A napokban kerül a boltokba, illetve az előfizetőkhöz a Kassai Figyelő havilap idei utolsó száma, amely a novemberi eseményeket foglalja össze. Így részletesen beszámol a Szepsiben lezajlott Egressy Béni Fesztiválról, a Kassán megtartott Kazinczy Napokról, s a szintén ugyanott megrendezett tanári konferenciáról, amely II. Rákóczi Ferenc életével foglalkozott. De nem maradhatott ki a lapból Gyenes Gábor kiállítása és Oros László sorozata sem, amely az utolsó részéhez érkezett.

„Az eltávozó év még visszafordítja elkeserítő arcát. Tehetetlen felvidéki magyarságunk, mozaikra tört közösségeink és a megmondhatatlan kilátások víziója van szememben. Pártpolitikusaink acsarkodása, a menekültek Kelet-Európába való beáramlása és a globalizálódó világ erőszakos kényszerítése, hogy rászorult idegenek kielégítését ránk bízza és tőlünk várja, hogy idegenségük minden sajátságában kíméljük és kiváltságokkal dédelgessük őket. Az uniós antennák viszont érzéketlenek és figyelmen kívül hagyják a mi jogos érdekeinket és elementáris követeléseinket nem teljesítik. Megmaradásunk és összetartozásunk védőösztönei folyamatosan gyengülnek, nemzeti öntudatunk elhomályosodik, anyaországi segítség nélkül templomaink, óvodáink, iskoláink is lepusztulnának és elnéptelenednének” – foglalja össze a lassan mögöttünk hagyott 2019-es évet Havasi Péter, a lap főszerkesztője.

A decemberi számból sem maradhatnak ki a régiós eseményekről szóló rövid beszámolók. Végre befejeződhet Krasznahorka várának teljes felújítása, Kassa védőszentje pedig Árpád-házi Szent Erzsébet lett. Szemléletváltás történt a szlovákiai magyar képzőművészeknél, s Kassán sem feledkeztek meg a bársonyos forradalomról.

Halász György, a Henszlmann Történelmi Társaság elnöke arról értekezik, kell-e fizetni a védett sírokért. Duncsák Mária számol be a Kazinczy Napokról, amelynek keretében emléktáblát állítottak a kassai magyarok apostolának, Kolár Péternek, a Thália Színház egykori igazgatójának. Havasi Péter ír a színház Kaland című bemutatójáról, amelyet annak alapítója, Beke Sándor rendezett. A hagyományos, évente megrendezésre kerülő tanári konferenciát ezúttal Kassán rendezték meg, amelyen II. Rákóczi Ferenc előtt tisztelegtek – a konferenciáról Pásztor Péter tájékoztatja a lap olvasóit.

Huszonegyedik alkalommal rendezték meg Szepsiben az Egressy Béni Fesztivált, amelyről a zsűri egyik tagja, Juhász Dósa János számol be, míg a zsűri másik két, budapesti tagjával, Regős Jánossal és Körömi Gáborral Havasi Péter készített beszélgetést. Ő beszélgetett Gyenes Gáborral és Szalay Zoltánnal is annak apropóján, hogy Kassán állított ki a város szülötte, Gyenes Gábor.

Utolsó részéhez érkezett Oros László művelődéstörténeti sorozata, amely Takács Menyhért premonstrei szerzetes, jászói apát munkásságát ismerteti.

A Kassai Figyelő kapható a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban, de megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein is (040 01 Kassa, Komenský u. 24., e-mail: kassaifigyelo@gmail.com, tel.: 0948/ 753 013).