A Magyar Közösség Pártja, mint a felvidéki magyar nemzetközösség legmeghatározóbb politikai képviselete az alábbi javaslatokkal fordult a Matovič-kormányhoz, arra kérve a kormányfőt és hivatalát, hogy amennyiben módjukban áll, a készülő kormányprogram kapcsán vegyék figyelembe a Szlovákiában kisebbségben élő legnagyobb nemzeti közösség elvárásait is.

Egyebek mellett kértük az átfogó kisebbségi alkotmánytörvény elfogadását, amely szavatolná jogainkat és biztosítaná ezen jogok gyakorlásának anyagi keretét, a közszolgálati médiában a számarányunknak megfelelő műsoridő biztosítását, az önkormányzati és oktatásügyi autonómia megerősítését és a működéséhez szükséges finanszírozás biztosítását.

Felhívtuk az illetékesek figyelmét arra is, hogy a szlovák nyelv oktatási módszertanát szükséges lenne közelíteni az idegen nyelvek oktatásában bevált gyakorlathoz.
Javasoltuk, hogy a helyi népszavazás eredménye kötelező érvényű legyen, azt semmilyen felsőbb szerv vagy hivatal nem lehetetleníthesse el.

Továbbá az önkormányzatok finanszírozásának reformja kapcsán kértük a bevételi források nagyobb diverzifikálását és a tengerszint feletti magasság alapján megállapított együttható, illetve a lakossági együttható eltörlését, valamint a megyei önkormányzati rendszer felülvizsgálását, a történelmileg, gazdaságilag és társadalmilag egységet alkotó térségek egy megyébe sorolását. Így például a Duna menti, Erdőháti, Gömör-Nógrádi, Szepességi stb. megyék létrehozását és több, jelenleg állami jogkörrel való felruházását.

Kértük továbbá az R2-es és R7-es gyorsforgalmi utak mielőbbi befejezését és rákötését a D1-es autópályára Nagymihály és Tőketerebes irányában, valamint az R7-es út déli, Érsekújvár alatti nyomvonalának megvalósítását, illetve Dunaszerdahely és Komárom gyorsforgalmi átkötését.