Már olvasható a Református Újság gyülekezeti tájékoztató szeptemberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Géresi Róbert püspökhelyettes címlapon olvasható jegyzetében az elmúlt hónapok eseményeire reagált. Mint írja: „Az a tanítási mód, amiről a Biblia ír, szinte eltűnni látszik a mai családok életéből. Ebben az esetben nem néhány hónapos a kihagyás, hanem generációk óta nagyon háttérbe szorult. A Szentírás a tanításról nem pusztán mint ismeretátadásról beszél, hanem mint annak a felismerésnek a továbbadásáról, melyben ott van Isten akarata és ott vannak az Isten rendelkezései és tanácsai.”

Részben hasonló témát boncolgat Csoma Annamária, amint olvashatjuk: „Sokan és sokszor kérdezhetjük, ha az Isten jó, miért szabadít ránk mindenféle veszedelmet…?! A válasz: a hitünk miatt. Talán nem benne kellene a hibát keresni, hanem magunkban. Ideje lenne nem mindig felelősségre vonni a Jóistent, hanem elkezdeni valóban hinni benne, hogy ha valami nehézség adódik az életben, akkor abból Ő meg tud szabadítani bennünket. Erre lenne szüksége a világnak: hitre!“

A szeptemberi lapszám beszámol a felvidéki gyülekezetek utóbbi heteinek történéseiről. Olvashatunk többek között az Ipolysági Református Gyülekezet napközis táboráról, amelynek a központjában a tízparancsolat állt. Kassán református óvoda nyílik, az Óváros patinás részén jött létre az oktatási intézmény. Nt. Nagy Ákos Róbertet 20 évnyi szolgálata alkalmából köszöntötték Hanván. Testvérgyülekezeti találkozót szerveztek Biste-Füzérkajatán. A Lelkészegyesület Baráti Köre Sárospatakon rendezte meg éves találkozóját.

A szeptemberi lapszám több augusztus huszadikai megemlékezésről is szól. Tudósítást olvashatunk a kassai ünnepségről, valamint a spliti ünnepi alkalomról is.

Folytatódik Mihályi Molnár László Trianon századik évfordulójához kapcsolódó sorozata. A Kárpát-medencei reformátusság rovat ezúttal a trianoni békediktátum utáni Erdélybe kalauzolja el az olvasót.

Nem maradhat el a fiatalok állandó rovata, illetve a októberi bibliaolvasó vezérfonál sem.