Illusztráció: PannonHírnök

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala 2020. június 1. és 2021. március 31. között valósítja meg a soron következő nép- és lakásszámlálását. A népszámlálás keretében 2021. február 15. és március 31. között gyűjtik majd az adatokat. A lakásszámlálás adatgyűjtése már 2020. június 1-jén megkezdődik és 2021. február 12-ig tart.

Mindez a 2021-es nép- és lakásszámlálásról szóló törvényjavaslatból következik, melyet a képviselők pénteken második olvasatra utaltak. Szlovákia történetében 2021-ben kerül sor először integrált, azaz olyan népszámlálásra, amelynek keretében a lakosságtól szerzett adatokat a közigazgatási forrásokból és nyilvántartásokból származó adatokkal egészítik majd ki.

Az adminisztratív terhek csökkenése mellett a népszámlálás integrált formája lehetővé teszi a pontosabb, harmonizált adatgyűjtést is. A népszámlálási ívek az államnyelven kívül elérhetőek lesznek magyar, roma, ruszin, ukrán, angol, francia és német nyelven is.

A népszámlálás esetében a kötelezett személy maga a polgár, vagy a törvényes képviselője, illetve az adott intézmény fenntartója vagy alapítója. A lakásszámlálás esetében a kötelezett a település és a házkezelő.

A törvényjavaslat meghatározza a népszámlálással összefüggő közigazgatási szabálysértéseket és az ezekért róható bírságokat is. A személyek összeírása esetében az adatok visszatartásáért a település 50-től 500 euróig terjedő büntetést szabhat ki. A házkezelők kötelességmulasztás esetén 250-től 1500 euróig terjedő büntetésre számíthatnak. Az összegyűjtött adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség megszegéséért a Statisztikai Hivatal 200-tól 5000 euróig terjedő pénzbírságot róhat ki.

A törvény célja biztosítani a társadalom állapotáról, a demográfiai, szociális, gazdasági és kulturális struktúrákról, valamint a lakosság élet- és lakáskörülményeiről szóló megbízható adatok gyűjtését.

A szlovákiai népszámlálás az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete égisze alatt megvalósuló globális nép- és lakásszámlálási program része. Az EU tagállamai ugyanabban az évben (2021) kötelesek lebonyolítani a népszámlálást, s az adatokat egymással megegyező, vagy összevethető meghatározások alapján gyűjteni.