A díj és a díjazott: Dr. Kováts Miklós (Fotó: kassai ipari FB-oldala)

Idén a kassai dr. Kováts Miklós, tanár, irodalom- és színháztörténész kapta az „Anyanyelvünkért és Széphalomért”  díjat, amelyet az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma alapított 2016-ban. A díj átadására november 12-én, a magyar nyelv napja alkalmából rendezett ünnepségen került sor Széphalomban, A Magyar Nyelv Múzeumában.

A díjat minden évben egy olyan személy kapja, aki sokat tett az anyanyelv ápolásáért, Széphalomért, illetve a múzeumért.

A rendezvény résztvevőit Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város polgármestere köszöntötte, aki úgy fogalmazott:

„amíg van nyelvünk, addig van nemzetünk”,

utalva ezzel a nyelv és a nemzet elválaszthatatlan kapcsolatára. Beszédében kiemelte, hogy sok feladat hárul az „írástudókra“, hiszen a fiatalokba azt kell beleoltani, hogy a magyar nyelv ne csak egy legyen a sok közül, hanem a gyökeret jelentse, hogy ne csak otthonuk, hanem hazájuk és jövőjük is legyen.

Nyiri Péter, a múzeum igazgatója elmondta, hogy

a magyar nyelv napja (november 13.) is egy jó alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet csodálatos örökségünkre, a magyar nyelvre, amely nemzetünk összetartó ereje, és Kárpát-medence-szerte összefogja a magyarságot.

Az igazgató ismertette a díj alapításának történetét, odaítélésének körülményeit, és az idei díjazott életútját.

Dr. Kováts Miklós tanár, irodalom- és színháztörténész 1936-ban született Kassán. A kassai magyar tanítási nyelvű ipariskolában érettségizett (1954), Pozsonyban szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet (1959), majd 1972-ben a Komenský Egyetemen doktorált magyar irodalomtörténetből. Több mint 40 évig volt a Kassai Ipari tanára. Bölcsészdoktori disszertációját figyelemre méltó monográfiává fejlesztette, feldolgozta a két háború közötti csehszlovákiai magyar színjátszás és drámairodalom, drámakritika történetét. Számos helytörténeti tanulmánya, középiskolai tankönyve mellett kismonográfiát írt Kazinczy Ferenc és Kassa város kapcsolatáról – A Város és az Író. Kazinczy Kassája és Kassa Kazinczyje (mon., 1994).

A kitüntetett és felvidéki kísérői (Fotó: A Kassai Ipari FB-oldala)

Nyiri Péter kiemelte, hogy a díjazott a Kazinczy Társaság nagyra becsült tagja, aki sok kortársával karöltve példaként szolgálhat sokoldalú ismeretein és munkásságán túl alázatból és szerénységből is.

A díj átvételét követően dr. Kováts Miklós mondott beszédet. Köszönetet mondott azért, hogy megtisztelték a díjjal, és élettörténetét összefoglalva kiemelte, hogy az anyaországi kapcsolat, és maga a múzeum is mennyire fontos a határon túliak számára, hiszen élteti és erősíti a kisebbségi létben élő magyarokat. Segít az anyanyelv ápolásában, szerepe lehet az asszimilációs folyamatok lassításában, amely hozzájárul ahhoz, hogy az unokák és a dédunokák is megismerjék és őrizzék anyanyelvünket.

Elmondta, hogy a Kazinczy Társaság tagjainak személyében olyan embereket ismert meg, akik önzetlenül tesznek a közösségért, nemes célok érdekében dolgoznak, és munkájukat a nemzet érdekében végzett szolgálatnak tekintik. Hálás azért, hogy Sátoraljaújhely városa és kulturális intézményei szoros kulturális kapcsolatokat ápolnak Kassa városával.

A magyar nyelv napja alkalmából rendezett ünnepség Varga Miklós énekes, színművész műsorával folytatódott, aki így vall önmagáról:

„Bármerre is jártam a nagyvilágban, mindig nagyon megörültem, ha valahol váratlanul magyar szó ütötte meg a fülemet, s ez az együvé tartozást erősítette bennem, hogy van egy hely a Kárpát-medencében, ahová hazatérek, s olyan emberekkel vagyok körülvéve, akiknek hasonlóak a gondjai, örömei, mint az enyémek…”

Dalai által is szüntelenül az összetartozás üzenetet közvetíti a világ magyarsága felé, amely életérzéssel a széphalmi rendezvényt is megkoronázta.