Március 15-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezünk. Ilyenkor immár hagyományosan Kárpát-medence-szerte ünnepi megemlékezéseket, koszorúzásokat tart a magyarság, ebbe az idei ünneplésbe azonban beleszólt a koronavírus-járvány, aminek következtében a nyilvános megemlékezések, nagy tömegeket vonzó összejövetelek elmaradnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne emlékezhetnénk méltósággal, hiszen az igazi érzelmeknek nem a külsőségekben kell megnyilvánulniuk.

Természetesen a korlátozások miatt szerényebbé váló eseményekről is beszámolunk. (Anyagunkat folyamatosan frissítjük.)

Csendes megemlékezés Nagykaposon az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról

Bár országszerte – így Nagykaposon is – elmaradtak a nyilvános március 15-i megemlékezések a kialakult járványhelyzet miatt, a Csemadok helyi szervezete mégis fontosnak tartotta csendesen megemlékezni a forradalom évfordulójáról.

(Fotó: Vályi Edit)

A helyi szervezet két-két tagja is ellátogatott a megemlékezések egyik központjának számító Petőfi-szoborhoz. A Csemadok Erdélyi János Vegyes Karának képviseletében Kórka Terézia és Bacskai László, az alapszervezet vezetősége képviseletében pedig Gabri Kornélia és Gabri Rudolf helyezte el az emlékezés virágait a Petőfi-emlékműnél. A többiek otthonaikban emlékeztek meg a jeles alkalomról. (Vályi Edit)

***

Az Érsekújvári járásban több településeken emlékeztek

Bényben a Bényi Menyecskék néven újonnan bejegyzett civil szervezet néhány tagja tisztelgett a községháza előtti emlékoszlopnál. Gyertyákkal, imával, a Himnusz eléneklésével rótták le kegyeletüket a nemzeti hősök emléke előtt.

Megjelent kisfiával néhai Csókás Ferenc amatőr néprajzos unokája is, akik szintén gyertyát gyújtottak az emlékmű előtt. Ők az egykori hagyományok őrzői, s éltetői a faluban, hiszen Feri bácsinak nem múlhatott el nemzeti ünnep megemlékezés nélkül.

A bényiek gyertyát gyújtottak (Fotó: Danczi József)

Érsekújvárban a járási székhelyen mindig ilyenkor kezdődtek a Czuczor Napok gazdag programmal, ünnepi esttel.

Ebben az évben sajnos a programok is elmaradnak, de Danczi József, a Csemadok-alapszervezet elnöke elhelyezte a tisztelet és emlékezés koszorúját a Csemadok-ház mellett, Czuczor Gergely bencés szerzetes, költő, nyelvtudós mellszobránál. Mint elmondta, előttük egy ismeretlen már koszorúval tisztelgett a költő nyelvújító emléke előtt.  (DE)

Érsekújvárban Danczi József elnök koszorúz (Fotó: Danczi József)

***

Komáromi Ifjúsági Szervezetet (KOMISZ) képviselve fejet hajtottunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt.

(Fotó: Kiss Márton/Felvidék.ma)

Sajnos a koronavírus elleni védekezés érdekében, teljesen érthető módon idén Komáromban is elmaradt a szervezett március 15-ei megemlékezés, így mi szűk baráti körben emlékeztünk meg, hőseinkről.

1848/49-hez hasonlóan most is nehéz időket élünk, ezért napjainkban kiemelten fontos az alázat, a türelem és a fegyelmezett viselkedés annak érdekében, hogy megóvjuk saját magunk és szeretteink egészségét. Vigyázzunk egymásra és emlékezzünk hőseinkre!

(HA)

***

„Neked maga a sötétség sem homályos, s az éj világos, mint a nappal.” (Zsolt 139, 11-12.)

Az idei március tizenötödike emlékezetes lesz számunkra, hiszen eddig így még nem ünnepeltünk. Sem szentmisét, sem forradalmi évfordulót. Összesen 484 készüléken követték nem nyilvános szentmisénket a világhálón. Köszönöm a visszajelzéseket.

P. Mustó Péter jezsuita atya írja:

„Sokévi meditáció után lassan tanultam meg elfogadni azt, ami van. Önmagamat, a világot és annak törvényszerűségeit.”

