Köpöncei Péter, Palást polgrmestere (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Múlt szombaton a Magyar Közösség Pártja farnadi kongresszusán választotta meg a párt új elnökségét. Mint ismeretes, az MKP országos elnöke Forró Krisztián lett, a küldöttek az Országos Tanács elnökévé pedig a palásti Köpöncei Pétert választották.

Megválasztása kapcsán a közéleti tevékenységéről, az MKP-ban való szerepvállalásáról, valamint céljairól és terveiről is szólt a Felvidék-ma-nak adott interjúban a Palást polgármestereként is tevékenykedő Köpöncei Péter.

Mind a politikai és a közéleti, civil tevékenységét Paláston kezdte. Melyek voltak a főbb állomások?

Tősgyökeres palástiként a községben élek, a politikai életemet is itt kezdtem. Az elmúlt években az MKP Palásti Helyi Szervezetének a vezetője vagyok, illetve huzamosabb ideje tagja járási vezetőségnek, emellett az elmúlt két ciklusban az országos tanács tagjaként is tevékenykedtem. 2018 végétől vezetem szülőfalumat, Palástot.

A helyi közéletbe már fiatalon bekapcsolódtam. Rendezvények szervezését, illetve ezek mentorálását már huzamosabb ideje végzem civil szervezeteken belül. Gyermekként bekapcsolódtam a cserkészetbe. Immár huzamosabb ideje dolgozom a PERMEO Polgári Társulásban, mely kulturális és társadalmi tevékenységet folytat. A civil szervezet a falu összes korosztályát megszólítja. Számos kirándulást szerveztünk, évente megemlékezünk a palásti csatáról. Emellett társszervezői, illetve segítői vagyunk a község rendezvényeinek. Az időseknek teadélutánokat szervezünk, karácsonykor szeretetcsomagot osztunk. Emellett felkaroltuk a falumúzeumot, lehetőségeinkhez mérten fokozatosan megújul az intézmény épülete.

A helyi önkéntes tűzoltóság tagja is vagyok. Helyi szinten támogatok minden értelmes, a közösségünk épülését szolgáló kezdeményezést.

Köpöncei Péter, a szervezet elnöke a különleges „Permeo” pogácsával kínálja a a teadélután vendégeit (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Tanulmányaimat nagyrészt anyanyelvemen folytattam. Az alapiskolát szülőfalumban végeztem, majd az ipolysági magyar gimnáziumban érettségiztem. Az anyanyelvi oktatás remek alapot nyújtott formálódó életemnek. Mérnöki diplomámat már szlovák közegben szereztem.

Hogyan jött a felkérés az Országos Tanács elnökjelöltségére?

Elsőként a járási elnökség javasolt az OT élére. A jelöltség egyben a párton belül a Lévai járás megmérettetése is volt. A falu vezetése és az Országos Tanács elnöksége között párhuzamot vonhatunk, mindkét pozíció egy testület vezetéséről szól. Az irányítási készség szükséges mindkét pozíciónál. Végül az országos kongresszus küldöttei szavaztak meg.

Forró Krisztián MKP-elnök, illetve Őry Péter korábbi OT-elnök gratulál Köpöncei Péternek (Fotó: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

 

A július 18-ai tisztújítás után felálló vezetés megbízatása rövid időre szól. Mit lehet ennyi idő alatt elérni? Milyen célok mentén fog neki a munkának?

A megbízatási időszak végleges dátuma 2022. december 31-e.

A tisztújítást követően a vezetőség célja, hogy összehozza a magyar egységet.

Az egység megteremtésével átalakulnak a struktúrák, mely magával hozza többek között az MKP alapszabályzatának átértékelődését is. Ennek elérésekor érne véget a megbízatási időnk. Ebből is adódnak a céljaim: hatékony kommunikáció a párton belül és az alapszabály módosításának elérése.

Specifikus szerepkörként az OT elnöke egyfajta kommunikációs hidat alkot az MKP vezetősége és a párt alapstruktúrái között. Itt a cél az, hogy a párt felsőbb struktúrájának a gondolatmenetét, döntéseinek a hátterét érthető módon kommunikáljuk le. Emellett az alapszabály módosítása is terítékre kerül. Ennek kapcsán a célunk az, hogy egy olyan alapszabályt hozzunk létre, melyben mindenki megtalálja a maga helyét, képviselve a különféle szemléleteket. Az alapvető cél a magyar egység megteremtése, mely összekovácsolja a felvidéki magyarságot.

A civil szervezet több közösségépítő rendezvényt szervez Paláston (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Milyennek látja a felvidéki magyar közösséget?

Mint tapasztalom, a felvidéki magyar közösség vágyik a magyar egységre, csak mindannyian másként képzelik el az egység megteremtését.

A mostani parlamenti választások is megmutatták, hogy az MKP rendelkezik egy erős bázissal, melyre számíthat. Ez a pártot egy kezdeményező szerep betöltésére predesztinálja a kitűzött cél elérése érdekében.

Egy lévai járásbeli kisebb településről érkezik a posztra. Az Ipoly menti palóc közeg hatása megmutatkozik a látásmódjában is?

Az MKP mindenkori vezetőségének jelentős része Nyitra, illetve és Nagyszombat megyéből való. Én nem a tömbmagyarsági térségből vagyok, s ez a látásmódomra is kihat. Az Ipoly mente eme vidéke ugyan még nem szórványosodó térség, ám a helyzetünkből kifolyólag jobban megértem Kelet-Szlovákiában, illetve a szórványvidéken élők gondjait, terheit. S ezeket talán jobban fogom tudni tolmácsolni a vezetőség felé is.