Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap novemberi száma. Az alábbiakban a lap tartalmából válogattunk.

A Honti Lapok is több cikkben számol be az október 31-én és november 1-én lezajlott országos tesztelésről.

„Valószínűleg a türelem és a tolerancia legnagyobb próbáján estünk át, éspedig a szlovákiai országos tesztelésen. Szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani: a polgároknak a tisztességes részvételükért, a tanúsított figyelmességért, a türelmességükért, hogy időt szakítottak arra, hogy együtt tegyünk valamit, ami megmentheti embertársaink életét is. Ez a példátlan feladat próbára tette kollégáimat és az egész hivatalt, amikor a szinte folytonosan változó feltételek közepette kellett megszerveznünk több mint 4500 ember tesztelését. A tesztelés sikeres lebonyolításának megszervezésébe egy egész team kapcsolódott be“ – olvasható bevezető gondolatként az országos tesztelés első körében nyújtott segítség megköszönéseként Štefan Gregor, Ipolyság polgármesterének közleményében a havilap nyitóoldalán. A regionális lap mindamellett tesztelési körképet is ad a térség felkészültségéről, a tesztelés lebonyolításáról.

A koronavírus árnyékában kulturális események is lezajlottak a szűkebb  térségben. A Lévai Fotográfiai Napok nemzetközi rendezvény részeként volt látható a Menora Saag Centrum Artis épületében José Andrés Lacko tárlata, sajnos a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a szokásos nyilvános megnyitó megtartását.

Szeptember utolsó hetében szervezték meg Gyűgyön a Honti Inspiráció elnevezésű nemzetközi művésztelepet. Az alkotótáborban született műveket bemutató megnyitóról beszámol a havilap.

Az ipolyfödémesi születésű Molnár Levente fiatal fotográfus a Tihanyi Bencés Apátság kiállítóhelyiségében mutatta be STATIO című fotográfia-sorozatát.

Ingyenes jogi tanácsadás indul a rászorulók részére az Ipoly menti városban. A tervek szerint havi rendszerességgel kereshetik fel a jogsegély intézmény szakembereit a jogosult személyek.

Bemutatták az Ipolyhídvég és Drégelypalánk közt épülő Ipoly híd látványtervét. Rangos magyarországi elismerésben részesült Balga Gabriella, aki tanulmányainak egy részét Ipolyságon végezte el. Szűk, ám meghitt körben emlékeztek meg a száztíz évvel ezelőtt született Daučík Ferdinándról szülővárosában.

Kapusta Krisztína górcső alá vette azokat az utóbbi időben megjelent helytörténeti kiadványokat, melyek a várossal s annak környékével foglalkoznak. A bemutatott kötetek megvásárolhatóak többek között az ipolysági Honti Múzeum épületében is.

Maradva a könyveknél és a történelemnél, Pálinkás Tibor régész, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője a honfoglalás kori emlékekről szóló hiánypótló kötetet mutatja be a lap hasábjain.

Ugyan a középiskolák és az alapiskolák felső tagozatain újraindult a távoktatás, ám az intézmények sikerei nem maradnak el. A Szondy György gimnázium elsős diákja, Hajdu Bence sikeresen szerepelt a Rákóczi Szövetség által meghirdetett Cultura Nostra Történelmi Vetélkedőn. Ugyancsak e tanintézmény diákjai a Wallenberg-verseny országos döntőjében értek el szép eredményeket.

Folytatódik Kapusta Krisztina egy régmúlt levelezés nyomán indult történelmi kutatása, a legújabb fejlemények a novemberi számban olvashatóak. Dr. Kiss László Vályi Klára bécsi életszakaszának rejtélyeit vázolja fel az állandó rovatában.