A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége – az országos járványhelyzetre és az iskolák kényszerszünetére reagálva – még április elején felhívást tett közzé óvodás gyermekek, alapiskolás tanulók és középiskolás diákok részére Koronavírus idején címmel.

A pályázat céljai között szerepelt, hogy ösztönözzük az érdeklődő gyermeket, fiatalt, fejezze ki az aktuális helyzettel kapcsolatos gondolatait, érzéseit egy-egy saját alkotásban. A 319 pályázó – köztük óvodások, alap- és középiskolások – nem csupán a felvidéki intézményeket, hanem a határon túliakat is képviselte. Az értékelést kategóriánként más-más szakmai zsűri végezte, volt köztük pedagógus, nyomdai grafikus, művésztanár, egyetemi oktató, költő, újságíró, fotós és operatőr is. A 365 beérkező rajz, vers, próza és fotó mindegyike arany, ezüst vagy bronz besorolást kapott.

A szervezők a legjobb alkotásokat szerették volna megőrizni az utókornak, bemutatni az érdeklődőknek, így született a 95 arany sávos alkotásból összeállított Koronavírus idején című gyermekantológia.

A kötet bevezetőjében erről így ír Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke:

„Kiadványunkban a leg­jobbak alkotásait egy embert próbáló időszak lenyomataként megőrizzük az utókor számára. Megerősítjük, amit mindannyian régóta tudunk, hogy a művészet gyönyörködtet, gyógyít és megtanít megérteni, elviselni és feldolgozni az élet árnyékos történéseit.”

Az érdeklődő, ha belelapoz a színes és tartalmas kiadványba, megtalálja benne a pályázat részletes kiértékelését, a zsűri tagjainak nevét, a beérkezett művek számát, a pályázók teljes listáját. A gyermekmunkák bemutatása kategóriánként látható, óvoda, alapiskola alsó és felső tagozata, s középiskola szerint.

A „Koronavírus idején” című kreatív pályázat eredményhirdetése

Érdemes csemegézni a zsűri által megfogalmazott szöveges értékelésekből:

Fantasztikus rajzok, festmények, ötletek tárultak elém. A gyerekek valóban igazi érzelmekről, át­élésekről adtak vallomást rajzaikban, némelyik puritánabb, de annál ötletesebb, némelyik fan­tasztikusan aprólékos mozzanatokkal telítve. (Keszegh Ivett)

Szeretnénk gratulálni az alkotóknak, szüleiknek és tanáraiknak a szép és gondolatteljes alko­tásokhoz és az SZMPSZ-nek, hogy országhatárokon átívelve, a digitális technika eszközeinek segítségével megvalósították az al­kotások értékelését, a gyerekek díjazását. (Török Zita, Igazgyöngy AMI)

Covid mindent visz! – mondhatnánk keserédes iróniával. De ez végképp nem igaz! Nagy örö­mömre szolgált az alap-és középiskolás diákok kisebb-nagyobb eszmefuttatásait, életérzéseit olvasni. (Hrbácsek Noszek Magdaléna)

Feltételeztem, hogy a pályamunkákat a felállított szempontjaim alap­ján könnyű lesz majd értékelni, az első tíz pró­za elolvasása után mégis úgy éreztem magam, mint anno gimiben a matekdolgozat felett – fo­galmam sem volt, miképp születik majd korrekt eredmény. Ezek a diákok ugyanis tudnak írni. (Ifj. Olláry Ildikó)

A fiatalok győztek! Szavakkal, gondolatokkal, hangulatokkal, érzésekkel és érzelmekkel győzték le a karantént, a bezártságot. (Molnár Judit)

A pályázat (legyen az irodalmi vagy képzőművé­szeti) olyan, mint a mesebeli próbatétel: kaland is, kihívás is, öröm is, bátorság is. …Az új élmények megverselése izgalmas feladat, ami arra is lehetőséget adott a pályázóknak, hogy megértsék mindazt, ami körülöttük zajlott-zaj­lik. (N. Tóth Anikó)

Bátran mertek önmaguk, s a helyzet paródiájává válni, könnyedén írtak fontos dolgokat. Itt kezdődik és valahol itt, ezért van helye a világ­ban a művészetnek. (Laboda Róbert)

Találkoz­hattunk kiváló ötletekkel, meghökkentő rímekkel, egyéni nézőpontokkal és megoldásokkal, még versbe szedett interjú is készült a koronavírussal. (Z. Németh István)

A fotográfia a pillanat emlékműve… A beküldött képek is bizonyítják, hogy gyermekeink nemcsak néznek, de meglátják a veszély köze­pette is a lényeget, képesek megmutatni, hogy tele vannak szeretettel, adni akarnak. (Pézman – Kiss Zoltán)

A kötet gyermekszerzőit a SZMPSZ megajándékozza a kiadvány egy példányával, melyet postai úton juttatnak el számukra.

 A Felvidék.ma portál közzéteszi olvasói számára a Koronavírus idején gyermekantológiában megjelent legjobb képzőművészeti alkotásokat, prózai műveket, verseket és fotókat.