(Fotó: Gajdács Mónika)

Május elejével az ipolysági Gajdács Mónika személyében új munkatárssal bővült az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásügyi részlege. A közel húsz évnyi tapasztalattal rendelkező tanárnő Prékop Mária távozása után a nemzetiségi főosztály megbízott vezetője lett.

„Április elején kaptam Filip Mónika államtitkártól a felkérést. Megkeresésének célja az emberi erőforrások erősítése a minisztérium kötelékében. Május elején foglaltam el a posztot” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Gajdács Mónika.

Kölcsönös megegyezéssel május első napjaiban távozott a részleg korábbi vezetője, Prékop Mária. Az államtitkár megbízásából Gajdács Mónika irányítja a főosztályt.

Közös névnapi köszöntés, Filip Mónika államtitkár és Gajdács Mónika (Fotó: Filip Mónika, Facebook)

A megbízott vezető 2001-től az ipolysági Szondy György Gimnázium matematika és kémia szakos pedagógusa. Nyolc éven át vezette az iskolatanácsot. Ennek köszönhetően is gyakorlati áttekintése van az iskolaügy berkeiben.

 „Gyakorlati emberként érkeztem a minisztériumba. Tizenkilenc éve tanítok nemzetiségi iskolában, tehát átlátom a kisebbségi iskolák helyzetét, problémáit. Most hivatalnok pedagógusként szeretném segíteni a felvidéki kisebbségi iskolákat”

– emelte ki megkeresésünkre.

Hozzátette: a támogatásokkal, valamint a segítségnyújtással a kisebbségi tanintézmények presztízsének emelése is a célja.

A nemzetiségi iskolák tekintetébe a legjelentősebb problémának tartja a szlovák nyelv oktatásának jelenleg használt módszertanát.

Három fő prioritást fogalmazott meg 

Egyetértve az államtitkárral a megbízott osztályvezető is úgy látja, hogy változtatni kell a szlovák nyelv tanításának módszertanán. Mint ismeretes, a szlovák nyelv már idegen nyelvként tanítható a kisebbségi oktatási intézményekben. Ám ehhez hiányzik a megfelelő módszertan.

Szakemberek bevonásával szeretnénk kidolgozni az új módszertant, melyre alapozva az alapiskola első évfolyamaitól már idegen nyelvként taníthatnánk a szlovák nyelvet

– jegyezte meg.

További prioritásai közé sorolta a középiskolák tantárgyköri versenyein a kisebbségi nyelv használatát. Jelenleg a középiskolák első évfolyamában az alapiskolás évfolyamokkal egyetemben magyar nyelven versenyezhetnek, ám a középiskolák felsőbb évfolyamaiban ez már nem biztosított. „A tantárgyköri versenyeken a nemzetiségi iskolák diákjainak jogukban áll anyanyelven versenyezni. Tapasztaljuk, hogy számos magyar diák azért nem vesz részt a versenyeken, mert azok csupán államnyelven folynak” – magyarázta. Mint jelezte: ennek orvoslására már tett is javaslatot az államtitkárnak.

A felvidéki magyar tanintézmények országos versenyeinek minisztériumi elismerése és támogatásának előmozdítása szintúgy a prioritásai közé tartozik.

Jelenleg a kisebbségi iskolák országos szintű versenyeit a szaktárca nem támogatja. Az ilyen jellegű megmérettetésből akad bőven a Felvidéken, elég a Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnokságára vagy a Felvidéki Magyar Matematikaversenyre gondolni.

Az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásügyi részlege foglalkozik a magyar tanintézmények mellett a ruszin, ukrán, roma, bolgár és német iskolákkal is. A nemzetiségi főosztály munkatársainak köre fokozatosan bővül. Ennek erősítése az egyik prioritása a március végén kinevezett, csábi származású államtitkárnak. A magyar mellett jelenleg ruszin és roma tanácsadó alkotja a részleget.

(Fotó: Gajdács Mónika)

A részleg vezetője szakemberek és a munkatársak bevonásával javaslatokat fogalmaz meg, melyeket az államtitkárnak tolmácsol.

„Megfelelő csapat összeállításával kidolgozott ötleteinket az államtitkár terjeszti a tárca vezetése elé. A mostani felállás mellett biztos vagyok benne, hogy a kisebbségi oktatásügy helyzetén pozitívan tudunk változtatni”

– fogalmazott végezetül Gajdács Mónika.