Fotó: Varga Dávid

Egyre nagyobb mozgolódás veszi kezdetét a felvidéki magyarok amúgy sem túl unalmas életében. A mind nagyobb népszerűségnek örvendő Új Egység Mozgalom megtartotta első közgyűlését, amelyre szeptember 28-án került sor Ipolyszakálloson, a helyi Méhecske Panzió termében.

A közgyűlésen többek között jelen volt meghívott vendégként Duray Miklós (egyetemi docens), Kulcsár László (szociológus), Fuksz Sándor (a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja) és Fitus Szabolcs (az Új Egység Mozgalom partnerszervezetének, a Magyarok Klubjának képviselője). A délelőtt tizenegykor kezdődő esemény egy rövid megnyitóval vette kezdetét, ahol a helyi vendéglátó, valamint az Új Egység Mozgalom alapítója, Samu István köszöntötte az egybegyűlteket.

Az alapító röviden felvázolta a mozgalom megalakulásának körülményeit, kiemelve, hogy elkerülhetetlen egy olyan társadalmi egység megszervezése, amely alulról építkezve, az egyes véleményeket nem elhanyagolva próbál meg érdemi tevékenységet kifejteni a felvidéki magyar közösség érdekében. A közgyűlésen lehetőség nyílott arra, hogy az újonnan érdeklődők a belépési nyilatkozat kitöltésével a szervezet teljes jogú tagjaivá válhassanak (a belépési nyilatkozat online formában is megtalálható az Új Egység Mozgalom Facebook-oldalán).

Fotó: Varga Dávid

A továbbiakban egy újonnan megalakult kezdeményezés legfontosabb pillanatai következtek: megtörtént az elnök, az elnökség és a munkaelnökség összetételének jóváhagyása. A szervezeten belüli tisztségek betöltésére a jelölteket nyílt szavazással választották meg. Az elnök személyét illetően egyhangúlag Samu Istvánnak szavazott bizalmat a tagság. A három alelnök Mikóczy Zoltán (nyugati régió), Iván László (középső régió), Sohajda Péter (keleti régió) lett, kultúráért felelős elnökségi tag Balázs F. Attila, oktatásért felelős elnökségi tag Németh Titusz, a sportért és ifjúságnevelésért felelős elnökségi tag Végh Tamás, a  vizualitásért és kommunikációért felelős elnökségi tag pedig Borka Zoltán lett.

Titkárság: Szamák Zsuzsanna, Varga Kiss Linda, sajtófigyelő és kommunikációs osztály: Varga Dávid, mozgalmi, szervezési és működési bizottság: Kurucz József, revíziós és alapszabály felügyelő: Polgár Hajnalka. A továbbiakban tervezik még a szociális területtel és az egészségüggyel, a környezetvédelemmel, s a szórványterületekkel foglalkozó területek kompetens személyeinek kijelölését is.

Fotó: Varga Dávid

Az első közgyűlésen szóba került, hogy a szervezetnek meg kell tartania alulról építkező jellegét, törekednie kell arra, hogy helyi szinteken is minden rétegekhez is eljusson az üzenete, nem zárkózva el akár a társadalmi munkavégzés és segítségnyújtás lehetőségétől. Mindezek mellett szóba került a  szülőföldön való boldogulás aktív támogatása, az asszimiláció elleni küzdelem, valamint a területi, etnikai alapon szerveződő autonómia kérdése.

Azt is kifejezésre juttatták, hogy az együttműködésre kell törekedni a soron következő parlamenti választáson, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a társnemzeti státusz felvállalását, az autonómia témáját és a múltból fakadó politikai önreflexió lefolytatását sem. Ezt követően a tagság úgy döntött, hogy az Új Egység a közös tárgyalássorozatokban – melyek az összefogást kívánják előremozdítani – a továbbiakban is legyen jelen, támogassa azt és a közös operatív munkálatokból is vegye ki a részét.