A felújított plébánia újraszentelése (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Szeptember elsején, az egyházi évközi időszak 22. vasárnapján ünnepi főpapi misére került sor a Moson megyei Mosonszolnok egyházközségben. Az esemény apropójául szolgált a befejezéséhez érkezett plébániaépület és az Antióchiai Szent Margit vértanúnak szentelt plébániatemplom belső és külső felújítása.

A vasárnapi ünnepi alkalmon dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia elnöke szentelte újra a templomot. A misén közreműködött a magyaróvári Szent Krisztina Kórus, koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, aki a kilencvenes években Pozsonyba járt misézni a ferencesekhez.

A faluból 1947-48-ban a templomban olvasható emléktábla szerint száznál több személyt és családjukat telepítettek ki a Felvidék kilenc településére.

Szolgáljon a kitelepített családoktól az utókornak a tábla – olvasható a templom főbejáratánál balra. Ezen települések a következők: Bős, Búcs, Csilizradvány, Feketenyék, Gútor, Nagyfödémes, Szímő, Tallós, Vereknye.

Az emléktáblán olvasható idézet dr. Hegyi Páltól: „Borították a kék eget, és évekig sötétedett. A gyűlölet tüze égett, elégetett, nem kímélt meg. Elűzött a hatalom bennünket is egy bús napon. Kitaszítva mit szenvedtünk, kis falunktól távol estünk. Visszahúz a szív, a lélek, odavárnak az emlékek.” Állították a 2001-es esztendőben.

A falu testvértelepülései a Felvidékről: Búcs, Feketenyék, valamint Szímő.

Július 20-a táján, Szent Margit liturgikus emléknapjához kapcsolódóan tartják az egyházközség búcsúját, ekkor ellátogatnak ide a testvértelepülések küldöttségei, a kitelepítettek leszármazottai.

Elmondható, hogy aktív kapcsolatot, barátságot ápolnak egymással.

A mise végén ünnepi püspöki áldásban részesültek a hívek, majd felcsendült a pápai és a magyar himnusz. Kivonulás után András püspök úr megszentelte a felújított plébániát.