Fotó: Miriák Ferenc

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága „Értékek iskolája-értékes iskolák” címmel indított projektet, melynek célja egy hosszú távú fejlesztő folyamat, és amelynek eredményeként a helyi értékek, hagyományok megismerése hangsúlyosabban megjelenne az oktatásban.

„Első lépésként egy munkacsoportot hoztunk létre olyan iskolák és pedagógusok bevonásával, akik szívesen részt vesznek annak a módszertannak kidolgozásában, ami a helyi értékek iskolai oktatásban való megjelenésére irányul.  A projektbe olyan iskolák is bekapcsolódnak, melyek már most rendelkeznek olyan jó gyakorlatokkal, melyek mások számára is adaptálhatóak lehetnek. A résztvevő iskolák: Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola, Lőrincze Lajos Általános Iskola (Szentgál), Radnóti Miklós Általános Iskola (Balatonfüred).

A műhelymunkákat dr. Horváth Zsolt, a Lakitelek Népfőiskola munkatársa, valamint Hoffner Tibor és Bazsó Gabriella, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet munkatársai vezetik.

Terveik között szerepel egy módszertani kiadvány megjelentetése, illetve a működő jó gyakorlatok rögzítése, ami segítheti a további munkát. Az első műhelymunkára 2019. április végén, Taliándörögdön, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet székhelyén került sor. Ennek során bemutatkoztak a résztvevő iskolák munkatársai, megismerték egymás tevékenységét és elkezdődött a közös gondolkodás.

A projekt Hetényben, a Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában folytatódott, ahol bepillantást nyerhettünk az ott folyó, nem mindennapi munkába – kezdte tájékoztatását Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet szakreferense.

A látogatókat Czibor Angelika igazgatónő és Rancsó Andrea pedagógus fogadták.  „A jeles filozófusra, természettudósra, a Pápai Református Kollégium egykori tanárjára és a Magyar Tudományos Akadémia volt tagjára, Tarczy Lajosra emléktábla és emlékoszlop is emlékeztet szülőfalujában. A hetényi alapiskola pedig 2000-ben vette fel Tarczy Lajos nevét, s december elején rendezik meg a Tarczy Emléknapot, ami a regionális nevelés jegyében zajlik.

Gyerek, szülő egyaránt meggyőződhet róla, hogy a Hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában családias légkörben zajlik az oktatás, nevelés. A tananyagok átadásán kívül sportolási lehetőséget és számtalan egyéb iskolán kívüli tevékenységet biztosítanak a diákoknak, bekapcsolódhatnak a tánccsoport, a bábcsoport, a színjátszó csoport munkájába. Az iskolában átfogó fejlesztés zajlik, minden tantárgyban külön fejezetként jelennek meg a helyi értékekkel kapcsolatos információk, ehhez kapnak a gyerekek különböző feladatokat. Iskolánk elsődleges célja a gyermekek személyiségének nevelése az emberi méltóság tiszteletben tartásával, hogy a felnövekvő generáció az itt szerzett tudással, fegyelemmel, következetességgel, kreativitással, becsületes és kitartó munkavégzéssel képes legyen az egyéni boldogulásra és partner legyen egy jobb, emberibb élet megteremtésében” – mondta az iskola igazgatója köszöntőjében.

A résztvevők bemutató órák keretében ismerkedtek meg az ott folyó oktatás sajátosságaival. Az 5. osztályosok magyar nyelv és irodalom óráján a népmesékkel és a Hetényben gyűjtött mesékkel ismerkedtek meg Kotiers Éva tanárnő vezetésével. A 7. osztályosok Rancsó Andrea tanárnővel történelem óra keretében dolgozták fel az Árpád-kori uralkodókat és Hetény okleveles említéseit az Árpád–korból. A 8. osztályosok Czibor Angelika igazgatónővel biológia órán foglalkoztak a kataszteri térképekkel és társulásokkal a hetényi határban.

Pályázati támogatással összeállítottak egy saját fejlesztésű munkafüzetet a felső tagozatosok számára, amely tantárgyanként segíti a különböző témák feldolgozását feladatmegoldásokkal.

A tantermi oktatáson kívül „Hetényi Kincskeresők” néven helytörténeti szakkör is működik, melynek keretében minden évben egy adott témát dolgoznak fel a gyerekek nagyrészt az “oralhistory” módszer segítségével. Iskolánk a 2012-2014-es időszakban egy uniós projektbe is bekapcsolódott, amely keretében összeállítottunk egy interaktív DVD-mellékletet tartalmazó, regionális munkafüzetet. Tárlatvezetésen is részt vettek a látóút érdeklődői, az iskola folyosóin található tablók és képek segítségével megismerkedtek a sulis hétköznapokkal és a Tarczys kiállításokkal.

A Játsszunk Hetényt! című társasjátékba a műhely tagjai ugyancsak aktívan bekapcsolódtak. Ők is számot adhattak arról, mennyire figyeltek a nap folyamán elhangzott, Hetényhez kapcsolódó információkra. A jó válaszokért papírgólyákat kaptak, amit Lucza Enikő tanárnő készített, utalva a település címerében is megtalálható gólyára.

Az órák után régi mesterségeket mutattak be helyi kézművesek: a fafaragást Hencz Szabolcs, a cirokseprű készítést Rancsó Dezső, a hetényi varrottas készítését Keszegh Ildikó, amit a gyerekek ki is próbáltak.

Az alsó és felső tagozatosok májfa-futásába Sopronból érkezett diákok is bekapcsolódtak, akik a Határtalanul program keretében érkeztek a településre.

A nap a református templom és Écsi Gyöngyi tiszteletes asszony, az Élet vize című produkciójának megtekintésével zárult.

„A műhely tagjai rendkívül sok tapasztalatot szereztek a nap folyamán, ösztönző volt számukra az iskolában folyó sokszínű munka, a pedagógusok és a diákok pozitív hozzáállása és elhivatottsága.

Bíznak benne, hogy a most elindult kapcsolat tovább folytatódik, és a hetényi iskola is be tud kapcsolódni a program további folyamataiba” – zárta tájékoztatását Mihalcsik Márta.