Fotó: Duray Rezső

Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szeptember 7-én, szombaton, 18 órai kezdettel szabadtéri szentmise volt Bacsfa-Szentantalon, amelynek főcelebránsa dr. Herdics György, címzetes apát, a Remény katolikus hetilap főszerkesztője volt.

A szentmisén a móri Magnificat Kórus énekelt. A szenciek és a környékbeliek egy autóbusznyi emberrel vettek részt a zarándoklaton a kellemes, immár őszies időben. A szentmisét gyertyás szentségi körmenet követte végig az egész falun, majd a templomban a szentségi áldás és a himnuszok eléneklése után az ereklyetisztelet következett.

A kegykép könnyereklyéjét a szentmisére és a körmenetben a nemzetközi Szent György Lovagrend tagjai vitték és őrizték. A szent ereklye azokat a véres könnyeket tartalmazza, amelyeket 1715. június 19-e és 23-a között a Mária-kegykép könnyezését követően fogtak fel a Győrtől Nagyszombaton át egész Bécsig terjedően érkezett hívők, szerzetesek és a papság jelenlétében.