Szavazás (Fotó: Reviczky Társulás)

Január 31-én közgyűlésére invitálta tagjait és szimpatizánsait a lévai magyar házat üzemeltető, valamint a Léva és Vidéke Célalap feladatköreit ellátó Reviczky Társulás.

A közgyűlés az elmúlt év rendezvényeinek ismertetését és az infrastrukturális fejlesztéseinek bemutatását tűzte ki célul.

Újváry László, a társulás tiszteletbeli elnöke Reviczky Gyula Jelszó című versével nyitotta meg a programot, majd Wirth Jenő elnök üdvözölte a társulás tagjait, valamint a megjelent közönséget és vendégeket. Ezt követően a tagság megszavazta a közgyűlés programját, a munkaelnökséget, a mandátumvizsgáló, valamint a javaslattevő bizottságot.

Újváry László szavalat közben (Fotó: Reviczky Társulás)

Scheffer Frigyes pénztáros ismertette a társulás pénzügyi jelentését, melyből kiderült, hogy a társulás kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat.

Krajčik László, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette az ellenőri beszámolót. A bizottság tagjai a közgyűlést megelőzően ellenőrizték, hogy a társulás szervei az alapszabályzatban megállapított előírásokat betartva járnak-e el, továbbá, hogy a társulás pénzeszközeit a Reviczky Társulás éves tervében előirányzott feladatok célszerű megvalósításának értelmében használták-e fel. Megállapítást nyert, hogy a vizsgálat tárgyát képező tételek rendben találtattak.

Ezután Urbán Zoltán infrastruktúráért felelős alelnök a 2018-ban lezajlott javításokat mutatta be. Közülük említést érdemel a folyosó csempeborításának felújítása és annak szigetelése, falfestése, valamint az udvar és a bejárat közötti folyosón nyílászáró beépítése. Ez főleg az udvar lejtős volta miatt befolyó víz ellen és a hőszigetelés érdekében volt szükséges.

Wirth Jenő megnyitója (Fotó: Reviczky Társulás)

Wirth Jenő elmondta, a fejlesztések nem valósulhattak volna meg a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatása nélkül.

A továbbiakban a szakosztályvezetők összegezték rendezvényeiket, így az irodalmi, helytörténeti és zenei szakosztályok mellett a Reviczky Házban 2018-ban megrendezett időszaki kiállításokról is átfogó képet kaphattak a jelenlévők Puksa Magdolna, Müller Péter, Ürge László és Péter József beszámolóiból.

Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája elnöknője a Reviczky Házban működő könyvtár és könyvesbolt tevékenységét ismertette, míg Wirth Jenő a szakosztályokhoz nem köthető, egyéb nagyobb tömegeket megmozgató közösségépítő rendezvényeket és a társulás külső kapcsolatait ápoló aktivitásokat is bemutatta.

A közgyűlésen a ifjúsági szakosztály is beszámolt eddigi rendezvényeiről, melyet az idei közgyűlésen jegyeztek be a Reviczky Társulás szakosztályai közé.

Az est további részében a vendégek felszólalásai következtek.

Duray Miklós köszöntője (Fotó: Reviczky Társulás)

A meghívást elfogadta Duray Miklós, a SZAKC (Szövetség a Közös Célokért) elnöke és Losonszky Margit, a SZAKC gazdasági igazgatója.

Megtisztelte jelenlétével a közgyűlést vitéz Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének elnöke, valamint Lazók Zoltán, Oroszlány polgármestere, aki köszöntőjében kitért a társulás tagjainak elmúlt két évtized alatt végzett áldozatos és önkéntes munkájára, mellyel bizonyították a költő gondolatait:

Vannak jó lelkek még a földön;
De elrejtőznek a világ elül.
A csacska hír hallgat felőlük,
Élnek s meghalnak, ismeretlenül.
Éltük szerény, csöndes, magányos,
Dobszóval, vak lármával nem dicsért.
Erényüknek cégére nincsen;
Ha jót tesznek, nem kérdik, hogy miért.

Nagy Csaba az alábbi latin idézettel tette felejthetetlenné a közönséghez intézett beszédét: IUSTAM CAUSAM DEUS NON DERELINQVET, azaz az igaz ügyet nem hagyja el az Isten.

Lazók Zoltán köszöntője (Fotó: Reviczky Társulás)

A közgyűlés végezetül határozatot fogadott el, melyben konkrét feladatokat fogalmaztak meg az elkövetkező időszakra vonatkozólag.

A közgyűlés záró eseménye a Rákóczi induló meghallgatása volt a csókási Rákóczi Férfikórus előadásában, melyet az internet segítségével kivetítőn követhetett a közönség.