Lassan születik meg bennünk az élet mélyebb elfogadása. Időbe telik, amíg el tudjuk fogadni, hogy a Teremtő jó szándékú. Akkor is, ha gyakran nem értjük.

Időbe telik, amíg megértjük, nem kell, hogy mindent megértsünk. Időbe telik, amíg elfogadjuk, hogy nem mindent értünk. Időbe telik, amíg alázatosan meghajlunk a Teremtő előtt, aki számunkra sokszor kérlelhetetlennek és titokzatosnak tűnik. Ha ezt megtesszük, és bízni merünk abban, hogy mindennek lehet értelme, és minden lehet jó, derű születik a lelkünkben.

(Fotó: Szepsi Plébánia)

Az a fontos tehát, hogy mindig keressük és felidézzük magunkban a jóban való hitet. Ez az imádságban történik, s annak gyümölcse, ajándéka. Az ima segít, motivál, hogy elfogadjuk azt is, aminek az életünkben még meg kell változnia, ami még nem egészen jó, ami még fejlődésre szorul. Mindez nem a mi erőfeszítésünkből történik. Isten segítségével. Számíthatunk rá. Vagyis a magunk részéről akarjunk hinni a jóban, és abban reménykedni, hogy minden helyzetből, minden eseményből, minden létezőből valami értelmes és örömteli születhet.

Ha ezt nem fogadjuk el, akkor lehasítunk Istenről dolgokat, mintegy azt állítva, hogy Istennek nincs köze ahhoz, amit mi nem tudunk elfogadni a valóságból. Életfeladatunkhoz tartozik, hogy át kell jutnunk a sötét, kaotikus helyzeteken is, és tudomásul kell vennünk, hogy mindennel nem boldogulunk.

Ha elfogadjuk, hogy Isten jó szándékú, idővel magunk leszünk a bizonyítéka annak, hogy Ő a görbe vonalakkal is egyenesen ír. Ő tartja kezében a ceruzánkat, amit olykor-olykor kénytelen ugyan meghegyezni, de csak azért, hogy írása olvashatóbb legyen… (Gábor Bertalan szepsi esperesplébános)

Szepsi 12. számú Bercsényi Miklós cserkészcsapat tagjai ma civilben koszorúzták meg a temetőben lévő kopjafát melyet az 1848/49 es szabadságharc emlékére állítottak. (MT)

(Fotó:  Szepsi 12. számú Bercsényi Miklós)

***

Ipolyszécsénykén a Csemadok helyi alapszervezetének nevében Ferenc Bernadett, az MKP alapszervezete nevében pedig Gergely Anikó helyezték el az emlékezés koszorúit az 1848/49-es magyar szabadságharc tiszteletére állított kopjafánál. (Csemadok)

(Fotó: Csemadok)

***

Csallóköznádasdon elkészült a Turul-szobor, mely magyar ünnepeink méltó színhelye lesz. Március 15-én a helyi önkormányzat és a Csemadok-alapszervezet képviselői helyezték el a tisztelet koszorúit az emlékműnél. (BZ)

(Fotó: Bóna Zsuzsanna)

***

Elcsendesedett március 15.

Az eddigiektől eltérően szervezte megemlékezését az ICS Rimaváralja és a Iuvenis Geomoriensis Polgári Társulás.

Három éven keresztül kulturális műsor keretein belül zajlott az ünnepi megemlékezés, iskolák és óvodák, kórusok, magánszemélyek közreműködésével.

Ezúttal a megszokott emlékezés helyett csendes koszorúzást tartottak a társulás tagjai, néhányan pedig családjuk körében, otthonukban  tisztelegtek a március 15-ei hősök előtt. (Batta Borbás Lúcia)

(Fotó: Batta Borbás Lúcia)

***

A cserkészek védőmaszkban koszorúztak Rimaszombatban

Rimaszombatban a 4. sz. Hatvani István cserkészcsapat tagjai koszorúk elhelyezésével emlékeztek a Petőfi-háznál, a Tompa téren Petőfi Sándor szobránál, ahol a Csemadok helyi szervezete is koszorúzott.

(Fotó: HICS)

A cserkészek betartották az előírásokat, védőmaszkban mentek ki a térre. A megemlékezést követően a városi temető melletti parkban, az egykori temető helyén egy újabb fát is kiültettek. A Mókus őrsnek Rákos Ágota, a Petőfi-program ösztöndíjasának vezetésével még a rendezvények betiltása előtt sikerült ráhangolódnia az ünnepre, kokárdákat és tulipánt készítettek.

