsapat szervezését is, mert maga is elkötelezettje a cserkészetnek.

Az ösztöndíjasok (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke örömmel vette, hogy ismét ilyen lelkes gárda érkezett a Felvidékre. Ugyanis, mint elmondta, az a tapasztalat, hogy a Petőfi programos fiatalok gyorsan beilleszkednek új környezetükbe és a környezet is őszinte szeretettel veszi körül őket, mert látják, tapasztalják igyekezetüket, a közösséget segítő, erősítő munkálkodásukat. Ők sokszor jobban érzékelik az itt élők gondjait, szükségleteit, igényeit, mint a helyiek, ezzel valós hiányosságokra mutatnak rá, és ugyanakkor nem egy esetben megoldást is javasoltak.

A találkozó után a fiatalok kiküldetési helyükön kezdik meg a munkát, lelkesedésük remélhetőleg végig kitart, terveiket, elképzeléseiket pedig maradéktalanul megvalósítják. Az előző ösztöndíjasok jó szolgálatot tettek közösségünknek, jó példával jártak elöl, ennek nyomában indulhatnak a mostaniak.