Batbayar Zeneemyadar, Mongólia nagykövete és lovag Csámpai László a jurtában (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

December 21-én, a téli napforduló, a KARACSUN ünnepén HUN-Napot szerveztek a nyitracsehi JURTA Látványtárban. A történelem iránt érdeklődőknek a rendezvény első részében a szkíta-hun-magyar folytonosságról szóló kerekasztal-beszélgetésen neves előadók és több hozzászóló fejthette ki a véleményét.

Az előadók közül elsőként Batbayar Zeneemyadar, Mongólia magyarországi nagykövete ékes magyarsággal mesélt a hun-mongol származáselméletről. Bevezetőjében kiemelte:

nehéz Európában a mondákról mesélni, mert az európaiak mindig bizonyítékot szeretnének, pedig a lényeg nem a bizonyíthatóság, hanem a hit.

Mongólia népe három nagy ünnepet tart, ebből az egyiken Mao-tun fejedelemre emlékeznek, akinek az uralkodásától számítják a Nagy Mongol Birodalom létrejöttét. A mongol eredetlegendák kínai közvetítéssel kerültek népéhez, ezért a nevek kicsit módosultak, ám a szereplők tökéletesen beazonosíthatóak. Mao-tunsenjü (fejedelem) a hunok nagy fejedelme (Kr. e. 209-174) években egyesítette Belső-Ázsia népeit, akik az íjfeszítés szimbolikus kifejezése révén hunná lettek és egyetlen családban egyesültek. A nagykövet azt is elmondta, a Hunor-Magor legendát megismerve meglepte, hogy Európa szívében él egy olyan nép, amelyik a hunok leszármazottainak mondja magát.

Geönczeöl Gyula, Vermes István és Cey-Bert Róbert beszélgetés közben (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

Cey-Bert Róbert Gyula számos ázsiai kutatóútján rengeteg ismeretet sajátított el. Az író szerint a hun-magyar rokonság több mint ezer éven át mondáink, krónikáink, történelmünk elfogadott ténye volt.

Mintegy 200 éve a magyarokat nemzet- és történelemtudatuk megsemmisítésével és átformálásával akarták tönkretenni, ám a történelmi kutatások eredményei bizonyítják a hun-magyar folytonosságot, Attila hun fejedelemtől az Árpád-házi királyokig.

Csámpai Ottó, a jurta házigazdája (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

Csámpai Ottó, a rendezvény házigazdája előadásában rámutatott, hogy a magyarság két eredetmondájában két különböző, de egymással nem ellentétes, mi több, egymást kiegészítő gondolat kerül előtérbe.

Míg Anonymusnál a történeti hagyomány és az állami keret szolgálta a nemzeti együvé tartozás kifejezésre juttatását, Kézai krónikájában az etnikai és nyelvi eredet kerül az előtérbe.

Később ez lett a Szent Korona eszme alapja is: Hungarusnak, a gens Hungarorum részének számított mindenki, aki a Korona alattvalója volt, ugyanakkor elismerte mindazok azonosságát, akik nemzetük, azaz eredetük szerint, nyelvükben és szokásaikban elkülönültek.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

A hun rokonság tudata olyannyira erőteljes volt, hogy belekerült az ország megnevezésébe is.

Hiszen a latin Rex Hungarorum szó szerinti fordítása Hun ország királyát jelöli. A Hungária megnevezés a nyelvi és nemzeti megújhodások idejében módosítva bekerül a szláv nyelvekbe is pl. az oroszoknál Vengrija, a szlovákoknál Uhorsko megnevezéssel.

Ostortűz (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

Vermes István, világbajnok lovasíjász a hagyományok fontosságáról szólt. A hagyományok éltetése családjában tudatos, annyit jelent, hogy a szülők átvették őseiktől azokat a cselekedeteket, amiket jónak gondoltak.

Elismerte, a külsőségek is fontosak lehetnek, mint például a ruházat korhű megjelenítése, ám nem az a lényeg, hogy részleteiben minden tökéletes, hanem hogy használható legyen. Így készítette el ő is hagyományőrző viseletét, mert a világ rendje szerint haladunk, nem szabhatunk gátat a fejlődésnek.

Kitért arra is, hogy hazánkat a lovasíjászatnak köszönhetjük és, hogy ezért is választotta ennek a hagyománynak a felelevenítését.

Földessy László pánsípjátékát Laura lánya kísérte sámándobon (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

A HUN-Nap második részében a látványos bemutatók kerültek előtérbe. A népes közönség Földessy László előadóművész és lánya Laura közreműködésével meghallgatta Zoboralja himnuszát, de ugyancsak előadtak több táltos és adventi éneket is.

A Szent György Lovagrend Zoboralji Apródjai későbbi századok harcait idézték fel lovag Csámpai László vezetésével. Mozgalmas csatajelenetek – vívás, csillagdobálás, íjászbemutató – váltották egymást a hóban.

Zoboralji apródok bemutató közben (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

A kelenyei Koncz János solymász madarai tudását mutatta be a közönségnek: a harris-ölyv trópusi és szubtrópusi területekről származik és az egyetlen ragadozómadár, amelyik csoportosan vadászik.

Az uhu a legnagyobb termetű bagolyfaj, mely hallása, látása és gyorsasága révén könnyen elkapja zsákmányát. Az eredetmondáinkban szereplő turult nagy valószínűséggel a kerecsensólyomról mintázták őseink. Koncz János Emese álmáról is szólt a madár életmódjának és képességeinek ismertetése mellett.

Batbayar Zeneemyadar nagykövet, Vermes István, Cey-Bert Róbert és Mónus József íjászvilágbajnok ismerkedik a kerecsensólyommal (Fotó: Tóth Klári/Felvidék.ma)

A téli napforduló ünnepéhez hozzátartozik a tűzgyújtás is. Ónodi Krisztián és fia, Krisztofer Balassagyarmatról érkeztek Nyitracsehire, hogy a gyorsan leereszkedő téli estén a tüzes ostor forgatását mutassák be az összegyűlt közönségnek. A bemutatót tűzgyújtás követte, amely lehetőséget adott a késő éjszakáig tartó beszélgetéseknek és éneklésnek.