Fotó: Somorjai Katolikusok facebook oldala

Ritka esemény a mai világban, ha szobrot avatnak egy városban. Miért nem költik járdára vagy játszótérre a pénzt, kérdezik egyesek. Az is ritkaságnak számít, ha egy keresztet avatnak fel valahol, annak ellenére, hogy a hanyatló nyugattal ellentétben a Felvidék még valamilyen módon őrzi keresztény gyökereit. S még ritkább, hogy egy monumentális, négyméteres keresztet avatnak fel, ráadásul a város közepén. Még akkor is, ha a mi esetünkben a somorjai katolikus templom eleve a város közepén helyezkedik el, és a keresztet az egyházközség területén avatták fel, egy átfogó területrendezés megkoronázásaként. 

A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén tartott szentmisét és magát a kereszt felszentelését Bošňák András, szenci káplán végezte.

A masszív, éjszakai fénynél is tiszteletet parancsoló kereszt hétfői felavatásáról Myjavec Pál somorjai plébánost kérdeztük:

Kimondottan jól sikerült a terület rendbetétele. Elégedett?

Az ember sohasem lehet elégedett, de a kereszt központi eleme lesz a Kolostor utcának. Szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik bármilyen módon, anyagilag vagy szellemileg közreműködtek abban, hogy a templom melletti tereprendezés megvalósulhatott, és hogy felállíthattuk a keresztet, Pavol Dubina szobrászművész alkotását.

Bizonyára jelentős összegeket kellett mozgósítani ahhoz, hogy az egész terület úgy nézzen ki, mint most.

A tereprendezés 54 ezer euróba került, ebből 45 ezret a Szlovák Gázművek Alapítványa bocsájtott az egyházközség rendelkezésére. A több mint 600 kilós kereszt pedig – melyet bronzból alkotott meg a művész – közel 26 ezer euróba került. A munkálatok ezzel még korántsem fejeződtek be, hiszen a kolostor hátsó traktusa melletti részt is rendezni kell, ez mindent beszámítva megközelítőleg 70 ezer euróba fog kerülni.

Mit jelent az Ön számára a kereszt?

Számomra a kereszt a hála jele, mert a keresztből fakad nemcsak a mi megváltásunk, az üdvösségünk, hanem a papi hatalom is, melynek köszönhetően én az Isten kegyelmét hozhatom el Önöknek.

Miért alkotta „lyukasra” a szobrász a kereszt felső felét?

A művész fő célja az volt, hogy a kereszten lévő kis keresztben, mely este világít, Krisztus körvonalait hozza ki, illetve az, hogy az emberek felismerjék azt a megvilágításkor.

Fotó: Méry János

Mit gondol, hogy viszonyulnak az emberek a kereszthez?

Nagy dolog, hogy egy kisvárosban egy négyméteres kereszt felállíttatott, hiszen ez is Krisztusra irányítja az emberek figyelmét.

Sokat gondolkodtak azon, hogy hova helyezzék?

Az elhelyezést szándékosan úgy oldottuk meg, hogy mindenhonnan látszódjon: a Fő utcáról, az Iskola utcáról, s a Kolostor utcáról is. A templom melletti, régebben elkerített területet revitalizálni kellett, így kézenfekvő volt, hogy itt kapjon helyet az alkotás. Végezetül pedig hadd köszönjem meg, hogy a kereszt tiszteletére, a keresztre feszített és feltámadott Krisztus tiszteletére vannak itt még áldozatkész, adakozó hívek, akik kiállnak a szent ügyek mellett. Isten fizesse meg nekik!