Rendhagyó körülmények között nyitotta meg ma a 2020/2021-es akadémiai tanévet Juhász György rektor a Selye János Egyetemen. A vírushelyzetre való tekintettel az ünnepi eseményt online közvetítette az egyetem a vendégek és a hallgatók jelenléte nélkül.

Juhász György köszöntőjében elmondta, a járvány tavasz óta az életünk minden területét befolyásolja, így az egyetemét is.

„A koronavírus-járvány miatt több egyetemi rendezvényünk is elmaradt, néhányat pedig az új helyzethez alkalmazkodva valósítottunk meg, így van ez a mai tanévnyitónkkal is”

– foglalta össze, felsorolva, hogy az egyetem fennállásának 15. évfordulóját ünnepelve a tavalyi akadémiai évben számos tudományos-ismeretterjesztő előadássorozatot indítottak, amelyeken az egyetem hallgatói mellett Komárom középiskolásai és polgárai is részt vettek.

„A koronavírus márciusi beköszönte és a veszélyhelyzet kihirdetése több óvintézkedést követelt tőlünk is. Ennek ellenére a 2020-as évi egyetemi tudományos diákköri konferencia a hallgatók nagyszámú részvétele mellett, rendhagyó körülmények között zajlott. A benevezett 50 munka 8 szekcióban került szakmai értékelésre, az egész folyamat a hallgatók és a bírálóbizottságok tagjainak fizikai jelenléte nélkül történt. Sajnos, az olyan hagyományos rendezvényünket, mint a Komáromi Egyetemi Napok, az alkalmazottak nyári szemeszterbúcsúztató kerti partija, vagy éppen a most esedékes gólyatábor, le kellett mondanunk” – fogalmazott Juhász György.

Emlékeztetett: március 10-től a jelenléti oktatás formáit felváltotta a távoktatás. A veszélyhelyzet kihirdetése után felfüggesztették a mobilitási programokon belül a külföldre való kiutazás lehetőségét és a külföldről érkező vendégek fogadását, az egyetem szükségállapotban üzemelt.

A magyarországi határzár miatt módosítaniuk kellett a hallgatók beiratkozási feltételeit is, így a magyarországi hallgatók személyes jelenlétét mellőzve az elsőévesek beiratkozása is elektronikus úton történt – mutatott rá a rektor.

Virtuális keretek között zajlott szeptember 10-11-én a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciájának 12. évfolyama is az elmúlt napokban, amelyet 10 szekcióban, 125 fő részvételével rendeztek meg a résztvevők fizikai jelenléte nélkül. „Az egyes előadások anyagai szekciók szerinti válogatásban, konferenciakötet formájában kerülnek publikálásra, amelyet a szervezők minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé tesznek az interneten” – jegyezte meg.

Bővített tanulmányi programkínálat és hallgatói létszámok

Juhász György, az egyetem rektora kiemelte, hogy az elmúlt időszakban sikerrel bővítették a tanulmányi programkínálatukat is, a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar a Matematika és informatika oktatásának elmélete doktori programmal, valamint az Alkalmazott informatika mesterszintű tanulmányi programmal lett gazdagabb.

Hagyományaikhoz híven e rendhagyó, virtuális tanévnyitón is ismertette Juhász György a hallgatói létszámokat, amelyek – mint felhívta a figyelmet –, még nem véglegesek, hiszen a hallgatói létszámok minden év október 31-ével kerülnek országos szinten véglegesítésre.

A most induló akadémiai évben összesen 1886-an iratkoztak be az egyetemre. A beiratkozott hallgatói összlétszámok karok szerinti megoszlása a következő: a Tanárképző Karon 929 hallgató,a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon 893 hallgató,  a Református Teológiai Karon pedig 64 hallgató tanul.

Az elmúlt akadémiai évben összesen 418 végzős hallgatóból 233 a Tanárképző Karon, 169 a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon és 16 a Református Teológiai Karon végzett – hangzott el.

A Selye János Egyetem rektora köszöntője végén a hallgatókhoz intézett szavaiban kihangsúlyozta: az egyetemi évek nemcsak szakmai szempontból meghatározóak számukra, hanem emberi és erkölcsi szempontból is.

„Az elkövetkező időszak a megalapozás időszaka lesz. Az egyetemi campuslét felhőtlensége és felszabadultsága mellett kemény munka vár Önökre. Az aktuális járványügyi helyzet függvényében az oktatás módja is különböző lehet, a jelenléti formát az elmúlt szemeszterhez hasonlóan ismét felválthatja a távoktatás” – húzta alá.

A 2020/21-es akadémiai év küszöbén arra kérte a hallgatókat, hogy a megosztottságot mellőzve, közös erőfeszítéssel, az intézmény érdekeit szem előtt tartva munkálkodjanak a Selye János Egyetem jó hírnevének öregbítésén.

A rendhagyó módon megtartott tanévnyitón az egyetem rektora mellett csupán az egyetem rektorhelyettesei és dékánjai vettek részt. A rektori köszöntő után került sor a SJE Tanárkéző Kara dékánjának, Horváth Kingának a beiktatására. Ezután a Rektori díjban részesültek névsorát olvasták fel, végezetül az SJE Hallgatói Önkormányzatának elnöke Páldi Ádám üdvözölte az online hallgatóságot.