A Határtalan képzőművészet című tárlatok szervezői – a Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület és a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány – kurátorai  (Miglinczi Éva, Kövesdi Mónika, Blaskó Árpád és Brenner J. János) ezúttal tizenkét-tizenkét határon túli fiatal alkotót kértek fel bemutatkozásra Szabadka, Zenta, Révkomárom és Tata galériáiban.

Az utolsó helyszínen – Tatán – tizenkét, a városban élő vagy onnan elszármazott fiatal művész is csatlakozik a rendezvényhez.

A Kernstok Károly Művészeti Alapítvány és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében 2015-ben valósult meg a Két határon túl című kiállítás-sorozat.

A felvidéki és a vajdasági magyar képzőművészek nagy és közép generációjának művei mellett már megjelent néhány fiatal műtárgy együttese is a tárlatokon.

Akkor szembetűnő volt, hogy a felvidékiek konzervatív látásmódjához képest a délvidéki régióban élők milyen gyorsan reagálnak a körülöttük lévő világ változásaira, másrészt hagyományaikat mennyire újszerű látásmódban közvetítik.

Áttekintve a bemutatásra kerülő alkotásokon megállapítható, hogy e fiatal generáció tagjai, legyenek délvidéki vagy felvidéki származásúak, mennyire progresszívan, egyéni komponálóerővel formálták gondolataikat.

Munkáikon – határon innen és túl – a képpé/tárggyá formálásban a bejáratott formák megújítása, a határtalan teremtőkészség mutatkozik meg, s néhol sokkolóan fogalmazzák meg korunk megoldásra váró problémáit.

A kiállítások szervezésekor két alapkritériumot tartottak szem előtt. A felkért fiatal nemzedék életkorát negyven évben maximálták, s azt, hogy művészeti egyetemet/akadémiát végzett alkotók legyenek beválogatva a kiállítás-projektbe.

Vezérmotívumot – tematikát – nem adtak meg, ennek ellenére a közös műtárgy-kollekcióból egy karakteres vizuális világ állt össze.

A szimbolikus jegyekből, textusokból és textúrákból, a direkt képi utalásokból kirajzolódik a közép-európai „hovatartozás”, az egyén identitása.

A komáromi tárlatmegnyitóra 2020. augusztus 14-én kerül sor.