Fotó: SJE

Az idén 15 éves komáromi Selye János Egyetem nagy hangsúlyt helyez a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, fejlesztésére. Saját munkájuk megmérettetése is ez, hiszen nemzetközi porondon kell helytállni, miközben diákjaik, oktatóik szerepvállalásával magasabb szintre emelkedik a hazai oktatási folyamat is.

Idén május 22-én a sokrétű nemzetközi tevékenység egyik ágának, a diákok és tanárok nemzetközi mobilitását szolgáló Erasmus+ aktuális mobilitási projektjének (2017–2018) lezárására került sor az egyetemen. A rendezvény a program érdemi és tartalmi részeit prezentálta.

Juhász György, az egyetem rektora köszöntő szavaiban a tapasztalatcsere, valamint más országok, nyelvek és kultúrák megismerésének a lehetőségét emelte ki. Liszka József, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese vezette a rendezvényt. Elsőként Beáta Brestenská, a pozsonyi nemzetközi iroda (SAAIC) igazgatótanácsának leköszönő elnöke tartott előadást, amelyben kiemelte, hogy az egyetem keretei között zajló mobilitási programok színvonala egyre nő. Hangsúlyozta, hogy ezen programok kezdeményezője a komáromi egyetem volt.

Kinczer Adriana, az egyetem Erasmus-irodájának vezetője az egyre növekvő érdeklődésről beszélt, ami mind a diákok és tanárok jelentkezéseiben, mind az egyre táguló lehetőségekben ölt testet.

Az egyetemnek jelenleg 104 Erasmus-szerződése van Európa 57 intézményével.

Liszka József rektorhelyettes elmondása szerint a sokrétű hallgatói és alkalmazotti referátumsorozat bizonyította, hogy érdemes a jövőben is szorgalmazni a nemzetközi kapcsolatok erősítését, hiszen általa végzőseink jelentős többlettel, a nemzetközi terepen való magabiztos mozgás képességével is fölvértezve léphetnek majd a munkaerőpiacra.