***

Éljen a haza!

Rozsnyón egyénileg emlékeztünk a Kossuth-szobornál” – mondta Simon Csaba, a Magyar Közösség Pártja rozsnyói járási elnöke. Hozzátette, Kossuth Lajos 172 év után is azt üzente: Elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell
menni. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! (HE)

(Fotó: MKP Rozsnyó)

***

Nagymagyaron Leszkay Károly honvédhadnagy katolikus temetőben található sírjánál emlékezett szűk körben a Nagymagyari Kulturális Közösség.

(Fotó: Pőcz Ibolya)

***

Megemlékeztünk, fejet hajtottunk

Idén március 15-én kokárdát és szájmaszkot viselve, csak pár percre, koszorúnkat elhelyezve, lehunyt szemmel a hősökre emlékezve. Mint Viola Miklós, az MKP Gútai Helyi Szervezetének elnöke a közösségi oldalán írta:
„Petőfi március 15-én kelt naplóbejegyzésében ezeket a sorokat olvashatjuk: „…Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn még nélkülöztünk tégedet…”

…A márciusi ifjak példát adtak nekünk. A szabadságharc során Bem, Damjanich és a többi tapasztalt tábornok adta a tudást, a tapasztalatot, a fiatalok pedig a lendületet és az erőt! Bátran harcoltak egy jobb világért. Ezen gondolatok után szeretnék visszatérni a mába, ugyanis itt, a Felvidéken mi is a magyar egység kialakításán, megteremtésén dolgozunk. Az egység megkívánja a politikai tapasztalatot, tudást és a fiatalos erőt, lendületet.
Tudjuk, hogy a ’48-asok is sokfélék voltak, sokféleképpen nézték a világot, számos tekintetben különbözött a véleményük. A közös cél azonban mindvégig egy irányba vitte őket. Mi sem igazolja ezt jobban, mintsem az, hogy jelenkorunk közéletének különböző területein, a különböző módon gondolkodók mindegyike talál magának egy ’48-as előképet. Egy példát, egy szellemi elődöt, aki által igyekszik meghatározni önmagát, önmaga mai helyét és szerepét.

(Fotó: Viola Miklós, facebook)

Ha sikeresek, erősödők, talpon lévők és maradók akarunk lenni, akkor össze kell kapaszkodnunk. A köztünk lévő különbségeket meg kell tanulnunk megértéssel, megengedéssel kezelni. Ahhoz, hogy megtarthasson bennünket a nemzet hálója, nem fordulhatunk egymás ellen.

Az egymásba vetett hit, a nemzet összetartozása, az egység vágya legyen olyan erős bennünk, mint a márciusi ifjak ereje és elszántsága! Ha így lesz, nincs mitől félnünk, túléljük a nehézségeket és jobbá, szebbé formáljuk magyar világunkat. Közös erővel, összefogva, összezárva olyan erő leszünk, amit nem bont meg az új idők kozmopolita bódítása, mert örökségünk megtartása és továbbadása nemesebb cél, mint az egyéni siker és a szertelen anyagiasság. Ezzel tartozunk felmenőinknek és az utánunk jövőknek is!
Üdvözlégy magyar szabadság, üdvözlégy magyar jövő!

***

Csendes koszorúzás Galántán, Léván, Párkányban és Ipolybalogon

Csendes koszorúzásra kerül sor a galántai temetőben Sebestyén László 1848-as országgyűlési képviselő síremlékénél.

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Csemadok Lévai Alapszervezetének vezetősége a nagysallói emlékműnél helyezte el a tisztelet koszorúit. Ugyancsak vasárnap  emlékeztek az emlékműnél a  márciusi ifjak helytállására a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium tanárjai Kiss Beáta vezetésével.

A nagysallói emlékmű a lévai köztemetőben (Fotó: Csemadok Lévai Alapszervezete, facebook)

Párkányban a sétálóutcában található kopjafánál sokan megálltak a napsütéses március idusán, hogy magánemberként és szervezetek nevében egyaránt koszorút, virágot, mécsest helyezzenek el dicső történelmünkre emlékezve. Bolya Szabolcs és Farkas Iván megyei képviselők is lerótták tiszteletüket.

