December 13-án immár 207. alkalommal tartottak fatimai engesztelő imatalálkozót Bodollón, melyre ezúttal is sokan érkeztek a határ mindkét oldaláról. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének elimádkozás után, amit a Mária Rádió ezúttal is élőben közvetített, tíz pap szolgáltatta ki a bűnbánat szentségét, amit a hívek készséggel kértek, hogy a karácsony a lelkükbe is beköszöntsön.

A becsengetésre elindult az ünnepi menet, elől a kereszt, utána a feldíszített kegyszobor és a ministránsok. A papság a templomban csatlakozott. A bevonulók az oltárhoz érve megvárták, amíg a kegyszobrot a helyére teszik, mialatt az 1938-as eucharisztikus kongresszus énekét zengte a templom: Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat…

A főcelebráns Gábor Bertalan szepsi esperesplébános volt, akivel együtt misézett Bartal Károly Tamás nyugalmazott jászóvári apát, Bartko Elek nyugalmazott plébános, címzetes esperes, Takács Dénes somodi plébános, Hornyák Péter nyugalmazott görögkatolikus parókus és Kark Krisztián szepsi káplán.

A lelki találkozó kezdetén Király Antal okleveles mérnök, az egyházközség főkurátora üdvözölte az egybegyűlteket. A rózsafüzér elimádkozása után Takács Dénes somodi plébános elmondta a felajánló imát, aktualizálva Ferenc pápa tavaly Rómában elmondott szavait. Ezután a szentmise áldozati része következett: a felajánlás, az átváltoztatás és a szentáldozás, majd a szentségimádás: hála és köszönet a keresztény családokért, valamint fohász a megtartásért és a megmaradásért – határon innen és határon túl.

A szentségi áldás után Dobos Zoltán, a szepsi egyháztanács főgondnoka szólt az egybegyűltekhez, emlékeztetve, hogy a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán az esperességnek 1000 kg lisztet adományozott. A kapott lisztadományból környékbeli intézmények, iskolák, óvodák, idősek otthona és a szepsi romatelep lakói részesülnek.

Az adomány jelképes átvétele

Mint mondta, ezzel azt szerették volna elérni, hogy karácsony ünnepének közeledtével még inkább egyek legyünk hitben, reményben, örömben és szeretetben. Az adományt személyesen juttatják el az intézetekbe, ez alkalommal pedig az adományok szimbolikus átadása történt meg.

A megajándékozottak nevében Nagy István, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója mondott köszönetet. Mint mondta, a felállított betlehemi jászlak elmélkedésre hívnak bennünket.

Tükröt tartanak elénk, bennük megláthatjuk igazi önmagunkat. A betlehemi jászol egyszerűsége arra tanít, hogy ne a tárgyakért és azok birtoklásáért éljünk, hanem egymásért, határon innen és határon túl.

Miután a kedvezményezettek nevében megköszönte az adományt, elmondta, intézményeink léte, élni akarásunk kellő garancia arra, hogy a kapott adomány nem volt hiábavaló. A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és tantestületének tagjai az adventi záró szentmise végén a kapott lisztből sült megáldott kenyeret visznek majd haza a családi asztalra, hogy azt szentestén megszegve és szétosztva még inkább eggyé váljunk hitben, reményben, örömben és szeretetben. Ugyancsak köszönetet mondott azért, hogy a magyar kormány nagylelkűségének köszönhetően épül új iskolájuk és remélhetőleg a következő tanévet már ott kezdhetik.