Megjelent az Első Kézből idei első száma, amelynek tartalma már a jubileumot tükrözi. Visszaemlékezések, régi képek is láthatóak a hetvenéves Csemadok havi kiadványában.

Szövetségünk mindenkori motorja a kulturális tevékenység, nemzeti értékeink megtartása és teremtése. Ehhez az igyekezethez viszont szükséges egy általunk gyakran hiányolt jóindulatú és támogató társadalmi háttér és közeg is. Viszont, gyakran megfeledkezünk arról, hogy mi is alkotói vagyunk, esetleg lehetünk ennek a meghatározó társadalmi közegnek – írja Köteles László a vezércikkben.

„A Csemadok megalapításának 70. évfordulóját ünnepeli. A kor nem érdem – mondják gyakran a bölcsek.

Ám rohanó világunkban, mikor tiszavirág életű különféle rendű és rangú egyesületek és társulások jelennek meg és tűnnek is el röpke idő alatt, egy olyan közösség, mely immár 70 éven keresztül önzetlenül szolgálja népünk és nemzetünk érdekeit

– annyit mindenképpen megérdemel, hogy méltóképpen felköszöntsük. Szervezetünk működésének évtizedei alatt megélt és átélt több rendszer- és országváltást. Ennek ellenére, mindig is megmaradt annak, ami volt, közös célok érdekében cselekvő önzetlen emberek közösségének. Nos, azt is mondják, mindenki annyit ér, amennyit használ. Márpedig a Szövetség 1989-ig egyedüli magyar szervezetként, azóta pedig minden együttműködési készséget mutató társulással, közösséggel, politikai párttal együttműködve, a hazai magyar közösség érdekében pótolhatatlan munkát végzett” – olvasható a lap első oldalán.

Az Első Kézből lapjain találnak visszaemlékezést Felsőszeliből és a keleti végekről, az Ung-vidékről és a Bodrogközből. A zalabai alapszervezet megalakulásáról Csontos Vilmos tollából olvashatnak cikket.

A Martosi Hagyományőrző Együttes harmincöt évvel ezelőtt alakult meg. Az 1968-as eseményeket bemutató sorozatunk utolsó részéből kiderül, joggal állíthatjuk, hogy az ország lakosságának forradalmi hangulatában osztozó csehszlovákiai magyarság számára éppen a prágai tavasz jelentette az első igazán pozitív közösségi élményt, s ezt a közösségi élményt a Csemadok teremtette meg számára.

Szó esik még többek között a Kantár Csaba-emlékdélutánról, a Gömöri Kórustalálkozóról, Varnus Xaver losonci koncertjéről, a Görgei-megemlékezésről. A Nagykürtösi Területi Választmány Zsélyi Aladár gépészmérnökre emlékezett. Simek Viktor és a Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport Pozsonyban is bemutatkozott. A Csemadok-alapszervezetek számos helyen tartottak adventi koncertet. Nyelvi jogainkról adott elő a Pro Civis munkatársa Farnadon, Rozsnyón bemutatták az Értékeink című könyvet – derül ki a lap hasábjairól.