A könyvbemutató a Reviczky Ház nagytermében (Fotó: RT)

Pénteken délután a karácsonyi könyvvásár megnyitója zajlott a Reviczky Házban, a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar Asszonyok Ligája közös szervezésében. A megnyitón bemutatásra került Babucs Zoltán a Felvidék felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából írt képes albuma, a “Győzött az igazság” a szerző jelenlétében.

A 410 fényképpel illusztrált kötetet a székelyföldi Tortoma Kiadó 2018. november 2-án, az első bécsi döntés nyolcvanadik évfordulóján jelentette meg ezer példányban.

A könyv fényképei közül 56 Léván készült – melyeket Kosztolányi Gábor és Sándor bocsájtott a kiadó rendelkezésére – köszönet érte a lelkes gyűjtőszenvedéllyel megáldott fivéreknek.

A könyv megjelenését a Reviczky Társulás is támogatta szerény lehetőségei szerint.

A szerzőt elkísérte a rendezvényre dr. Tellér Tivadarné, a budapesti Heraldika kiadó tulajdonosa és Vincze B. András a Tortoma kiadó képviseletében, aki saját, megzenésített versekkel kedveskedett a megnyitón megjelent lévai közönségnek.

Müller Péter, helytörténész, Babucs Zoltán, szerző és Vincze László, levéltáros a kötetet lapozgatják (Fotó: RT)

Mint Babucs Zoltán könyvajánlójában írja: „Nyolcvan esztendeje, 1938. november 2-án az isteni gondviselés, a magyar politikai és katonai vezetés céltudatossága, s persze a kedvező külpolitikai konstelláció eredményeként született meg az első bécsi döntés, miáltal a trianoni igazságtalanság egy része nyert jóvátételt, és a magyar Szent Korona fennhatósága alá tért vissza a Felvidék és Kárpátalja déli része. Jelen kötet az országgyarapítás korszakának nyitányát mutatja be, s a hadtörténeti események ismertetésén túl bepillantást enged a honvédek és a felvidéki magyarság gondolataiba, érzéseibe, nem csupán visszaemlékezések részleteinek közlésével, hanem – köszönhetően felvidéki és anyaországi családok féltve őrzött fotóalbumainak – több száz fényképfelvétel segítségével, amelyek hűen ábrázolják a „magyar feltámadás hajnalhasadását”.

Magyar nyelvű könyvek a karácsonyi könyvvásáron (Fotó: RT)

A Reviczky Házban a hagyományokat követve immár sokadik alakommal szervezik meg a karácsonyi könyvvásárt. Mint tudvalevő a járási székhely könyvesboltjaiban nem, illetve korlátozott számban van lehetőség magyar nyelvű könyvek megvásárlására. Ezt a hiányt tölti ki a karácsonyi könyvvásár.

A kötet korlátozott számban kapható a lévai karácsonyi könyvvásáron is, amely december 12-ig tart. Árusítás hétköznapokon 14:00-tól 17:00-ig, illetve egyéni megegyezés alapján (Kosztolányi Magdolna telefonszáma: 0907 204 699).