A Szlovák Földalap kezdeményezésére több millió euró értékű ingatlant akar elkobozni az állam egyes személyektől, mégpedig azzal az indokkal, hogy a jogosultak felmenői magyar nemzetiségűek voltak és ezért a Beneš-dekrétumok értelmében földjeiket a tulajdonosaiktól már korábban el kellett volna kobozni.

Az Új Egység Mozgalom, melyet a felvidéki magyar társadalom önvédelmi reflexe és megmaradásáért vívott küzdelme hívott életre, mélységesen elítél mindennemű faji, etnikai és rasszista megkülönböztetést, legfőképpen, ha az a magyar nemzetrész felé irányul.

Követeljük a kollektív bűnösség elvét alkalmazó, rasszista és megbélyegző Beneš-dekrétumok mielőbbi eltörlését!

Ezért mi, az Új Egység Mozgalom tagjai kijelentjük, hogy a jövőben a tüntetésektől és akár a polgári engedetlenségtől sem riadunk vissza annak érdekében, hogy ez a történelmi gyalázat egyszer és mindenkorra hatályon kívül helyeztessék.

A nyilatkozat aláírói:

Samu István
Mikóczy Zoltán
Iván László
Sohajda Péter
Balázs F. Attila
Németh Titusz
Borka Zoltán
Végh Tamás