Fotó: Hídlap

Szent István napja alkalmából Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Országházban tartott ünnepségen állami kitüntetéseket adott át augusztus 19-én. Ebből az alkalomból a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át prof. dr. Prokopp Mária művészettörténész, akinek tudományos tevékenysége rendkívül sokrétű, és Esztergom szempontjából különösen felbecsülhetetlen értéket képvisel.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a magyar állam által adományozható egyik kitüntetésnek, a Magyar Érdemrendnek a 3. fokozata. 2011 óta adományozzák e néven, korábbi megfelelője a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje.

Mint közismert, a kitüntetett felvidéki vonatkozású érdemei is felülmúlhatatlanok. Minden erejével és idejével a legnagyobb elfoglaltsága mellett is nemcsak figyelemmel kíséri, de segíti is az egykori Magyarország területén lévő várak, templomok, műemlékek, középkori művészeti alkotások sorsát.

Kirándulások szervezőjeként és vezetőjeként legfőképpen az egykori Gömör vármegye művészeti értékeivel ismerteti meg a történelem és korabeli művészetek iránt érdeklődőket. Feldolgozta a középkori esztergomi egyházmegye XIV–XV. századi falképeit, különös tekintettel Gömörre, ahol kimutatta a közvetlen esztergomi művészeti kapcsolatokat.

Pogány Erzsébettel együttműködve ott volt a Királyfiakarcsán felállított, Rieger Tibor alkotta Magyarok Nagyasszonya-szobor bölcsőjénél is, tagja volt a szoborbizottság védnöki testületének.

Gyakori vendége a Duna bal partján megvalósuló rendezvényeknek is, akár Párkányban, vagy ahová meghívást kap, ahogy a közelmúltban Búcson is egy konferencián tartott előadást. Mindenütt segít, tanácsot ad, buzdít, és ha kell, szakmai segítséget nyújt.
A születésnapi köszöntőjében a Magyar Kurír eképpen szólt róla:

„Lenyűgöző az a tudás, a magasba tekintésből fakadó lelkesedés, ahogy szülőföldjét, a világot, a dolgok rendjét és az azt megkoronázó művészetet látja. Rendszerben gondolkodik, nála végső soron tényleg igazoltan minden mindennel összefügg.

A nyolcvanadik születésnapján is tele energiával, lendülettel, jóakarattal, mondanivalóval, témával, tervekkel. Nemcsak lépéstempó tekintetében nehéz felvenni vele a versenyt, kellő figyelem szükséges gyors beszédének, gondolatáradásának követéséhez is.”

Felvidéki tisztelői nevében is gratulálunk a kitüntetéséhez, és köszönjünk az értünk tett cselekedeteit, mindennemű segítségét.