Gajdács Mónika (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Iskolák lezárása, távoktatás, online képzés – ezek jellemezték leginkább a felvidéki magyar oktatás helyzetét 2020-ban. S tán a koronavírus-járvány miatt már el is felejtettük, hogy a kormányváltással, az oktatási minisztériumban is változás állt be. Ennek következtében több magyar szakemberrel gyarapodott a tárca, többek között Filip Mónika személyében államtitkárral, valamint Gajdács Mónikával, a Kisebbségi és Inkluzív Oktatásért Felelős Főosztály főigazgatójával.

A Felvidék.ma megkeresésére az ipolysági származású főigazgató asszony értékelte a most lezárult év oktatási tevékenységét.

„Nagyon igényes, kihívásokkal és korlátozásokkal teli esztendőn van túl az oktatásügyi minisztérium és iskolahálózatunk. A koronavírus végett volt igényes és korlátozásokkal teli”

– magyarázta Gajdács Mónika főigazgató. Mint hozzátette: a szaktárcának épp úgy, mint a főigazgatóságnak voltak kitűzött céljai a kormányváltást követően, azonban a járványhelyzet felülírta a terveket.

Filip Mónika államtitkár és Gajdács Mónika, a nemzetiségi iskolák főosztályának főigazgatója (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Az elmúlt hónapokban szinte párhuzamosan dolgoztunk a terveink megvalósításán valamint a járványügyi helyzetből fakadó problémák megoldásán, illetve a követelmények és a dokumentáció kidolgozásán – jelezte. A szaktárca többek között útmutatásokat, a távoktatáshoz párosuló kézikönyveket dolgozott ki. Mindezeknek naprakésznek kellett lenniük – hangsúlyozta.

Az aktuális járványügyi helyzethez mérten megfelelő rendszerességgel tartották meg a szakmai megbeszéléseket, tárgyalásokat. Mindez igényes plusz feladat volt a szaktárca számára.

„Az elmúlt hónapok a túlteljesítésről szóltak. Pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek, iskolavezetőségnek sokkal többet kellett teljesíteniük, mint az előző tanévekben” – szögezte le Gajdács Mónika.

A napi feladatok oldása mellett a nemzetiségi iskolákat érintő számos feladatot oldottak meg, pályázatokat hirdettek meg, projekteket bonyolítottak le. Az idei évben az előző időszakhoz viszonyítva sokkal nagyobb kerettel hirdették meg a tárca pályázatát a nemzetiségi iskolák támogatására. Ennek köszönhetően jóval több iskolát tudtak támogatni. Március közepe után a távoktatás került előtérbe.

„A mindennapi oktatás része lett a távoktatás, így a szaktárcának is reflektálnia kellett a változásokra” – magyarázta.

A minisztérium állami dotációból támogatta a távoktatás technikai hátterének kiépítését. Online platformokat alakítottak ki a nemzetiségi iskolák és pedagógusok számára. Szintén a digitális oktatás előmozdítását irányozta a Komáromi Jókai Színházzal közösen megvalósuló projekt, melynek során a kötelező olvasmányok, magyar irodalmi szemelvények digitális változatát adják elő a társulat színészei.

Vörös Mária, Fekete Irén, Filip Mónika és Gajdács Mónika (Fotó: Filip Mónika, facebook)

Jelenleg zajlanak a magyar és ruszin nyelvű oktatói videófelvételek előkészületei, várhatóan a január folyamán már el is készülnek az EDUTV első adásai – fogalmazott a főigazgató. A minisztérium a pénzügyi ismereteket felölelő tankönyv magyar változatát adta ki az ősz folyamán. Ehhez fűződő magyar nyelvű webináriumot is támogatott.

A 2021-es évvel kapcsolatban Gajdács Mónika kifejtette:

az első félév még mindig igényes lesz, s a folytonos iskolaév sem valósulhat  meg. Bízok benne, hogy amint kedvezőbb lesz a járványügyi helyzet, a diákok tavasz folyamán teljes mértékben vissza tudnak térni az oktatási intézményekbe.

A szaktárca dolgozik a következő évi terveken. Kidolgozás alatt van a szlovák nyelv tanítását segítő didaktikai segédanyag összeállítása. A minisztérium fontosnak tartja a kistérségi fórumok megtartását, ahol az adott régió iskolavezetőivel, tanintézmények fenntartóival, szakemberekkel közösen beszélnék át a minisztérium terveit, az együttműködés mélyítése érdekében.

A személyes kapcsolat igen fontos, ám a jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetővé – summázta gondolatait Gajdács Mónika.