Glatter Jónás és Radnóti Miklós emléktáblája Rimaszécsen (Fotó: Zemko István/Felvidék.ma

Rimaszécsen, Radnóti Miklós emléktáblájánál 2009-től emlékeznek meg. A Rimaszécsi Vállalkozói és Polgári Szövetség vezetősége a koronavírus-járvány idején szűk körben emlékezett meg a költő születésének 111. évfordulója alkalmából.

Radnóti Miklós (eredetileg Glatter; egyéb névváltozatai: Radnói, Radnóczi) Budapesten, Lipótvárosban született 1909. május 5-én. A magyar költőnek, a modern magyar líra kiemelkedő képviselőjének családja gömöri származású.

Radnóti Miklós édesapja, Glatter Jakab Nemesradnóton született 1874. március 1-én, kereskedő és nagy utazó volt, többek közt az erdélyi, a Kisküküllő menti Radnót településen is működtetett üzemet. Radnóti születésekor anyja és ikertestvére meghaltak. Édesapja később, 1911-ben az erdélyi gyökerű Molnár Ilonát vette feleségül. Másik gyermekük, Radnóti Miklós féltestvére, a szintén költő Ágnes (1914. május 23. – 1944) az Erdélyi nevet vette fel a Glatter helyett. Apjuk, Jakab 1921-ben agyvérzésben hunyt el, Radnóti csak ekkor tudta meg, hogy Molnár Ilona nem az édes-, hanem a nevelőanyja. Nemesradnóton a B. Kovács István vezette Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás által 2004-től emléktábla és 2006-tól szobor őrzi Radnóti Miklós emlékét, de nincs kultusza a faluban a megemlékezéseknek. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete egyszer, 2014-ben szervezett itt főhajtást.

Radnóti Miklós kézzel írt családfája

Apai nagyapjuk, Glatter Jónás (1822-1886) Rozsnyóról származott. Kocsmárosként több gömöri településen is dolgozott feleségével, Groszman Katalinnal (1846-1899), aki Uzapanyiton született. 1874 idején épp Nemesradnóton kocsmároskodtak, amikor fiuk, Glatter Jakab megszületett. Rövid ideig tartózkodtak itt, Rimaszécsre költöztek tovább, ott is nyugszanak a benőtt zsidó temetőben. Legutóbb a versvándor eredt a költő nyomába, s megállt Rimaszécsen is.

Rimaszécsen még áll az a ház, ahol Glatter Jónás élt. A nagyapa és a költő tiszteletére, a gömöri családi szálak erősítésére szintén a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás helyezett el emléktáblát 2009-ben Gál Ferenc magánvállalkozó támogatásával.

Radnóti családja még a galíciai zsidóüldözések elől menekült a Felvidékre. Radnóti dédszülei: Grosz Izrael, Weisz Léni; Weisz Jákob (1824–1869) és Reif Cecília (1831–1873) voltak. Radnóti Miklós tragikus körülmények között született és úgy is halt meg 1944-ben. Budapesten, a Kerepesi úti temetőben nyugszik.

Győry Magdolna és Zemko István felvételei