„Tisztelet a hősöknek! A rendkívüli helyzetre való tekintettel nem szervezett keretek között ma délután, a párkányi kopjafánál képviselőtársammal fejet hajtottunk az 1848/49-es szabadságharc és forradalom hősei előtt. Vigyázzunk egymásra!”

 – üzente portálunknak Bolya Szabolcs (BK)

Bolya Szabolcs és Farkas Iván (Fotó: Farkas Iván, facebook)

Az 1848-as szabadságharc hősei előtt tisztelegve Balogh Gábor, a SZAKC felügyelőbizottságának  a tagja,  a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya és a Csemadok Ipolybalogi Alapszervezete nevében koszorút helyezett el Ipolybalogon a millecentenárium alkalmából felavatott kopjafánál.

(Fotó: Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya)

 

***

1848-ban vértelen átalakulás történt

Mihályi Molnár László Rimaszombaton tartott megemlékezés szónoka lett volna. Szerkesztőségünknek ejuttatta beszédét. Mint írja:

Magyarországon 1848-ban egy vértelen átalakulás történt, amit egy megfontoltan, reformokkal előkészített mintegy huszonöt évnyi szellemi és gazdasági kibontakozás érlelt forradalommá, és felelős magyar kormány jött létre, majd az Országgyűléssel a törvényhozás.

A teljes beszéd ITT olvasható el.

***

Meghitt rövid megemlékezés Nánán

Nánán évente a templom előtti hősök keresztjénél emlékeznek az 1848/49-es hősökre . Ez évben sajnos ez nem valósulhat meg, hogy gyerekekkel, idősebbekkel együtt emlékezzenek. Ezért a  Csemadok helyi alapszervezeténekvezetősége és néhány tagja, s a templom gondnoka a

keresztnél elhelyezték az emlékezés koszorúját, gyertyát gyújtottak a tervezett ünnep idején, majd 15-én újabb néhány ember  gyertyát gyújt.

Az előénekes Nagy Annával elmondták az imákat, elénekelték a himnuszt, és azt a nagyon szép éneket, mely most talán a legaktuálisabb.

Béke fejedelme, szentséges Istenūnk, Úr Jézus szent szíve, békéért esdeklūnk. Békét adj szívünknek, békét a világnak. Békét nemzetūnknek, békét a vílágnak.
Liliom virágszál Te vagy ó Mária, Eszközölj Fiadnál békét a számunkra.
Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg. Könyörgéseinket Mária ne vesd meg.
Derítsd fel hazánkra a békesség napját. Adjál világbékét Mária, Szūzanyánk.

(Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)

***

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!

Szőgyénben a Csongrády Lajos Alapiskola udvarán, Görgei Artúr szobránál emlékeztek, szűk körben, de méltósággal. Méri Szabolcs polgármester két cserkész közreműködésével helyezte el az emlékezés virágait a tábornok szobránál.

Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Szőgyén Öröksége Társulás nevében Berényi Kornélia, a IX. Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki Hagyományőrzői nevében Leboc Szabolcs és a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat nevében Svajcer Antónia emlékezett. Közös ima után koszorút és virágot helyeztek el mindazok emlékére, akik a magyar szabadságért harcoltak.

Ezt követően megálltak a Szent Mihály templomkertben elhelyezett cserkészkopjafánál, és mivel mindhárman cserkészek, ezen a helyen a cserkészcsapat nevében rótták le kegyeletüket.

Berényi Kornélia emlékezett

az 1848-49-es szabadságharc és forradalom gyermekhőseire. Than Károly 13 éves, Szabó József 12 éves, Büttner Emil 16 éves, Pilászanovics Béla 14 éves, Koroknay Dániel 14 éves és Illyés Bálint 13 éves fiúk hősi tetteit elevenítette fel.

Sok fiatal fiú állt be 1848-49-ben a nemzeti hadseregbe és közülük sokan adták életüket a hazáért. Az emlékezők virággal és mécsessel adóztak a bátor tizenévesek hőstettei előtt, és imában kérték: Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! (BK)

Emlékezés a cserkészkopjafánál (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

***

Illésházán a kopjafánál emlékeztek

A helyi önkormányzat és a MKP helyi alapszervezetének nevében Fehér Tibor és Bankó András lerótta tiszteletét március 15. alkalmából az illésházi kopjafánál.

