Részlet az ünnepi műsorból (Fotó: Milan Lampert)

A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete hetven évvel ezelőtt elsőként alakult meg az országban. Székházát a tagság építette fel önerőből, szintén elsőként az országban, és hosszú évtizedekig egyetlen saját házzal rendelkező szervezetként élte a magyar életét az egyre jobban elszlovákosodott városban.

A ház, ma is olyan építmény, mely irigylésre méltó bármely kulturális intézménynek. S az elmúlt hetven év alatt maximálisan kielégítette az évtizedek óta működő csoportok, klubok igényeit.

Talán sehol sem működött annyi szakkör, mint éppen az érsekújvári szervezetben, s valamennyi a legjobb hírűek közé tartozott.

Csak a legemlékezetesebbek: honismereti szakkör, társastánc-, színjátszó-, és operett klub, képzőművészeti kör, kézimunka szakkör, a Kassák Lajos Irodalmi Klub. Ez utóbbi a közelmúltban újraéledt.

Kitüntették az alapítókat (Fotó: Milan Lampert)

Igaz, hogy mára már ezek nincsenek, de számtalan tehetség itt bontogatta szárnyait e ház falai között, kitűnő vezetők, szakemberek irányítása alatt. Sokan közülük innen indultak a világot jelentő deszkákra.

Az elmúlt évtizedekben voltak válságos időszakok is az érsekújvári Csemadok életében, s bizony volt, hogy a ház fenntartása is nagy gondot okozott. 2001-ben ezt az állapotot mentve költözött be a házba a Szövetség a Közös Célokért, amely jelentős összeggel segített a ház felújításán. Téglajegyek formájában a szervezet is adományokat gyűjtött a felújításra, kibővítésre.

A Csemadok a magyarság bástyája volt hetven évig a városban, a ház pedig minden magyar otthonává vált.

Erről tartotta ünnepi beszédét a két éve megválasztott Danczi József elnök. Beszédében a Csemadok küldetését, megtartó erejét emelte ki, hiszen az évtizedek folyamán minden ellenszélnek ellenállva vívta meg harcát, és védte meg magyarságát a támadásoktól.

Zászlószentelés (Fotó: Milan Lampert)

Az elnök Bethlen Gábor intelmeit idézte, miszerint: „a nemzet fennmaradása érdekében nem azt tette, amit szeretett volna – hanem mindig azt, amit az adott körülmények között tenni lehetett – de azt szinte maximális hatékonysággal.” Érvényes ez a Csemadokra is.

Az ünnepen a tagság nagy része jelen volt, mintegy kétszázan jöttek el. Köztük a négy élő alapító tagból hárman még átvehették a köszönőlevelet. A vezetőség  továbbá azokat az intézményeket díjazta, amelyekkel az elmúlt időszakban együttműködtek, sőt segítették a szervezetet. Főleg a város magyar vagy kétnyelvű iskolái, intézményei.

Az ünneplő közösség (Fotó: Milan Lampert)

Ez alkalomra a szervezet zászlót is készíttetett, melyet az egyházi méltóságok megáldottak.

A műsorban a szervezet csoportjai, vegyes énekkara és néptánc-csoportja szerepelt. Az ünnepi asztalról nem hiányzott a Csemadok torta sem.  A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Klein Ottokár a város polgármestere is.