Az iskola felújított épülete (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

A legutóbbi, múlt évi önkormányzati választások során a Lévai járásban levő Érsekkéty polgármesterévé Farkas Attilát választották. A választók kétharmada adta rá szavazatát, a község választásra jogosult lakosaiból 288-an neki szavaztak bizalmat. Ő és az önkormányzat valamennyi tagja az MKP táborát erősíti, a képviselő-testület tagjainak átlagos életkora 39 év, fiatalos lendületben tehát nincs hiány.

Az új polgármester és a képviselő-testület tagjai miután december 1-jén letették esküjüket, komoly igyekezettel láttak munkához.

A község viharos időszakot tud maga mögött, ezért mindnyájan tudatosították, hogy immár egy új fejezetet kell nyitni, más módszerekkel szolgálni a lakosságot.

Megérdemlik ezt az itt élők, akik ősidők óta szorgalmukról, öntudatos magyarságukról, a közügyekben vállalt felelősségteljes részvételükről tettek tanúbizonyságot.

Farkas Attila megválasztása előtt is részt vett a közügyekben, most pedig csapatával igyekszik a lehetőségekhez mérten fejleszteni lakóhelyüket, a fiataloknak sport- és szórakozási alkalmakat biztosítani, színvonalas kulturális programokat szervezni, a falusi tájházban az ünnepekhez és a hagyományokhoz kapcsolódó összejöveteleket rendezni, felpezsdíteni a tömegszervezetek tevékenységét. És a legfontosabb cél, hogy

a település igazi, egymást tisztelő, elfogadó, segítő közösséggé kovácsolódjon. Olyan közösségé, ahol mindenki nyíltan elmondhatja véleményét, de meghallgatja a másikét is, ahol nem egymás ellen. hanem egymásért tesznek.

Az eltelt pár hónap munkáját részletezve Farkas Attila elmondta, hogy eddig eredményesen oldottak meg olyan feladatokat, amelyek a falu életében a jövő szempontjából is jelentős változásokat hozhatnak. Megvásárolták a volt büfé épületét, amelynek felújítása után ott kap helyet a polgármesteri hivatal. Felújították a sportház alagsorát, öltözőit, zuhanyozóit. Parkosították az óvoda előtti terepet. Újjáépítették az úgynevezett Kisköz járdáját. A nyári vakáció alatt most kerül sor az egyházi iskola ablakainak, nyílászáróinak cseréjére, amelyet a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósítanak meg. A WiFi4You elnevezésű Európai Uniós pályázatból elnyert 15 000 eurós pénzösszegből a község közterületein ingyenes internet hozzáférhetőségre lesz lehetősége a lakosságnak.

Farkas Attila polgármester (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

A polgármester fontosnak tartja a tömegszervezetekkel való szoros együttműködést, tudatában van, hogy a Csemadok, a sportszervezet, a rokkantak szervezete, a vadásztársaság tagjainak részvételére és együttműködésére különösen a falusi rendezvényeken számíthat. A sporttevékenység mindig jellemző volt a községre, elsősorban a futball, újabban pedig a darts lett közkedvelt.

A májusban megrendezett összecsapásra 78 versenyző érkezett, nemcsak helyből, hanem a környékről és még Magyarországról is. Farkas Attilának szívügye a kultúra is, az egykori községi hivatal épületében szeretné berendezni a könyvtárat, amely egyben klubként is működne, ahová bárki betérhetne, olvashatna, beszélgethetne és persze értékes, közérdeklődésre számot tartó programokra is sor kerülhetne. Védett munkahelyként pedig csökkent munkaképességű egyén látná el a könyvtáros munkakörét. Bízik benne, hogy a könyv, az olvasás szeretetét visszacsempészik az emberek, különösen a fiatalok életébe.

Az egyházi alapiskolát és óvodát mintegy 70 gyerek látogatja, sikereiknek se szeri, se száma és csak reménykedhetünk, hogy a 20 éve működő intézmény tantermei mindig megtelnek diákokkal, hogy a két évtizede a keresztyén nevelés alapjaira épített iskolának nemcsak múltja, hanem jövője is lesz.

Mindenképpen rendezni akarják a gyűjtőudvart, ahová a lakossági szemetet gyűjtik, kamerarendszerrel kívánják ellátni az utcákat, készülnek a szőlőhegyi piknikre és a falunapra. Meghirdették A falu legfinomabb lekvárja versenyt, amelyre várják a háziasszonyok remekeit, valamint az Egy emlékem a múltból pályázatot, amelynek keretében a falu múltjával, hagyományaival kapcsolatos visszaemlékezések megírására buzdítják a lakosságot. Az értékelés után a legsikeresebb lekvár illetve pályamű alkotójának díjazása sem marad el.

Az érsekkétyi önkormányzat számára is még a munka dandárja hátravan, hiszen alig-alig kezdték meg tevékenységüket, de ahogy a polgármester és a képviselők hangsúlyozzák, közös törekvésük, hogy együttes erővel, összefogással élhető községgé, színvonalas élettérré tegyék településüket, ahol kicsi-nagy otthon, biztonságban érezheti magát.