(Fotó: MKP Ilésháza, Facebook)

***

1848-ban harcba szálltak a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság elvéért

Március 15-e alkalmából Füleken is főhajtással, gyertyagyújtással tisztelegtek az 1848/49-es forradalom hősei előtt. A koszorút Szvorák Zsuzsa, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke helyezte el a közadakozásból épített emlékműnél.

Az emlékoszlopot 2008-ban a Koháry Polgári Társulás állította, és Csáky Pál, az MKP akkori országos elnöke leplezte le. (HE)

***

Csemadok megemlékezési videóval tiszteleg március 15-e előtt

A bevezetett korlátozásokra való tekintettel, a Csemadok Országos Vezetősége és a Csemadok Ifjúsági Tagozata úgy döntött, létrehoz egy megemlékezési videót. A videó ITT tekinthető meg. 

***

A történelmünk bennünk él

Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektora a következőket üzente  március 15-e kapcsán.

A történelmünk bennünk él. Furcsa napokat élünk. Talán az elmúlt 170 évben először fordul elő, hogy nem a kényszer, hanem a józan ész mondatja azt velünk, hogy ne tartsunk emlékező rendezvényeket nemzeti ünnepünkön. A járvány nem döntött le a lábunkról bennünket, de elővigyázatosságra int.

Mi azonban, akik nemzetként gondolkozunk, megmutathatjuk, hogy a múlton elgondolkozva, a családunk körében, az otthonainkban is méltó módon tudunk emlékezni azokra, akik nemzeti történelmünket alakították. Képzeletben ott tudunk lenni a Pilvaxban, Pákozdnál, vagy Komárom várában.

Itt az alkalom, hogy magunknak tegyük méltóvá az emlékezést az 1848-as forradalom évfordulóján. Emlékezzünk otthon egy imával és néma főhajtással az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseire! (SJE)

***

Ekelen az Ekelért Jótékonysági Alap és a helyi Csemadok-alapszervezet koszorúzott a település 1848/49-es emléktáblájánál.

***

A cserkészek is megemlékeztek

A nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsaapat képviseletében az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján Ollé Tamás cserkésztiszt, papnövendék március 14-én cserkészmécsest gyújtott a nagymegyeri katolikus temetőben Szaiff József honvédorvos és a szomszédos református temetőben Szeghy Zsigmond nagymegyeri honvéd sírjánál.

(Fotó: 23. sz. Arany János cserkészcsapat)

Felidézte, hogy 1848-ban a város lakosai nem a kifogásokat keresték, hanem ők is büszkén álltak a forradalom ügye mellé, hiszen az akkori 2380 lakosból 179-en álltak a hívó szó mellé Nagymegyeren és lettek nemzetőrök, köztük Nagy Rátz József későbbi nagymegyeri városbíró, nemzetőrparancsnok is. Mivel évekkel ezelőtt március 15-én hunyt el a cserkészcsapat egykori öregcserkésze, Vyberál Nándor cserkésztiszt, róla is megemlékezett a cserkészcsapat. (23. sz. Arany János cserkészcsapat)

Március 14-én az észak-komáromi 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat nagyon szűk képviselete a megfelelő óvintézkedések megtétele után találkozott. Először Észak-Komárom főterén koszorúzták  meg Róna József szobrászművész  Klapka György-szobrát, majd  a Duna Menti Múzeum kertjében a Berecz Gyula komáromi szobrászművész által készített Jókai Mór-szobrot Balogh Katalin cserkésztiszt, csapatparancsnok vezetésével. (2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat)

(Fotó: 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat)

***

Bátorság, egység és bizalom

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke magánemberként a komáromi Klapka-szobornál szintén megemlékezett március idusáról. Mint a közösségi oldalán írja: Idézzük meg a régmúlt idők, dicső tavaszok ragyogó tetteit és merítsünk erőt legendás elődeink bátor szabadságvágyából. Ünnepeljünk hát, s ne feledjük: „Bátorság, egység és bizalom! És sorsunk kétes nem lehet.”

