(Fotó: szentkut.hu)

A mai nappal, hamvazószerdával kezdődik a nagyböjt időszaka, amely a szombatokkal együtt 40 hétköznapot jelent húsvétig, a keresztények legnagyobb ünnepéig. Sokan a húsevésről mondanak le, sokan másról. Mátraverebély-Szentkúton is elkezdődik a felkészülés, amelynek mélyebb megélésére háromnapos lelkigyakorlatot tartanak a ferencesek.

Hamvazószerdán a bűnbánat jeleként a nemzeti kegyhelyen, Mátraverebély-Szentkúton is a virágvasárnapi barkák hamujából rajzolnak keresztet a hívők homlokára. Mindezt azzal a szándékkal teszik az atyák, hogy mindenki tartson bűnbánatot: „Emlékezz ember, porból lettél és visszatérsz a porba”. A nagyböjt felkészülés a húsvétra, amikor is megünnepeljük, hogy örök életet kaptunk, Jézus legyőzte a halált.

„A gyerekek ákombákom rajzaihoz szoktam hasonlítani a mi igyekezetünket is. Mennyire tudnak a szülők örülni ennek a végtelenül egyszerű rajznak, hiszen tudják, ennyire képes a gyermekük és azt szíve teljes szeretetéből adja.

Az egyház is arra kér bennünket, hogy kifejezzük a szeretetünket.

Csak annyiról mondjunk le, amennyiről tudunk, s amiben benne van a szeretetünk. Mert Jézus az életét adta értünk” – mondta ezzel kapcsolatban Jónás atya.

A kegyhelyen lehetőség van az elcsendesedésre, sőt az ünnep lényegét, titkát is jobban megértheti az, aki hajlandó kiszakadni egy kicsit otthonról és részt vesz

a ferencesek által szervezett lelkigyakorlaton április 18. és 21. között. A Szent Háromnap az elmélyülést, a misztikum teljesebb átélését, a szeretetre való ráhangolódást segíti.

A lelkigyakorlatra az alábbi címen lehet jelentkezni: info@szentkut.hu.

 (szentkut.hu)