(Fotó: Szepsi katolikus plébánia)

Január 14-én, Poprádon sítanfolyam keretében három iskola: a Kolping Katolikus Iskola Budapestről, az encsi Váci Mihály Gimnázium és a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és tanárai – Nagy István, igazgató kezdeményezésére – közös megemlékezést tartottak a lelki és szellemi gyökerekről.

Az eucharisztika ünneplése a Himnusz eléneklésével kezdődött.

A szentmise az ősszel Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülés jegyében történt.

Imáikban az egybegyűltek a Tátra hófedte magaslata kapcsán ismét egy másfajta látásmód szükségességét is kérték.

Gábor Bertalan esperesplébános és Karch Krisztián káplán liturgikus szolgálata láthatólag nem kis felelősségtudatot és rácsodálkozást eredményezett, hogy a Gondviselés szép rendezésében ismét találkozhattak diákok, tanárok és szülők, barátságok köttettek és megerősítést nyertek az összetartozás szálai határon innen és határon túl.

A hívek könyörgését Krisztián atya így zárta:

Mennyei Atyánk,
Te. még mielőtt megfogantattunk volna,
már kiválasztottál és meghívtál bennünket
és gyermekeinket a lét teljességére!
Ne engedd, hogy papi, lelkipásztori,
tanári, apai és anyai hivatásunk
kimerüljön a biológiai és a szellemi élet továbbadásában és táplálásában.
Segíts mindnyájunkat – határon innen és határon túl –,
hogy ezek segítségével azt az életet adjuk és tápláljuk gyermekeinkben,
amely túlmutat a pusztán materiális létezésen,
s ami elvezet Hozzád, minden létezés ősforrásához.

Add meg, kérünk, hogy keresztségi fogadalmunkat komolyan véve,
merjük gyermekeinket és diákjainkat felajánlani Neked,
az Élet Urának a Szentlélekben,
hogy akiket ajándékba kaptunk,
ne feltétlenül úgy legyenek ajándékok nekünk és másoknak,
ahogyan mi azt elképzeltük, hanem úgy,
ahogyan – személyiségi jogaikat és szabad akaratukat
messzemenően tiszteletben tartva –
Te szerető Atyaként öröktől fogva elképzelted azt róluk és rólunk.
Ezt kérjük Tőled, Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.