(Fotó: Fekete Irén, facebook)

***

Szűk körű megemlékezés Sárosfán

A sárosfai kisiskola diákjai március 13-án délelőtt kisétáltak a sárosfai temetőbe és  szűk körben emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A Bittó család sírboltjánál elszavalták a verseket, melyekkel a megemlékezésre készültek. Földváry Terézia polgármesterrel együtt lerótták tiszteletüket a hősök előtt, elhelyezték a koszorúkat, majd mécseseket gyújtottak.

„Nagyon sajnáljuk, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel  nem tarthattuk meg a megemlékezést  közösen, ahogy minden évben szoktuk. Egészségünk azonban mindennél fontosabb. Egyénenként viszont mindannyian kisétálhatunk a sárosfai temetőbe. Gyújtsunk egy gyertyát  a márciusi hősök tiszteletére!”

– mondta a polgármester.

(Fotó: Sárosfa község)

***

Így emlékeztek Párkányban

Március 14-én, a pákányi kopjafánál a Csemadok Párkányi Alapszervezete, valamint a Memoriae Patrum Honismereti Társulás és néhány járókelő emlékezett. A két civil szervezet tagjai  magánemberként elhelyezték az emlékezés koszorúit és gyertyagyújtással emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire. (BT.)

Csemadok Párkányi Alapszervezet vezetőségi tagjai (Fotó: Bréda Tibadar)

***

Áldott legyen emléke a márciusi ifjúságnak!

– hagyta ránk örökül a már jelmondattá vált üzenetet Pósa Lajos. Ezt tartották szem előtt a felvidéki magyar tanintézmények pedagógusai és diáksága, így az iskola falai között a legtöbb helyen, ünnepet varázsoltak a kényszerszünet előtti napokban.

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Köbölkúton a Stampay iskola legidősebb tanulói táncos – zenés műsorral készültek. A nagyközönség előtt, a bevezetett egészségügyi tilalom miatt nem, de az iskolában előadták a gonddal tanult történelmi visszaemlékezést. Az előadás után ezt írták ki az iskola internetes üzenőfalára: „Nem hagyhattuk ki! A sok felkészülés meghozta gyümölcsét. Megérte! Ha nézők nélkül is, de előadtuk ünnepi műsorunkat. Köszönet érte Pintér, – Hegedűs, – és Codner tanító néni! Üdvözlettel a 9. osztály tanulói”.

Szőgyénben és Nagyölveden az óvodákban kézműves foglalkozás köré csoportosult az ünnep. Így a legkisebbek nagyméretű kokárdákba varázsolták a három színt, az erőt, a hűséget és a reményt.
A nagyölvedi iskolában kitűzők készültek Petőfi Sándor arcképével, majd az alsó és felső tagozatos tanulók és a pedagógusok zenés összeállításokkal adóztak az 1848. március idusán történt eseményeknek.

A szőgyéni és az ölvedi óvodások (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szőgyénben a Csongrádyban az osztályokban tartották meg az emlékórákat. Rendhagyó foglalkozásokkal készültek az osztályfőnökök, ünnepi hangulatokat varázsolva kicsiknek és nagyoknak. Az iskolában dolgozó Polák-házaspár egy-egy történelmi társasjátékot készített erre az alkalomra. A gyerekek élvezték az ismeretszerzés játékos formáját. Az egyik társasjáték a Pilvax kávéháztól a Landerer nyomdáig vezette el a játékosokat, miközben megszerezték a Jókai nevéhez fűződő 12 pontot. A másik társasjáték szintén a Pilvaxba repítette el a tanulókat, miközben Petőfi, Irinyi, Jókai és Vasvári szerepében a Nemzeti Színházba kellett eljutni.

Végezetül az igazgatóság és a diákönkormányzat képviselői, a cserkészek díszőrsége mellett koszorút helyeztek el az iskola udvarán, Görgei Artúr tábornok szobránál. (BK)

***

Balogfalván a kopjafánál koszorúztak

„Az óvintézkedéseket betartva, március 13-án Balogfalva polgármesterével
elhelyezték a megemlékezés koszorúját a kopjafánál” – közölte Szabó
Gábor a Csemadok helyi alapszervezetének nevében, arra kérve mindenkit, hogy otthon is
emlékezzen meg a szabadságharc hőseiről. Üzenetét Széchenyi István szavaival
fogalmazta meg: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jövőn.” (HE)

***