A napokban jelenik meg a Református Újság gyülekezeti tájékoztató 2019-es évi májusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

A címlapon közölt írás már a pünkösdre hangolja az olvasókat. „ A Mennybemenetel ünnepe nagyon fontos kell, hogy legyen minden keresztyén számára. Ezen a napon koronáztatott meg Jézus Krisztus dicsőséggel és tisztességgel. Látjuk-e így Jézust ezen az ünnepen? Azért láthatjuk így Őt, mert először érettünk megalázta magát, egészen a keresztfának haláláig. Jézus elvégezte az üdvösség nagy munkáját. Legyőzte a bűnt és a halált. Megkoronáztatott. Dicsőséggel és tisztességgel” – fogalmaz cikkében Csomay Árpád.

A Világoldal – Hitről hívőknek rovat a szentlélekről ír. A Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonba látogatott el.

A gyülekezeti beszámolók sora a Barsi Egyházmegye egyházmegyei majálisával kezdődik. Május elsején Barsbaracska adott otthont  a rangos egyházmegyei alkalomnak.  A kisgéresi templomban virágvasárnap rendezték meg a Zempléni Egyházmegye kórustalálkozóját.

Május 5-én, a himnusztörvény elleni pozsonyi tiltakozó tüntetéssel egy időben Nagytárkányban is demonstrációt tartottak. Egyik főszónoka Mihályi Molnár László volt, akinek beszédje teljes terjedelmében olvasható a gyülekezeti tájékoztatóban. Mint írja: „ (…) NEM CSAK A HIMNUSZUNK ÁLL AZ ÚTJUKBAN, hanem mi, mindannyian, akik nem akarunk gyáván meghunyászkodni, sunyi alkukat kötni és  nemzetvesztő kormányokhoz dörgölődni, nem akarunk kiszolgáltatott cselédek vagy parlamenti bohócok lenni örökös szülőföldünkön, és sem hagyományainkat, sem földünket nem kívánjuk eladni vagy feladni! Himnuszunkat sem! Nyelvünket sem! Zászlónkat sem! Szülőföldünket sem! Ez nem csupán jogunk, hanem elődeink emlékéhez hű kötelességünk is. Gyáva és becstelen, aki mégis megteszi! A történelem minket igazol, bár a gyarló történetírásnak nincs mindig szerencséje az igazmondáshoz!”

Csoma László felvázolja a husziták felvidéki történetét. A lap hosszabb interjút közöl Dombi Annamáriával, a nagyváradi egyetemistával, aki az általános nővérképző szak hallgatójaként egy misszió részvevőjeként jutott el Ruandába. Az ott töltött időszakról mesél.

Megmaradásból és kiállásból jeles címmel olvasható Szenn Péterrel, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökével az április 27-i kórógyi és kopácsi ünnepség után készített interjú.

A májusi lapszámból sem hiányozhat a könyv és eseményajánló.